EN lively
volume_up
{sıfat}

lively (ayrıca: active, alive, animated, breezy)
volume_up
élénk {sıf.}
That debate was particularly lively, notably on the topic of the integrated approach.
Különösen élénk vita zajlott le, elsősorban az integrált megközelítéssel kapcsolatban.
It was a small, lively, short- haired dog, mostly terrier.
Kicsi, élénk, rövid szőrű kutya volt, leginkább egy terrierre hasonlított.
Since Victoria had a lively imagination, a picture rose up easily enough in her mind.
Mivel Victoriának nagyon élénk volt a képzelőtehetsége, hamar fogalmat alkotott.
lively (ayrıca: alive, animated, brisk, crisp)
volume_up
eleven {sıf.}
There was a dead E.T. on the floor and the air was full of a lively, chilly, gathering feeling.
A padlón egy halott E.T hevert, a levegő tele eleven, borzongató, gyülekező érzéssel.
Only the Beetle was lively; he was pacing the room like a jammed-up panther, looking for something to eat.
Csak Bogár volt eleven, fel-alá járkált a szobában, akár egy felhergelt, éhes párduc.
. - Madam President, this discussion has been really lively, and many questions have been put.
Ez a vita valóban nagyon eleven volt, és sok kérdést felvetett.
lively (ayrıca: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {sıf.}
The orchestra was fiddling away at the lively ditty that would accompany the acrobats.
A zenekar a mutatványt kísérő vidám dalocskát cincogta.
Vidám, élénk, gondtalan.
Such a lively man as he was, and paid fifteen francs a month for his coffee of an evening, paid you very penny on the nail too.
Egy ilyen vidám ember, aki havonta tizenöt frank ára kávépuncsot ivott, és sohasem volt hátralékban a bérrel!
lively (ayrıca: agile, brisk, deft, mercurial)
volume_up
fürge {sıf.}

Macarca' de "lively" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI have no doubt that you would have had a more lively evening, said Holmes drily.
Nem vonom kétségbe, hogy jobban szórakozott volna jegyezte meg Holmes szárazon.
EnglishThe shadow of a shadow is enough for a lover endowed with such a lively imagination.
- Egy szerelmesnek, akinek ilyen gazdag a képzelete, elég az árnyék árnyéka is.
Englishshe called back, trying to sound bright and lively.
- Mindjárt lemegyek, szívecském! - kiáltotta vissza Polly buzgónak szánt hangon.
EnglishWe must not expect a lively young man to be always so guarded and circumspect.
Egy csupa élet fiatalembertől nem várhatjuk, hogy mindig óvatos legyen és körültekintő.
EnglishIt was Virginia Lee, very lively and pretty, though she wore her funeral blue dress.
Virginia Lee volt az, nagyon szépen és elevenen, pedig a temetési kék ruháját viselte.
EnglishHis wife had a lively sense of humor, especially as applied to business matters.
A feleségének jó humorérzéke volt, különösen, ha munkáról volt szó.
EnglishMr President, I think it is actually quite fun to have a lively audience.
Elnök úr, úgy gondolom, hogy valójában elég mulatságos, ha életteli hallgatóságunk van.
EnglishCliff is going to have a lively day while we sleep off the food and the booze, Jack.
Cliffnek izzasztó napja lesz, míg mi kialusszuk magunkból a kaját és a piát, nem igaz, Jack?
EnglishSo there are some innovative features that should make our debates a little more lively.
Vannak tehát meglehetősen újszerű felvetések is, melyek élénkebbé tehetik majd a vitákat.
EnglishThe ball is no more lively than a ten-gallon hat filled with rain water.
A labda körülbelül annyira rugalmas, mint egy esővízzel teli puhakalap.
EnglishThem's miany who J 0 i I 1-- can't go straight in peace who dies lively in war.
Sokan vannak, akik a békében nem tudnak egyenes úton járni, de bátran tudnak meghalni a háborúban.
EnglishMike, your boy Foley has a lively imagination, the Admiral commented.
Ennek a Foleynak aztán van fantáziája, Mike jegyezte meg a tengernagy.
EnglishWe have seldom met with mortals so lively in these last centuries.
Ritkán találkoztunk ennyire életrevaló halandókkal az elmúlt századokban.
EnglishWell, that was lively, Gant observed, as soon as they were outside.
Nos, erre aligha mondhatnánk, hogy lagymatag vita volt jegyezte meg Gant, amint kiértek.
EnglishI therefore hope that future debates will be as lively and as rich as this one.
Ezért remélem, hogy a jövőben a viták ugyanolyan élénkek és tartalmasak lesznek, mint ez a mai volt.
EnglishHis mind became lively with the things he and Stony would say when they met.
Unk gondolataiban megelevenedett mindaz, amit majd Stony meg ő mondanak egymásnak, ha találkoznak.
EnglishThe RAINBOW troopers had a lively, if somewhat perverse, insti­tutional sense of humor.
A Rainbow katonáinak volt humorérzékük, még ha kissé morbid is.
EnglishThere are still these big lunks who can be counted upon to squirt lively sperm in season.
Még mindig vannak mafla alakok, akikből megbízhatóan fröcsög az életerős sperma ivarzás idején.
EnglishThe audience was a lively one, inspiring all of us to extra tricks.
Pezsgett a publikum, és ez extra mutatványokra ösztökélt bennünket.
EnglishIts black eyes, infinitely more lively than those of its captor, rolled.
Fekete szeme forgott üregében, de még így is sokkal több élet volt benne, mint rabtartója szemében.