"intermediate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"intermediate" Macarca çeviri

EN intermediate
volume_up
{sıfat}

intermediate (ayrıca: intermediary)
Once that level is reached, no new intermediate payment applications may be submitted.
E szint elérését követően nem nyújtható be további kérelem közbenső kifizetésekre.
My God, he briefed me last year on intermediate arms.
Istenem, ő maga tartott nekem tájékoztatót tavaly a közbenső fegyverrendszerekről.
At present, most financial transfers are very indirect, passing through many intermediate stations.
Jelenleg a legtöbb pénzmozgás igen közvetett, mivel számos közbenső állomáson megy át.
intermediate (ayrıca: central, medial, median, mediate)
Specifies that gradients are only printed in a single intermediate color.
Itt adhatja meg, hogy nyomtatásban a színátmenetek helyett csak egyetlen közbülső színárnyalat jelenjen meg.
I, too, am of the belief that this measure represents an intermediate step.
Én is azon a véleményen vagyok, hogy ez az intézkedés közbülső lépést jelent.
The Commission must be a player, not just a moderator, in the intermediate stages here.
A közbülső fázisokban a Bizottságnak nemcsak a moderátornak, hanem szereplőnek is kell lennie.
intermediate (ayrıca: intervening)
This is striking because the existing rules have all this time been considered an intermediate step towards complete freedom.
Ez azért is meglepő, mert a meglévő szabályokat mindvégig a teljes szabadság felé vezető közbeeső lépésnek tekintették.
(NL) Madam President, this is the third year of our financial perspectives and it is also the third year that we have gathered here to talk about their intermediate adjustment.
(NL) Elnök asszony, pénzügyi tervünk harmadik éve ez, továbbá három éve annak, hogy ezen a helyen szó volt a terv közbeeső korrekciójáról.
He could leave it at any intermediate stop-or just jump off the train when it slowed, approaching some preplanned point-and escape to Western hands, which could be waiting anywhere for him.
Bármelyik közbeeső állomáson leszállhatott volna, vagy egyszerűen leugorhatott volna egy előre megbeszélt helyen, hogy a nyugatiak kimenekítsék az országból.
intermediate (ayrıca: middle, intermediary)
The result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
Ennek eredményeképpen a többlet bevételt elnyelik a közvetítő ügynökségek.
I still feel that we must do more in this direction: the family, people and intermediate groups must be at the centre of Europe's economic recovery.
Még mindig azt érzem, hogy többet kell tennünk e téren: a családnak, az embereknek és a közvetítő csoportoknak az európai gazdasági fellendülés középpontjában a helyük.
intermediate

"intermediate" için eşanlamlılar (İngilizce):

intermediate

Macarca' de "intermediate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(NL) Mr President, Mubarak may have gone, but that can only be an intermediate step.
(NL) Elnök úr! Mubarak talán eltávozott, azonban ez csak egy átmeneti állapot.
EnglishThese new jobs will require workers with high and intermediate level skills.
Az új munkahelyeket magasan és közepesen képzett munkavállalók tölthetik be.
EnglishThe definitions relating to the intermediate surveys shall be as laid down in Annex II.
A időközi felmérésére vonatkozó meghatározásokat a II. melléklet tartalmazza.
English'Yes' to the creation of an intermediate category of support for the regions.
"Igen” a régiókra vonatkozó átmeneti támogatási kategória létrehozására.
EnglishThis money could certainly be reallocated to a new intermediate category of regions.
Világos, hogy ezt a pénzt fel lehetne használni egy új köztes régiókategória támogatására.
EnglishMuch has been spoken of a category of intermediate regions today in connection with these reports.
Sok szó esett ma a köztes kategóriába tartozó régiókról a jelentések kapcsán.
EnglishI fully support the creation of an intermediate region category.
Teljes mértékben támogatom az átmeneti régiók kategóriájának létrehozását.
EnglishManufacturerexporters supplying the ultimate exporter are eligible for ALS for intermediate supplies.
A végső exportálót kiszolgáló gyártóexportőrök jogosultak időközi beszerzési EER-re.
EnglishThe Doctor gives forth a sound intermediate between M and A.
Hrisztyian Ivanovics olyan hangot ad ki, mely az "e" és az "i" között van
EnglishIt can import duty free input materials and can obtain for this purpose an ALS for intermediate supplies.
A tényleges exportőr fejezi be a gyártást és köteles a késztermék exportálására. iv.
EnglishThen, unable to maintain so subtle and intermediate an expression for long, he let a broad grin spread.
Aztán nem sokáig bírta ezt a túl finom és közvetett kifejezést; szélesen elvigyorodott.
EnglishWe are now in a phase where we are discussing intermediate regions.
Olyan szakaszba jutottunk, amikor köztes régiókról beszélünk.
EnglishThe intermediate - or apex - sex you see standing in the middle there controls the society and the empire.
A közép-, más szóval csúcs-nem, amit középen lát, uralja a társadalmat és a birodalmat.
English- intermediate crops to be harvested green (forage) or to be ploughed under (green manure).
nem fő vetemények, melyeket zölden takarítanak be (takarmány) vagy zölden beszántanak (zöld trágyázás).
EnglishBut simply calling it an intermediate substance did not provide a really satisfactory explanation.
Ám azzal, hogy átmeneti alakváltozatnak nevezzük a homokot - még nem adtuk meg minden jellemzőjét.
EnglishDo not delete intermediate output like assembler files
Az átmeneti fájlok (pl. az assembly fájlok) ne legyenek letörölve
EnglishIn short, then, sand came from fragmented rock and was intermediate between clay and pebbles.
Röviden tehát: a homok kőzetek szétporladásából keletkezik, és átmenetet alkot a kőtörmelék meg az agyag között.
EnglishWe saw that intermediate measures were needed for an efficient system, and these have now been put in place.
Láttuk, hogy egy hatékony rendszerhez köztes intézkedésekre van szükség, és ezeket most bevezettük.
EnglishNEXT STEP INTERMEDIATE APPROVAL BULGARIAN POLITBURO.
KÖVETKEZÕ LÉPÉS A BOLGÁR POLITBURO ENGEDÉLYÉNEK MEGSZERZÉSE.
EnglishLanguage, on the other hand, has an intermediate level of entropy; it's neither too rigid, nor is it too random.
Ezzel szemben a nyelvnek közepes az entrópiája; sem nem nagyon kötött, sem nem teljesen véletlen.