EN laureate
volume_up
{isim}

laureate (ayrıca: feed)
laureate (ayrıca: poet laureate)
laureate (ayrıca: prize winner)
She has defended Shirin Ebadi, a Nobel Peace Prize laureate, other political and human rights activists, journalists and minors sentenced to the death penalty.
Védte a Nobel-díjjal kitüntetett Sirin Ebadit, más politikai és emberi jogi aktivistákat, újságírókat és halálra ítélt kiskorúakat.
laureate
laureate (ayrıca: poet laureate)

Macarca' de "laureate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Hungarian-born Nobel laureate György Oláh has discovered a methanol economy.
Oláh György magyar származású Nobel-díjas professzor fölfedezte a metanol energiagazdaságot.
EnglishMeasures to be taken to free Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo (debate)
A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-Po szabadon bocsátása érdekében hozandó intézkedések (vita)
EnglishIn 1988, when the prize was awarded for the first time, the laureate Nelson Mandela was in prison.
1988-ban, a díj első alkalommal történt kiosztásánál Nelson Mandela börtönben volt.
English'Use your liberty to promote ours', as the Nobel Prize laureate once said.
"Használd ki a szabadságodat a mi szabadságunk támogatására”, ahogy a Nobel-díjas valamikor mondta.
EnglishThe Dalai Lama is a respected religious leader and, amongst other things, a Nobel Peace Prize Laureate.
A dalai láma nagy tiszteletnek örvendő vallási vezető, és sok más mellett a Nobel békedíj kitüntetettje is.
EnglishHe was the closest aide of Ibrahim Rugova, our Sakharov Prize Laureate, and he has been formally detained by the Serbs.
A Szaharov-díjas Ibrahim Rugova legközelebbi segítőtársa volt, és a szerbek hivatalosan fogva tartották.
EnglishShe is both a Nobel and a Sakharov laureate.
Megkapta már mind a Nobel-, mind a Szaharov-díjat.
EnglishThe next item is the statements on measures to be taken to free Nobel Peace Prize laureate Liu Xiaobo.
A következő napirendi pont a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-Po szabadon bocsátása érdekében hozandó intézkedésekről szóló nyilatkozatok.
EnglishWangari Maathai -- 2004 Peace laureate.
EnglishSteven Weinberg, the Nobel laureate, once said, "The more the universe seems comprehensible, the more it seems pointless."
Steven Weinberg Nobel-díjas egyszer azt mondta: "A világegyetem minél érthetőbbnek tűnik, látszólag annál céltalanabb."
EnglishMr Milinkiewicz is a Sakharov laureate.
EnglishBenazir Bhutto was a laureate of the Liberal International Prize For Freedom, which we presented her the first time she was Prime Minister.
Benazir Bhuttót még első miniszterelnöksége idején a Liberális Internacionálé Szabadság Díjával tüntették ki.
EnglishThe Nobel peace laureate, the Dalai Lama has exposed the cultural genocide and demographic aggression inflicted on the people of Tibet.
A Nobel-békedíjas dalai láma leleplezte a tibeti nép ellen folytatott kulturális genocídiumot és demográfiai agressziót.
EnglishMadam President, following the release of Aung San Suu Kyi, Liu Xiaobo is now the only Nobel laureate who is incarcerated, in prison.
Elnök asszony! Aung Szan Szú Kjit szabadon bocsátották, így jelenleg Liu Hsziao-Po az egyetlen Nobel-díjas, aki börtönben van.
EnglishOn the basis of today's address by Mr Salih Mahmoud Osman, the Sakharov Prize laureate, the world is most certainly counting on the European Union.
A Szaharov-díj nyertese, Szalih Mahmúd Oszman úr mai felhívása alapján a világ mindenképpen számít az Európai Unióra.
EnglishMadam President, speaking for myself and my colleague, Mrs Andrikienė, we are very pleased to learn that our Sakharov laureate has been released.
Elnök asszony, én és képviselőtársam, Andrikienasszony nagy örömmel értesültünk arról, hogy Szaharov-díjasunk kiszabadult.
EnglishTibet is a reflection of the human rights situation in China, as well as the situation of human rights defenders like Hu Jia, Sakharov Laureate 2008.
Tibet a kínai emberi jogi helyzetet, valamint az olyan emberi jogvédők helyzetét tükrözi mint Hu Csia, aki 2008-ban megkapta a Szaharov-díjat.
English(PT) Madam President, the Nobel laureate Liu Xiaobo has been a consistent and courageous human rights defender since the time of the Tiananmen Square massacre.
(PT) Elnök asszony! A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-Po a Tiananmen téri vérengzés óta állhatatosan és bátran kiáll az emberi jogok mellett.
English(CS) Mr President, last month, the totalitarian regime in Cuba refused to allow Sakharov Prize laureate, Guillermo Farinas, to travel to Strasbourg.
(CS) Elnök úr! Múlt hónapban, a kubai totalitárius rendszer nem engedélyezte Guillermo Farinasnak, hogy a Szaharov-díj átvételére Strasbourgba utazzon.
EnglishThe leader of the Burmese opposition, Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi, has been under house arrest for many years, and has also received a three-year prison sentence.
A burmai ellenzék vezetője, a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Dzsí évek óta házi őrizetben van, és szintén hároméves börtönbüntetésre ítélték.