"likeness" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"likeness" Macarca çeviri

volume_up
like {sıf.}
volume_up
like {bağ.}
HU

EN likeness
volume_up
{isim}

Ilyen hasonlóság csak testvéreknél lehetséges.
They're very different in manner - but it's true - there is a likeness.
- A modoruk nagyon eltérő, de tagadhatatlanul van bennük hasonlóság.
A hasonlóság azonban ezzel véget is ért.
likeness (ayrıca: double, effigy, image, portrait)
likeness (ayrıca: portrait, portraiture)

"likeness" için eşanlamlılar (İngilizce):

likeness
like

Macarca' de "likeness" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut if I do not take your likeness now, I may never have another opportunity.
- De ha most nem rögzítem meg a képmását, más alkalom talán sohasem kínálkozik.
EnglishAs a matter of fact, it is close to my natural likeness, and therefore comfortable.
- Ami azt illeti, erősen hasonlít az igazi alakomhoz, ezért nagyon kényelmes.
EnglishAnd so, I must inform them that it is only a family likeness, no more.
Ezért közölnöm kell, hogy csupán családi hasonlóságról van szó, nem többről.
EnglishBut this man who's posing as Frye must bear an incredible likeness to him.
De ez az ember, aki kiadta magát Frye-nak, hihetetlenül hasonlít hozzá.
EnglishShe saw Arthur look back and forth between them, and saw the likeness mirrored in his eyes.
Észrevette, hogy Arthur hol őt, hol a nénjét nézi, s a fiú szeme tükrözte hasonlóságukat.
EnglishShoulders and head were fashioned in the likeness of a bull.
Egy második pár láb női is látszott, méghozzá a szörny-férfi derekára kulcsolódva.
EnglishRusk, for instance will be able to afford this rather unique likeness of the late Mr.
Mrs. Rusk, példának okáért... készséggel megfizetné a néhai Presleynek e ritka képmását.
EnglishThere was neither in figure nor face any likeness between the ladies.
Anya és leánya sem termetre, sem arcra nem hasonlítottak egymáshoz.
EnglishOf course, its very slight evidencethese dates may be mere coincidence and the likeness of the name, too.
Van egy lányismerősöm, akinek az anyja szobákat ad ki, odakint Camden Townban.
EnglishAnd then Thais saw in his face the likeness of the living Christ.
Akkor Thaisz meglátta a szent ember arcán az élő Jézus visszfényét.
EnglishThe likeness to a bomb was intensified by the screaming that accompanied her progress.
E puskagolyós hasonlítást még valószínűbbé tette az a folyamatos sikítás, amit futás közben hallatott.
EnglishIt was a good likeness, but even if it hadn't been me who saw you, you would have been hosed.
Klasszul hasonlított, de ha még nem is én láttalak volna meg benneteket, akkor is lebuktatok volna.
EnglishWould a mage disguising himself be stupidor vainenough to make himself into the likeness of ... a wizard?
Vajon lehet egy varázsló olyan ostoba, vagy hiú, hogy egy másik varázslónak adja ki magát?
EnglishThere was, he noted, a strong superficial likeness between them.
Megállapította, hogy külsőleg nagyon hasonlítanak egymásra.
EnglishIt only knows Itself, and us in its likeness, perfect and finished.
A Lét csak önmagáról tud, ő tökéletes és befejezett, hasonlatosan önmagához, ilyeneknek tud bennünket is.
EnglishWith an inward sigh, Elminster called on the powers of the gem to summon up the likeness of Iymbryl.
Egy elfojtott belső sóhajjal Elminster szólította a drágakő hatalmát és felidézte Iymbryl külsejét.
EnglishAnd so there was this enigmatic creature in a good likeness.
Tehát itt van ennek a talányos teremtménynek egy jó képmása.
Englishlikeness to its appearance on the previous evening.
Ebben a pillanatban aligha hasonlított előző esti képére ez az utca.
EnglishFor if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection.
Mert ha halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is.
EnglishI knew it at once to be an expensive enlargement of the likeness Merrick had revealed to us years ago.
Rögtön felismertem a drága nagyításban az eredetit, amelyet Merrick mutatott nekünk évekkel ezelőtt.