"to let out" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to let out" Macarca çeviri

EN to let out
volume_up
{fiil}

to let out (ayrıca: to amplify, to develop, to distend, to ease)
to let out (ayrıca: to divulge, to blab out, to blurt out, to blab)
to let out (ayrıca: to broaden, to ease)
to let out (ayrıca: to deflate, to ease, to let off, to liberate)
to let out (ayrıca: to deflate, to ease, to ease up, to liberate)
to let out (ayrıca: to dismiss, to excuse, to let go, to let off)
to let out (ayrıca: to farm, to hire out, to lease, to rent)
to let out

Macarca de "to let out" için benzer çeviriler

let isim
out zarf
Hungarian
to out fiil
Hungarian

Macarca' de "to let out" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThen, staring at me again, she let out a huge gasp and cried: I know who you are!
Ismét rám meresztette a szemét, felhördült, és azt rikoltotta: Én tudom, ki vagy!
EnglishI held the telephone very tight and drew my breath in slowly and let it out slowly.
Szorosan fogtam a telefont, lassan szívtam be és lassan eresztettem ki a levegőt.
EnglishClaudia let out a piercing scream as he threw his weight against the glass doors.
Amikor teljes súllyal nekilódult az üvegajtónak, Claudia élesen felsikoltott.
English'Let him go out with his Red Lama,' said the horse-dealer with visible effort.
- Hát hadd induljon el a lámával - szólt a lócsiszár, látható idegenkedéssel.
EnglishA bullet struck the office furniture, and Mulder let out a hiss of surprise.
Mulder sietve lebukott egy besüppedt, megszenesedett fémlapos laborasztal mögé.
EnglishThe woman on the couch let out a dim laugh which barely reached across the room.
Az asszony a díványon halványan felkacagott, alig hallatszott át a szobán.
EnglishHe let out a sigh which had again that longing, that sweet, painful anticipation.
Felsóhajtott, és sóhaja megint csak azzal az édesen fájdalmas várakozással volt tele.
EnglishThe driver gets panicky, tries to swat it or unroll a window to let it out.
A sofőr pánikba esik, megpróbálja megölni, vagy lehúz egy ablakot, hogy kieressze.
EnglishAnd he drove that van into a let's all go out in a blaze of yellow glory.
Hadd szóljon! és úgy nyomta neki, mintha sárga lángdicsőségben akarnánk kimúlni.
EnglishFor a moment Ace did almost that, and then he let out an exasperated little sigh.
Ásznak lett volna kedve megnézni, de csak egy csalódott sóhajtásra futotta az erejéből.
EnglishElliot watched the young man's shoulders drop as he discreetly let out a deep breath.
- Elliot figyelmét nem kerülte el, hogy a fiatalember diszkréten fellélegzik.
EnglishCarrion let out a little sob of pain, as though hed been woken from a trance.
Kremátor fájdalmasan felnyögött, mint akit hirtelen zökkentettek ki a mély transzból.
EnglishHikahi let out a whistling moan and flipped out of the water in a backward dive.
Hikahi füttyögve felnyögött, és hátraszaltóval kivetette magát a vízből.
EnglishHe let out his breath, the same way I'd done when I found the Net link room empty.
Kiengedte visszafojtott lélegzetét, mint én, mikor üresen találtam a számítógéptermet.
EnglishLet's go out that way, I said, pointing to a shadowy area of the restaurant.
Menjünk inkább arra! javasoltam, és az étterem egyik félhomályos része felé mutattam.
EnglishI'll see if I can get him to let out another foot of lead on the leash, Jack promised.
Meglátom, rá tudom-e venni, hogy még hosszabbra eressze a pórázt ígérte Ryan.
EnglishBantry said, Let's go out on the terrace and have drinks and talk about it all.
Menjünk ki a teraszra, igyunk valamit, és beszéljük meg az esetet javasolta Bantryné.
EnglishLet us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.
Ne szalasszuk el az esélyt arra, hogy együtt munkálkodjunk a közös cél érdekében.
EnglishLet them seek out those Chink radars and eliminate them with rockets of our own.
Keressék meg azokat a radarokat, és iktassák ki őket a mi rakétáinkkal.
EnglishShe couldn't even raise a hand to protect herself let alone to strike out against them.
Susan egészen megbénult, még a kezét sem tudta felemelni, hogy megvédje magát.