"irrelevant" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"irrelevant" Macarca çeviri

EN irrelevant
volume_up
{sıfat}

He was a mine of irrelevant information and unasked-for good advice.
A lényegtelen információk valóságos bányája volt, s kéretlenül ontotta a jó tanácsokat.
... it's irrelevant to whether or not you killed him.
... akkor is lényegtelen lenne abból a szempontból, hogy maga ölte-e meg, vagy sem.
It is irrelevant whether or not such persons receive a wage.
Az lényegtelen, hogy ezek a személyek kapnak- e bért vagy sem.
irrelevant
The directive is irrelevant to all existing nuclear power stations in the European Union.
Az irányelv irreleváns az Európai Unióban létező atomerőművekre nézve.
Whether or not the European Union has been beneficial for Ireland is irrelevant.
Hogy az Európai Unió jótékony hatással van-e Írországra, az most irreleváns.
The review clause which you referred to is completely irrelevant in this case.
A felülvizsgálati záradék, amelyre ön hivatkozott, ebben az esetben teljesen irreleváns.
Irrelevant, yes, safely irrelevant-unable to intervene!
Jelentéktelen, igen, a természetfölötti megnyugtatóan jelentéktelen, nem avatkozhat be!
Postponing a decision would be to accept that Europe is irrelevant in a more global world.
A döntés elhalasztásával elfogadnánk, hogy Európa jelentéktelen egy egyre inkább globalizálódó világban.
Immediate flash of a uniformed waiter, same old load of distracting, irrelevant information.
Azonnal felvillant egy egyenruhás pincér, már megint az az ócska, jelentéktelen információ a figyelem elterelésére.
irrelevant (ayrıca: it won't hold water)

Macarca' de "irrelevant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs for me, my name is Travante; my rank or its lack are equally irrelevant.
Ami engem illet, az én nevem Travante; a rangom vagy annak hiánya semmit sem jelent.
EnglishHer mind's constant insistence that it was a mistake was understandable but irrelevant.
Tudata makacs ragaszkodása, hogy az egész csak félreértés érthető, de mit sem számít.
EnglishThe feelings of the object of his hunger were irrelevant, for an object Mayen had become.
Mindegy volt, hogy vágyainak tárgya hogyan érez mert Majenből az lett, tárgy.
EnglishMankind perceives the face as the seat of the soul, the body is largely irrelevant.
Az emberek az arcot tartják a lélek tükrének, a test teljesen másodrendű a szempontjukból.
EnglishIt is that Europe has proved to be irrelevant if it is not acting together.
Hanem azt is, hogy Európa ellehetetlenül, ha nem egységesen lép fel.
EnglishThe external world was all bad data to him now, irrelevant numbness.
Dormannek azonban sokkal fontosabb problémái is voltak, mint a rossz idő.
EnglishYou couldn't have this sort of meeting without irrelevant pleasantries.
Egy ilyen megbeszélés nem érhetett véget egy kis figyelmesség nélkül.
EnglishSome of the incidents seemed at the time irrelevant and unmeaning.
Egyes apróbb események akkor jelentéktelennek vagy értelmetlennek tűntek.
EnglishIf we do not have a strong economy, we will be irrelevant politically.
Ha nem elég erős a gazdaságunk, politikailag sem lehetünk jelentősek.
EnglishIt is completely irrelevant and meaningless in previous agreements.
Tökéletesen oda nem illő és értelmetlen az előzetes megállapodásokban.
EnglishWe played for some minutes with no irrelevant conversation.
Néhány percig mindenféle oda nem tartozó társalgást abbahagyva játszottunk tovább.
EnglishWhat it does contain is a lot of words, which are often contradictory and irrelevant.
Amit tartalmaz, töménytelen sok szó, amelyek gyakran ellentmondanak egymásnak, és nem helyénvalók.
EnglishIf we do not do this, we risk being irrelevant in the process of closing Guantánamo.
Ha nem így teszünk, azt kockáztatjuk, hogy nem vesznek számba bennünket Guantánamo bezárásának során.
EnglishIt's totally irrelevant, because a girl like that... would never be caught dead with me.
Különben is mindegy, mert egy ilyen nő sosem mutatkozna velem.
EnglishTheir lips moved constantly experimenting dismayingly with irrelevant grins and grimaces and sneers.
Ajkuk szüntelenül mozgott üres vigyorokkal, fintorokkal, gúnymosolyokkal próbálkozott.
EnglishGiven such widespread support, a referendum in my country would be irrelevant.
Egy ilyen széles körű támogatottság mellett egy hazámban rendezendő népszavazásnak nem sok értelme lenne.
EnglishHunger, envy, ambition, fear, indignation, religion, and sexual lust are irrelevant and unknown.
Éhség, irigység, becsvágy, félelem, harag, hit és érzéki kéj mind tárgytalan és ismeretlen.
EnglishIts answer was so irrelevant that Tom momentarily wondered if he had totally misphrased the question.
A válasza olyan értelmetlen volt, hogy Tom azt hitte, rosszul fogalmazta meg a kérdést.
EnglishHer tone underlined the shopping basket as something incongruous and irrelevant.
- Külön hangsúllyal emelte ki a szatyor szót, mintha valami nem odaillő, kirívóan bizarr jelenséget jelölne.
EnglishWas it the death of Gifford, random and terrible and irrelevant, which had wakened him from his stupor?
Gifford véletlen, rettenetes és méltánytalan halála riasztotta volna föl a bódulatból?