"jovial" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"jovial" Macarca çeviri

EN jovial
volume_up
{sıfat}

jovial
Úgy hangzott, mintha egy joviális autóügynök volna.
Annak az arcáról lefagyott a joviális mosoly.
His manner and voice were jovial, but his eyes were small and shrewd, of a particularly penetrating pale blue.
A fellépése és a hangja joviális volt, átható halványkék szeme azonban apró és fondorlatos.
jovial (ayrıca: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {sıf.}
He was a big, jovial youngster, with almost brains enough to make up for his lack of experience.
Magas, vidám, fiatal fickó volt annyi ésszel, amivel hiányzó tapasztalatait csaknem pótolhatta.
With a jovial smile and a flourish of the hand, Father Umphred erased every vestige of ill-feeling which might have existed between the two.
Umphred atya vidám mosollyal és kezének könnyed legyintésével elhessegetett minden ellenséges érzületet, ami létezhetett kettőjük között.
The fat, sweating, jovial one would be the smuggler and stolen-goods-vendor Bezrar, whose schemes were as brutish and simple as he was.
A dagadt, izzadó, vidám fickó biztosan Bezrar, a csempész és orgazda, akinek a módszerei ugyanolyan durvák és egyszerűek, mint ő maga.
jovial (ayrıca: convivial, good-natured)
That jovial florid face - the face of a hearty Englishman - was only a mask.
Ez a kedélyes, pirospozsgás arc, a kedélyes angol úr arca csak álarc.
As the two reached the stone flooring, Menion pretended to glance about the wine cellar in great interest, beginning a jovial conversation with the silent Stenmin.
Ahogy leértek a pince kövére, Menion úgy tett, mintha nagy érdeklődéssel nézegetne körül a helyiségben, miközben kedélyes csevegésbe bocsátkozott a hallgatag Stenminnel.
jovial (ayrıca: cheerful, genial, lightsome, unclouded)
volume_up
derűs {sıf.}

"jovial" için eşanlamlılar (İngilizce):

jovial

Macarca' de "jovial" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEach of us brings a valuable host-gift, and we expect a jovial welcome.
- Mindhárman értékes ajándékot viszünk neki, és barátságos fogadtatásra számítunk.
EnglishHe was the kind of man that calls forth the remark: He looks a jovial sort!
Az a fajta ember volt, akire azt mondja a nép: ez aztán szép szál legény!
EnglishNext he announced his return to jovial good health and described how the change had come about.
Ezt követően beszámolt teljes gyógyulásáról, és arról, hogyan ment végbe e folyamat.
EnglishGenerous and jovial men have been shown to have a mean and cruel side.
De bőkezű és szívélyes emberek is nemegyszer kimutatták már, hogy tudnak hitványak és kegyetlenek lenni.
EnglishThen he shook himself and wasby the time his bulbs had stopped jouncingagain a jovial fat man.
Aztán megrázkódott, és mire hájgömbjei lecsillapodtak arcán, ismét a régi jó kedélyű ember lett belőle.
EnglishAnd your jovial mention of using the Stalwart Adventurers?
- És mi célod volt a rettenthetetlen kalandorokkal?
EnglishHis smile was broad and jovial and triumphant.
Mosolya sugárzott a jóindulattól és győzelme tudatától.
EnglishI have heard wails, groans, screams and plaintive moans from Castle Doldil, but never yet a jovial call.
- Eddig csak sírást, jajgatást, kiabálást és keserves kiáltásokat hallottam kiszűrődni a Doldil kastélyból, de barátságos hangokat soha.
EnglishKarpov was bluff and jovial.
Õ maga jóindulatúan és szívélyesen beszélt.
EnglishWith Thloram dead and buried in the Rift, Marcon was the only one left of the jovial band who'd plucked her up from her table at the Cracked Flagon.
Thloramot a hasadékba temették, így már csak Marcon maradt abból a bandából, aki elrángatta őt az Ósdi Törött Kancsóból.
EnglishHe was of medium height, solidly built, wide in the shoulders, thick in the neck, with a jovial heavy-jawed red face and some grey in his close-trimmed hair.
Középmagas, tömzsi, széles vállú, vastag nyakú férfi volt, erős állkapoccsal, barátságos, piros arccal és rövidre nyírt, őszülő hajjal.
EnglishHe was a dashing, jovial old solder in his usual mood, but there were occasions on which he seemed to show himself capable of considerable violence and vindictiveness.
Általában keménykötésű, jó kedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszúállás.
EnglishA jovial Fowler and Narmonov traveled together to the former's hotel and availed themselves for only the second time of the opportunity to discuss matters of bilateral interest.
A riporterek nem akartak hinni a szemüknek: Fowler és Narmonov ugyanabba az autóba ült be, majd az amerikai elnök szállodájába hajtottak.