"intricate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"intricate" Macarca çeviri

EN

intricate {sıfat}

volume_up
Actually, what happens is that a very intricate structure appears.
Valójában azonban az történik, hogy egy nagyon bonyolult szerkezet jelenik meg.
Most paranoid delusions are intricate... but this is brilliant.
A legtöbb paranoiás tévhit nagyon bonyolult, ez viszont remek.
You're giving people a lot of credit for intricate maneuvers.
- Szerintem az emberek nem képesek ilyen bonyolult manőverek végrehajtására.
intricate (ayrıca: devious, tortuous)
We have voted on an extremely long and very complicated report, with an intricate text and structure.
. - (IT) Egy rendkívül hosszú és nagyon bonyolult, tekervényes megfogalmazású és felépítésű jelentésről szavaztunk.
The soft afternoon sunlight poured in from the conservatory, throwing its intricate dancing patterns over the golden mask of the King's face and his folded arms.
A puha délutáni napfény átszüremlett az üvegházból, tekervényes, táncoló mintázatokat rajzolva a fáraó aranyszín maszkjára és mellkasán egybefűzött karjaira.
Across them, around us, floor to ceiling, intricate interlacing lines of numerous colors presented ever-changing patterns that suggested layers like thermal currents in an infinitely deep ocean.
Rajtuk, mennyezettől a padlóig mindenütt tekervényes, egymást keresztező színes vonalak futottak örökké változó mintázatban, mint egy végtelenül mély óceán áramlatai.
intricate (ayrıca: blurred, diffuse, incoherent, loose)
- Összetett, bonyolult, szinte már zavaros.
intricate (ayrıca: complex, complicated, loaded)
They built this intricate series of canals, and they pushed water off the land and out into the river.
Komplikált csatorna rendszert építettek és kipréselték a vizet a földből a folyóba.

Macarca' de "intricate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey did so, and he cast an intricate spell that laid a fog of for-getfulness on them.
A kereskedők engedelmeskedtek, ő pedig felejtésvarázslatot bocsátott rájuk.
EnglishWe walked over wine-colored rugs embroidered with intricate calligraphy.
A legfelső emelet legbelső szobájában egy óriási márványlapu asztal állt.
English(ES) Mr President, as ever, Commissioner Frattini has performed an intricate legal analysis.
(ES) Elnök úr, Frattini biztos úr szokás szerint részletes jogi elemzést adott elő.
EnglishI confess I enjoy this intricate, this elaborate use of the alibi.
Bevallom, én élvezem ezeket a finom, aprólékosan kidolgozott alibi-konstrukciókat.
EnglishOn that day Millichrome met all his challenges, and responded with an intricate pun of its own.
Millikróm megfelelt minden kérdésére, sőt, maga faragta szójátékkal válaszolt.
EnglishTwo intricate gestures, a grand flourish, and the speaking of a single word.
Két kisebb és egy széles mozdulat egy egyszerű szóval párosítva.
EnglishThe lights were becoming more intricate, their patterns cross-fertilizing, gaining depth and weight.
A fény egyre erőteljesebb lett, a formák megelevenedtek, mélységük és súlyuk lett.
EnglishAnd Powell could only marvel at the intricate survival mechanism of the human mind.
Powell érzékelte, milyen sajátságosan működik az emberi értelemben, az életben maradási mechanizmus.
EnglishInside him were intricate subprograms, all interacting in states which were chaos.
Voltaire az énjét alkotó csodálatos, gyors dolgokra nézett.
EnglishIn sum, the lie she spun grew larger and more intricate, and more distant from the truth.
Így lett a hazugság terebélyesebb, szövevényesebb, így távolodott el egyre jobban az igazságtól.
EnglishThe arms of the Royal Pair were covered in many inscribed and intricate bracelets.
Karjaikat vésett és fonott kösöntyűk sokasága borította.
EnglishI felt myself, a human, held together by the intricate threads of blood which Marius had given me.
Éreztem magamat, a halandót, kit a Mariustól kapott vér tekergőző szálai tartanak össze.
EnglishThey were too numerous, too intricate, scars of an attack that should have meant death.
Olyan támadás okozta őket, amelybe bele kellett volna halnom.
EnglishHe became hopelessly engrossed in the intricate tactics of causing less rather than more pain.
Reménytelenül belebonyolódott az igyekezetbe, hogy inkább kevesebb, mint több fájdalmat okozzon.
EnglishSpiders wove their tiny intricate webs over the iron lace roses.
A kovácsoltvas rózsákra pókok szőttek cirkalmas, parányi hálókat.
EnglishNot more intricate than the steps of a dance, said Miss Marple.
Nem bonyolultabb, mint a tánclépések mondta Marple kisasszony.
EnglishA sim was complex and could not simply stop all the intricate interlayers, shutting down at once.
A szimek olyan bonyolultak, hogy képtelenség egyszerűen és egyszerre megszüntetni valamennyi rétegüket...
EnglishOtherwise I must in intricate detail school you in all the—
Bízzatok bennem; higgyétek el, azonosak az érdekeink!
EnglishRough algorithms reduced intricate laws to trivial arithmetic.
Ebben a térben még az élet is csupán egy paraméter volt.
EnglishNot unpleasing to him, the intricate black ink mural drawn with such skill, like spiderwebs on the white plaster wall.
Nem volt csúnya a pókhálószerűen cirkalmas, fekete tintarajz a vörösre meszelt falon.