EN

intake {isim}

volume_up
intake (ayrıca: ingestion)
The standard says that the entire daily intake can be imputed to toys.
A szabvány szerint az egész napra számított mérgezőanyag-bevitel beszámítható a játékok javára.
The intake assessment of lambda-cyhalothrin, methomyl and pymetrozine shows, that by setting the MRLs concerned, ARfD will not be exceeded.
A lambda-cihalotrin, metomil és pimetrozin bevitel felmérése azt mutatja, hogy az érintett MRL-ek megadásával az ARfD-t nem fogják túllépni.

Macarca' de "intake" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(d) Intake orifice diameter : at least 4 mm diameter in order to avoid wall effects;
(d) Beszívó szájnyílás átmérője: legalább 4 mm-es átmérő a falhatások elkerülésére;
EnglishChambers, as you get older you have to watch the coffee intake.
Tudja, Mr. Chambers, ahogy öregszik, nem ártana, ha odafigyelne a kávéfogyasztására.
EnglishShaft 12, the one closest to the Reservoir, is also known as the Intake Shaft.
A 12-es akna van a legközelebb a víztárolóhoz, Beömlő Aknaként is ismerik.
EnglishWill heard an intake of breath from Lyra behind him as she saw it too.
Will meghallotta, amint mögötte Lyra ijedten felszisszen ő is meglátta a majmot.
EnglishThe vacuum in the vehicle's intake system shall be measurable to within ± 5 mm of mercury.
A gépjármű szívócsöve vákuumának ( 5 mm Hg pontossággal kell mérhetőnek lennie.
EnglishFor the same reasons, I am opposed to labelling of mandatory daily intake.
Ugyanezen okokból ellenzem a napi tápanyagbevitel kötelező feltüntetését.
English`Your slave,' Armand whispered with a deep intake of breath that was passionate.
A rabszolgád suttogta Armand, s szenvedélyes sóhaj hagyta el ajkát.
EnglishThere was a sharp intake of breath, and then a loud knock at the door leading to the hall.
Valaki nagy zajjal szívta be a levegőt, aztán hangosan kopogtak a hallajtón.
EnglishShe tried to keep her complaints to herself, but Hotchkiss caught her intake of breath.
Megpróbálta magába fojtani a panaszáradatot, de Hotchkiss felfigyelt a ziháló lélegzetvételre.
EnglishThis also he expected, and likewise the deep, shuddering intake of breath that followed.
Ezt is gyanította, ahogy a mozdulatokat követő mély lélegzetet is.
EnglishHe heard a sudden intake of breath, then what sounded like a rather embarrassed cough, just behind him.
Hallotta, hogy valaki sóhajt, aztán zavartan köhint egyet, pontosan a háta mögött.
EnglishTolbeck gasped, and the sudden intake of subfreezing air hurt his throat and made his lungs ache.
Tolbeck rémülten szívta be a jeges levegőt, amely belemart a torkába, és égette a tüdejét.
EnglishThe back pressure measured in the exhaust pipe at the intake of the probe shall not exceed 735 Pa.
A kipufogócsőben, a szonda nyílásánál mért ellennyomás a 735 Pa értéket nem haladhatja meg.
EnglishThe vacuum at intake shall be measured to within ± 8 mm (mercury gauge).
A szívóvezeték vákuumát ( 8 mm Hg pontossággal kell mérni.
EnglishThe supreme engine lives by an alternation of intake and exhaust.
A Legfőbb Mozgatót Szívás és Kipufogás kettős mozgása élteti.
EnglishThe back pressure measured in the exhaust pipe at the intake of the probe shall not exceed 735 Pa.
A kipufogócsőben a szonda bemenő nyílásánál mért ellennyomás a 735 Pa értéket nem haladhatja meg.
EnglishAnd we especially associate alcohol intake with sex appeal and manhood, in some cases.
S ráadásul összekapcsoljuk az alkoholfogyasztást a szexuális vonzerővel, és egyes esetekben a férfiassággal is.
EnglishI caught the sharp intake of breath at the far end of the line.
Hallani lehetett a gyors lélegzetvételt a drót másik végén:
EnglishI heard a sharp intake of his breath and the cigar fell from his fingers.
Mélyet sóhajtott, s a szivar kihullott a kezéből.
EnglishAny alcohol intake impairs driving capability.
Minden alkoholfogyasztás hátrányosan befolyásolja a járművezető képességeit.