EN likely
volume_up
{sıfat}

We want to know how likely, or relatively how likely, two different explanations are.
Szeretnénk tudni, hogy mennyire valószínű egymáshoz képest, két különböző magyarázat.
It is likely that one of these will be genuine and the others superfluous.
Valószínű, hogy ezek közül egy lesz az eredeti, a többi pedig felesleges.
How likely was it that 1'd be looking at just the right place at the right time?
Mennyire valószínű, hogy épp a megfelelő helyen, a megfelelő időben pillantok fel?
likely (ayrıca: feasible, possible, probable)
It is likely you would have to devote yourself to it for some time.'
Lehetséges, hogy igen behatóan kell majd foglalkoznia vele.
Harttal nekiálltak, hogy felkutassák a lehetséges helyeket.
Was she ever likely to have been blackmailed, would you say?
Szerinted lehetséges, hogy megzsarolták?
likely (ayrıca: reputed, assumable)
Knowing this with certainty, was there any action he might have been likely to take?
Minthogy ezt biztosan tudja, feltehető-e, hogy rászánja magát a cselekvésre.

Macarca' de "likely" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMales are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
A férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel halnak hirtelen halált életük teljében.
EnglishThe fool was likely just an adventurer with too much bravado and too little sense.
Megfordult a fejében, hogy csak azért is eltépi a ruháját, de meggondolta magát.
EnglishMore likely he will send a sandestin** with a plague of stag-beetles for my bed.
Tamurellót hamarosan a szelídek között is a legszelídebbként fogják számon tartani.
EnglishBut more likely it's a carving or a sculpture... to frighten the superstitious.
De ennél is hihetőbb ez a faragvány vagy vésés... elrémisztendő a babonásokat.
EnglishApocryphal tales, most likely: the Greek with the system, the panicking American.
Kétes hitelű mesék: a görög, akinek megvolt a rendszere, a rémüldöző amerikai.
EnglishAnd this is where we are most likely to find it - in these scribbled figures.
És a legnagyobb valószínűséggel itt találjuk meg őket, a lefirkantott számokban.
EnglishOr so it very likely seemed to Akasha, who was holding the necklace in her hand.
Legalábbis ezt találta hihetőnek a királyné, miközben két kézzel markolta a füzért.
EnglishIt was becoming very likely that Lodovik would be part of any opposing force.
Egyre valószínűbbnek látszott, hogy Lodovik az ellenséges erő részévé fog válni.
EnglishI got a likely-looking bottle with a blue and silver label and five stars on it.
Szereztem egy barátságos külsejű üveget, kék és ezüst címkével, rajta öt csillaggal.
EnglishThere were people who'd be more likely to know about the morphia than Miss Carlisle.
Vannak egypáran, akikről sokkal inkább feltételezhető, hogy tudtak a morfiumról.
EnglishIndeed Rome was more than likely the largest and most impressive city in the world.
Minden valószínűség szerint a világ legnagyobb és legcsodálatosabb városa volt.
EnglishThe cause of the fire is unknown but careless campers are most likely to blame.
A tűz oka ismeretlen maradt, látszólag a turisták figyelmetlensége okozhatta.
EnglishNow it didn't matter so much, although Tad was likely to be hungry in the morning.
Most viszont már nem volt olyan fontos az egész, bár Tad biztosan éhes lesz reggel.
EnglishHe'd likely never catch Eliot, and for sure he'd never survive to enjoy his revenge.
Akkor sohasem kapja el Eliotot és nem éri meg, hogy élvezhesse a bosszú örömét.
EnglishThe guy was just mixed up, that was most likely it, and had every right to be.
A legvalószínűbb, hogy a fickó kicsit megkeveredett, amire minden oka megvan.
EnglishNow, that was a perfectly plausible theory, and one quite likely to be accepted.
Nos, ez a feltevés teljesen valószerűnek tetszett olyannak, amelyet el lehet fogadni.
EnglishBut the people who fail are 37 times more likely to succeed the second time.
De azok, akiknek nem sikerül, 37-szer valószínűbb, hogy sikerrel járnak másodszor.
EnglishOf us all, the only person likely to make such a recognition was Thora Grey.
Az egyetlen, aki közülünk csakugyan fölismerhetett volna valakit, Thora Grey volt.
EnglishMore likely you're a Jekkaran masquerading as a Khond, set here among us by the Sarks.
Valószínűbb, hogy jekkarai vagy, akit a sarkok küldtek közénk, khondnak álcázva!
EnglishAnd Bruiser's name is mentioned as a likely federal target in his own right.
Egy hatalmas épületkomplexum terül el előttünk, ami egy egész háztömböt foglal el.