"to look up" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to look up" Macarca çeviri

EN to look up
volume_up
{fiil}

to look up
Látta, hogy Röfi felnéz, sietve folytatta.
Sok fiatal lány felnéz rám.
I saw him look up from the map and focus his eyes as if he'd noticed the break, but he didn't say anything, either.
Láttam, hogy felnéz a térképből, és úgy néz, mint aki fölfedezte a nyílást, de ő sem szólt semmit.
to look up (ayrıca: to call on, to visit, to see sb, to call)
to look up (ayrıca: to see, to check on sth)
to look up (ayrıca: to seek out)

Macarca' de "to look up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe didn't look up, and eventually I shrugged to myself and carried on sipping.
Pillantására sem méltatott, így aztán vállat vontam, és folytattam a kanalazást.
EnglishAfter all, who is to say that somebody won't look up just at the critical moment?
Elvégre honnan lehetett tudni, hogy nem néz fel valaki éppen a döntő pillanatban?
EnglishHallorann hadn't liked Delores much, but he had gone up to look that evening.
Hallorann nem nagyon szerette Delorest, de aznap este felment, hogy körülnézzen.
EnglishWith the mausoleum door three or four yards from her, Lori dared to look up.
Mikor a kripta ajtaja már csak pár méterre volt tőle, Lori végre föl mert nézni.
English(Laughter) OK, a little bit closer, come over -- they look really nervous up here.
(Nevetés) OK, még egy kicsit közelebb, jöjjön ide -- elég idegesnek látszanak.
EnglishBut first Henry sends Pete to the corner of the building to look up the driveway.
De Henry először előreküldi Pete-et a sarokig, hogy nézzen végig a felhajtón.
EnglishHe turned me in his arms and told me to look up at the giant altarpiece before me.
A Mester elfordított a karjaiban, és azt mondta, nézzek föl a hatalmas oltárképre.
EnglishShe didn't dare look up, or look away from them, for fear she'd see it accidentally.
Nem mert föltekinteni, nem merte elfordítani a fejét, nehogy véletlenül meglássa.
EnglishAmidst the grinding roar in his head, Toshio forced himself to turn over and look up.
A fejében dübörgő robajláson keresztül Toshio megpróbált megfordulni és fölnézni.
EnglishIf it's a nuisance for you to look it up, I'll gladly pay you a service fee.
Ha kellemetlen önnek kikeresni, készséggel megfizetem a szolgáltatási díjat.
EnglishSomething in the emphasis of his tone made the detective look up sharply.
Volt valami a hangsúlyban, ami annyira feltűnt Battle-nek, hogy felkapta a fejét.
EnglishThe boy was still sobbing wildly, refusing to look up from Jack's chest.
A gyerek még vadul zokogott , nem volt hajlandó felemelni a fej ét Jack melléről.
English'People always look up to the sun at such moments,' he remembered Kabe pointing out once.
Eszébe jutottak Kabe szavai: ha valaki meghal, az emberek mindig a napba néznek.
EnglishGran Maestro, he asked, did my illustrious compatriot look up the Barone in Baedeker?
Gran Maestro kérdezte , jeles honfitársam megkereste a bárót a bédekkerben?
EnglishHe would sleep, then sit up and look around, then watch me for a moment.
Egy darabig aludt, aztán felült, körülnézett, majd engem kezdett el figyelni.
EnglishYou--you underline words that you don't know... and then look them up later?
Te...te aláhúzod a szavakat amiket nem ismersz... és később utánuk nézel?
EnglishHe swore violently and stood back up to look at Seaman-Apprentice Cynthia Smithers.
Hevesen elkáromkodta magát, és Cynthia Smithers tengerészkadétra nézett.
EnglishHey, Mary Jane, when we're finished, let's go up and look at those papers.
Hé, Mary Jane, ha végeztünk, menjünk föl, és nézzük meg azokat a papírokat.
EnglishHe turned his head to look up at Narnra and asked, Thy full, proper name, lass, is?
Ezután ismét Narnrára emelte a tekintetét, és feltette az első kérdést.
EnglishCheck for locally cached CD information before trying to look up at remote CDDB server.
A keresés először a helyi gyorstárban történjen, utána az internetes CDDB-kiszolgálón.