"journey" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"journey" Macarca çeviri

HU

EN journey
volume_up
{isim}

journey (ayrıca: channel, path, road, round)
volume_up
út {isim}
They arrived in Camelot at midmorning; the journey was, in truth, not very long.
Délelőtt érkeztek Camelotba; az út valójában nem volt túlságosan hosszú.
They make a brave show, despite their journey, observed Dhrun.
- A hosszú út ellenére méltóságteljes benyomást keltenek - jegyezte meg Dhrun.
The inward journey had taken longer than the outward, but there'd been no hurry.
A befelé út tovább tartott, mint a kifelé út, de nem volt hova sietniük.
journey (ayrıca: peregrination, tour, touring, travel)
She contrasted the frightened, despairing child of that first journey with herself today.
Összevetette a régi utazás rémült, kétségbeesett gyermeklányát a mai önmagával.
This world is a journey of discovery and purification.
Hiszek abban, hogy e világ nem más, mint felfedező és megtisztulásra szolgáló utazás.
But at least it shows that she was serious on the subject of their journey.
De legalább látszik ebből, hogy ő komolyan vette az utazás célját.

"journey" için eşanlamlılar (İngilizce):

journey

Macarca' de "journey" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat, and our brief amusement on this tiresome journey through the Lands of Men.
Erről van szó, meg egy rövid kis időtöltésről fárasztó utunkon az Emberek Földjén.
EnglishThey rose, washed, ate a brief meal, and resumed their journey toward Arborlon.
Felkeltek, mosakodtak, gyorsan bekaptak valamit, és indultak tovább Arborlon felé.
EnglishThey undertake a journey for the Warlock King, and I pray for their safe return.
Útra kelnek a máguskirály megbízásából, s imádkozom, hogy biztonságban hazatérjenek.
English`We have discovered that part of his last journey out of London was spent in Paris.
Kiderítettük, hogy a két dátum között eltelt idő egy részét Párizsban töltötte.
EnglishYou were told to gather what you needed for your journey, Caerid Lock observed.
Azt mondták, szedd össze, amire utazásodhoz szükséged van szólt Caerid Lock.
EnglishI then cut his flesh into strips which I carried with me as I pursued my journey.
Aztán földaraboltam a testét, és a darabokat magammal vittem a további útra.
EnglishLooks like youve had a long journey tonightbut itll do you no good, Im afraid.
Úgy látszik, hosszú utat tettél meg ma éjjel, de semmi hasznod belőle, attól félek.
EnglishJak had spent the first five days of the journey sending puke over the railing.
Jak az első öt napot azzal töltötte, hogy a korláton lógva hányt a tengerbe.
EnglishYes, best to get started with this journey, Tay agreed, leaning forward eagerly.
Igen, jobb is, ha nekivágunk az útnak helyeselt Tay, és buzgón előrehajolt.
EnglishShe told me how important it was to her that she come with you on this journey.
Nekem azt mondta, nagyon fontos volt neki, hogy veled jöhessen erre az útra.
EnglishMany things befell us on our long journey which are too numerous here to tell.
Sok minden történt velünk a hosszú úton, olyan sok, hogy el se tudom mondani.
EnglishBut we have a new errand on this journey: we come to ambush the Men of Harad.
De ennek a betörésnek új célja van: azért jöttünk, hogy rajtaüssünk Harad emberein.
EnglishOnly that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
Az útnak csak az a része támogatható, amely a demokratikus Törökországhoz vezet.
EnglishMarius, I know I ask of you that you make a great journey, but please come.
Marius, tudom, hogy most én késztetlek hosszú utazásra, de kérlek, akkor is gyere!
EnglishWe must have made twenty-five stops on that last journey home from Florence.
Talán huszonötször is megálltunk, mikor utoljára jöttünk hazafele Firenzéből.
EnglishI was too old to make this journey on my own, but I was crazed with my discoveries.
Túl öreg voltam már, hogy egyedül tegyem meg az utat, de lázba hoztak fölfedezéseim.
EnglishSeveral times during the long journey to Paranor, they had nearly lost their lives.
Paranori hosszú útjukon többször is előfordult, hogy majdnem mind meghaltak.
EnglishHe called Fletcher Coal at home at ten, and briefed him on the journey so far.
Este tízkor felhívta Coalt a lakásában, és röviden tájékoztatta az eddig történtekről.
EnglishBut he brought back with him from that hazardous journey tangible and definite proofs.
De erről a veszélyes útról kézzelfogható és határozott bizonyítékokat hozott.
EnglishSo it did occur to me as I set out on my journey that he might no longer be living.
Ezért jutott eszembe, mikor nekivágtam az útnak, hogy talán már nem is él.