"integrated" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"integrated" Macarca çeviri

EN

integrated {sıfat}

volume_up
integrated
Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (recast) (
Ipari kibocsátások (a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás) (
This is the purpose of the integrated guidelines proposed by the Commission.
Ez a célja a Bizottság által javasolt integrált iránymutatásoknak.
These institutions are a precondition for creating a natural gas integrated market.
Ezek az intézmények az integrált földgázpiac kialakításának előfeltételei.

"integrated" için eşanlamlılar (İngilizce):

integrated

Macarca' de "integrated" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAll of it was flawlessly integrated, and there was an apparent weightlessness to it.
Mindez együtt tökéletes egységbe olvadt, és szinte súlytalannak, lebegőnek tűnt.
EnglishIt's almost like a fragment of Danish culture integrated into Chinese culture.
Ez olyan, mintha a dán kultúra egy kis része a kínai kultúrába is beleépülne.
EnglishThere needs to be an integrated approach concerning the states neighbouring Iraq.
Összehangolt megközelítésre van szükség az Irakkal szomszédos államokat illetően is.
EnglishThis external dimension must be integrated into and added to the internal dimension.
Ezt a külső dimenziót integrálni kell, és hozzá kell adni a belső dimenzióhoz.
EnglishI'm not going to dive into them either, but photosynths are integrated into the map.
Nem fogom ezeket sem megmutatni, de a photosyntheket integráltuk a térképbe.
EnglishWithin a minute he knew that Voltaire was still intact, functional, integrated.
Egy perccel később már biztosan tudta, Voltaire működőképes és ép maradt.
EnglishWe need to make sure that women are firmly integrated into the service at all levels.
Biztosítanunk kell, hogy a nők stabilan részt vegyenek a szolgálat minden szintjén.
EnglishThey must send their children to school and become integrated into the labour market.
El kell küldeniük a gyerekeiket iskolába, és be kell illeszkedniük a munkaerőpiacra.
EnglishSomething called 'integrated' is dealt with as a whole, not bit by bit.
Egy "integráltnak” nevezett dologgal egységesen kell foglalkozni, nem apránként.
EnglishIt is now integrated within the comprehensive migration policy of the European Union.
Ma már szerves részét képezi az Európai Unió átfogó migrációs politikájának.
EnglishOn the other hand, I do understand that not everyone wants to be integrated, of course.
Másrészről, én azt is megértem természetesen, hogy nem mindenki akar beilleszkedni.
EnglishThey need support to enable them to become integrated into the labour market.
Támogatásra van szükségük ahhoz, hogy be tudjanak lépni a munkaerőpiacra.
EnglishCommission action plan towards an integrated internal control framework (
Az egységes belső ellenőrzési keretrendszerre irányuló bizottsági cselekvési terv (
EnglishWe welcome the Council President's proposal of an integrated approach to immigration.
Köszönöm Önnek, elnök asszony, a Tanács elnökének, és Önnek is, biztos úr.
EnglishMatters of gender equality must be strengthened and integrated in the new strategy.
A nemek közötti egyenlőség kérdését integrálni kell az új stratégiában.
EnglishNevertheless, an integrated entrepreneurial culture is still missing at the European level.
Ezzel együtt, európai szinten még hiányzik az összehangolt vállalkozói kultúra.
EnglishNational minorities should be integrated without the need for forced assimilation.
A nemzeti kisebbségeket asszimilációs kényszer nélkül kell integrálni.
EnglishWe support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.
Támogatjuk az EU szívébe integrálódott békés, soknemzetiségű Koszovót.
EnglishWe need a community which will be fully integrated into modern society.
Olyan közösségre van szükségünk, amely teljesen beilleszkedik a modern társadalomba.
EnglishOnly 15% of disabled children are integrated into the school system.
A fogyatékos gyermekeknek mindössze 15%-a integrálódik az iskolarendszerbe.