"intangible" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"intangible" Macarca çeviri

EN

intangible {sıfat}

volume_up

"intangible" için eşanlamlılar (İngilizce):

intangible
tangible

Macarca' de "intangible" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAn intangible, is Luck; an attribute one can neither buy, steal, nor manufacture.
A szerencse valami megfoghatatlan dolog: nem lehet megvenni ellopni vagy elkészíteni.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Az immateriális javak, például a védjegy és a szabadalom értékének meghatározása nehéz dolog.
EnglishThat was included with the list of labels, so this heritage can be intangible as well.
Ez is bekerült a címlistába, tehát szellemi örökségnek számíthat.
EnglishAnd yet, of course, that little intangible piece of data doesn't factor into our GDP calculations.
És mégis, ugye, az a kis megfoghatatlan adat nem számolódik bele a GDP kalkulációinkba.
EnglishSo I started asking myself the question: How can we get leaders to start valuing the intangible?
A kérdés ami megfogalmazódott bennem, hogyan foghatók e vezetők arra, hogy értékeljék az eszmeit?
EnglishThey didn't even see the intangible stuff higher up the pyramid.
Az eszmei dolgokat még nem is látták meg a piramis tetején.
English'Blue starlight fell on me like intangible sleet.'
"Kék csillagfény hullt rám, mint kézzel megfoghatatlan hódara."
EnglishThere is no denying that it is hard to put a figure on intangible fixed assets like trademarks and patents.
Tagadhatatlan, hogy nehéz az immateriális eszközök, például a márkajegyek és a szabadalmak beárazása.
EnglishRory Sutherland: I'm not sure this isn't the most perfect example of intangible value creation.
Rory Sutherland: Nem vagyok benne biztos, hogy nem ez a legtökéletesebb példa a megfoghatatlan érték létrehozására.
EnglishThey can manifest the intangible and create identity.
Kimutatják a nem érzékelhetőt és identitást alkotnak.
EnglishWe're not asking anything that's intangible.
EnglishNow this is the most perfect case of creating intangible, added value, without changing the product in the slightest.
Ez a legtökéletesebb példa eszmei, hozzáadott érték létrehozására, anélkül, hogy a terméket a legkevésbé megváltoztatnánk.
EnglishLet me remind you that this heritage is not only about sites, but also about intangible cultural heritage.
Hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy ez a kulturális örökség nem egyszerűen helyszínekről szól, hanem a szellemi kulturális örökségről.
EnglishFinally, I believe that with the development of our digital environment, we cannot deny that counterfeiting has become intangible.
Végül, véleményem szerint nem tagadhatjuk, hogy digitális környezetünk fejlődésével a hamisítás megfoghatatlan lett.
EnglishFiery energy lanced out, but the beams stuck an intangible wall between the Gubru and the rapidly turning Earth ship.
Tüzes energianyalábok röppentek ki a hajóból, de valami láthatatlan fal útjukat állta a gubruk és a gyorsan forduló földi hajó között.
EnglishIt is particularly difficult in the case of intangible property, such as the copyright to musical and literary works and patents.
Különösen nehéz az immateriális tulajdonok, például a musicalek és az irodalmi munkák szerzői jogainak és a szabadalmaknak az esete.
EnglishAnd yet, 64 percent of the world's GDP today is in that intangible industry we call service, the service industry, the industry I'm in.
Mégis a világ GDP-jének 64 százalékát az eszmei világ ipara, a szolgáltatóipar teszi ki, az az ipar, amiben én is benne vagyok.
EnglishAnd evolution, although it was established well over 100 years ago by Charles Darwin and a vast number of other people, evolution still is a little bit intangible.
Az evolúció - bár jóval több mint 100 éve alapozta meg Charles Darwin és igen sokan mások azóta - az evolúció még mindig elég megfoghatatlan.
EnglishIn the area of entertainment and consumer electronics, products which include software and other intangible services are becoming increasingly common.
A szórakoztató és fogyasztói elektronikai területen ugyanis egyre elterjedtebbek a szoftvereket és egyéb immateriális szolgáltatásokat tartalmazó termékek.
EnglishMaybe it's time we get a toolbox that doesn't just count what's easily counted, the tangible in life, but actually counts what we most value, the things that are intangible.
Talán olyan szerszámokat kellene beszereznünk, amik nem csak a könnyen számolható anyagiakat számolják, hanem amiket leginkább értékelünk mi magunk, az eszmei dolgokat.