"ken" için İngilizce-Macarca çeviri


Şunu mu demek istedin kén
EN

"ken" Macarca çeviri

HU

"ken" İngilizce çeviri

EN

ken {isim}

volume_up

"ken" için eşanlamlılar (İngilizce):

ken

Macarca' de "ken" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow Ken and I are not naive, and we understand that you need to have rules.
Namost, Ken és én nem vagyunk naívak, és megértjük, hogy van szükség szabályokra.
EnglishThis was the home of the Takuda family, Ken and Micali, and their three children.
Szép lassan befelé szivárogtak az épületbe a repedéseken és nyílásokon át.
EnglishKen slowly returned the paper to the table, and leaned forward on both elbows.
Ken lassan visszatette a papírt az asztalra, és két könyökére támaszkodott.
EnglishI should have thought that would have opened Ken's eyes if anything would.
Akkor azt hittem, hogy ha valami, akkor ez mindenesetre felnyitja Ken szemét.
EnglishAnd Ken [Sharpe] and I certainly know that you need to reign in the bankers.
És Ken és én kétségkívül tudjuk, hogy muszáj ellenőrzést gyakorolni a bankárokon fölött.
EnglishIt's just a perfectly clean set of pictures, Ken Piper said brightly, smiling down at her.
- Tökéletesen tiszta képek - tette hozzá Ken Piper, halványan a lányra mosolyogva.
EnglishKen, of course, knew this too, so he suggested they get some sunshine anyway.
Ken természetesen ezzel is számolt, így hát azt mondta, egy kis napsütés azért rájuk fér.
EnglishAs for the first question, the answer can be given in two words: Ken Mulgrew.
Ami az első kérdést illeti, a válasz két szóban megadható: Ken Mulgrew.
EnglishThe other two men were Ken and Ben; Lonnie wouldn't remember their last names until later.
Ken és Ben volt a nevük; a vezetéknevük csak jóval később rögzült Lonnie tudatában.
EnglishIn my dream, Viola said, I saw myself, and my face was... bro-ken, dead.
- Álmomban - kezdte Viola - láttam magamat, az arcom... össze volt törve.
EnglishThey're not encrypted, though their spo­ken language is deceptive in terminology.
Nincs rejtjelezve, de a terminológiájuk eléggé megtévesztő.
EnglishKen and Roy handled most of the law firm's business these days, and they did a damned good job of it.
Manapság már Ken és Roy intézte a cég hivatalos ügyeit, és remek munkát végeztek.
EnglishShe said: Are you going to ask me to marry you now, Ken, or are you determined to wait six months?
- Most akarja megkérni a kezemet, Ken, vagy az a szándéka, hogy még vár hat hónapot?
EnglishThat's what she always called them, BarbieKen, as if they were a single entity.
Mindig így hívta őket, BarbieKen, mintha egyek lennének.
EnglishKen- nessy released him from the cage, and the dog bounded out, starved for attention and praise.
Kennessy kiengedte a ketrecből, és Vader vad farokcsóválás közepette vígan körülugrálta.
EnglishWe couldn't detect any collections of fluid, either, Ken Piper said.
- Folyadék felhalmozódását sem tapasztaltuk - mondta Ken Piper.
EnglishI swear its forelegs were ken, its rib cage crushed.
Esküszöm, a mellső lábán nyílt törések voltak, a mellkasa úgyszólván összezúzódott.
EnglishWe think, Ken and I, that there are real sources of hope.
Mi úgy gondoljuk, Kennel, hogy nagyon is komoly reménysugarak vannak.
EnglishThe porch roof was sagging, and a few railing balusters were ken, and the front steps were swaybacked.
A tornác teteje megsüllyedt, pár korlátoszlopa törött volt, a főlépcső fokai csáléra álltak.
EnglishLeading the group that opposed the DDO was Ken Mulgrew.
Az igazgatóhelyettes tervét ellenzők között Ken Mulgrew volt a hangadó.