"intact" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"intact" Macarca çeviri

EN

intact {sıfat}

volume_up
The hospital was largely intact, and full of wounded people.
A kórház nagyjából érintetlen maradt, viszont tele volt sebesültekkel.
Most of the wrappings were still intact, Grady saw, as he selected carefully.
Grady látta, hogy a csomagolás javarészt érintetlen.
It's one of the largest intact herds in this part of Africa.
Itt van Afrika egyik legnagyobb érintetlen populációja.
intact (ayrıca: entire, integral, sound, unharmed)
Intact enemy armored vehicles were rarely seen by the advancing First Brigade.
Ép ellenséges páncélozott járművet alig lehetett látni.
Within a minute he knew that Voltaire was still intact, functional, integrated.
Egy perccel később már biztosan tudta, Voltaire működőképes és ép maradt.
- Ép vagyok és sértetlen- jelentette ki Voltaire fagyos hangon.
By this I mean the right of every child to grow up in an intact environment.
Ez alatt azt értem, hogy minden gyermeknek joga van sértetlen környezetben felnőnie.
The Union's capacity to find a compromise remains intact.
Az Unió kompromisszumkészsége továbbra is sértetlen.
- Ép vagyok és sértetlen- jelentette ki Voltaire fagyos hangon.

"intact" için eşanlamlılar (İngilizce):

intact

Macarca' de "intact" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
A déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
EnglishThe picture window was intact, and rain had not ruined the desk or the rug.
Az ablakok érintetlenek, és az eső nem tette tönkre az asztalt vagy a szőnyeget.
EnglishDespite Whitehead's insistence that Bill was dead, Marty kept hope intact.
Hiába erősködött Whitehead, hogy Bill meghalt, Marty változatlanul reménykedett.
EnglishIf the Iad break through nothing on this plane of being will survive intact.
Ha az Iad átlép a határon, a létnek ezen a síkján semmi sem élheti túl a behatást.
EnglishWe left the citadel intact only because we had brought no siege engines.
Csak azért hagytuk egyben a citadellát, mert nem hoztunk magunkkal ostromgépeket.
EnglishHe turned his chair to look that way again, amazed that the window was almost intact.
Az ablak üvegén csak egy repedés jelezte, hogy a közelben robbanás történt.
EnglishThree intact panes reflected morning sunlight from the top floor of a hotel.
Egy szálloda felső emeletén három épen maradt ablaktábla verte vissza a reggeli napfényt.
EnglishShe managed to keep her dignity intact, which didn't surprise her husband.
Sikerült megőriznie a méltóságát, ami egyáltalán nem lepte meg a férjét.
EnglishAmong those that remained abandoned but otherwise intact was All Saints of Kulishki.
A bezártak, de egyébként érintetlenül hagyottak közé tartozott a Mindenszentek temploma is.
EnglishIf you stay you make a million and retire young with your family intact.
Ha marad, milliomos lesz, fiatalon nyugdíjba megy, és a családjának nem esett bántódása.
EnglishThey would not survive the next few hours with the tatters of their sanity intact.
Ok nem fogják túlélni a következő néhány órát úgy, hogy józanságuk foszlányai épen maradnának.
EnglishSome of the structural walls remained intact, but ready to collapse at any moment.
Noha a főfalak még álltak, az épület összedőléssel fenyegetett.
EnglishAcross from the velocipedes were cars with bodies intact, ample receptacles.
A velocipédekkel átellenben remek kocsiszekrények, csábító zugok.
EnglishTom Quillan was as much Chamberlain as anything, and he was here-intact.
Tom Quillan maga volt Chamberlain, és itt állt előtte, sértetlenül.
EnglishThe area immediately next to the stadium structure was amazingly intact.
- Tudod, mire emlékeztet? - kérdezte Parsonstól az egyik kollégája.
EnglishIt seemed intact, but who could tell through two layers of clothing?
Épnek látszott, de hát ki tudná ezt megállapítani két réteg ruhán át?
EnglishEven Creideiki's injury could not suppress Hikahi's relief that Streaker survived intact.
Még Creideiki sérülése sem tudta elnyomni Hikahi örömét afelett, hogy a Streaker épségben van.
EnglishScan Notes, v3.0: Proofed carefully against DT, italics intact.
Az arca meg se rezzent; ajka, lehunyt szeme, barázdált homloka, mind mozdulatlan maradt.
EnglishThey wanted the remainder of Floyt's prejudice to stay intact.
Azt viszont nem akarták, hogy Ftoyt maradék előítéletei bármilyen csorbát szenvedjenek.
EnglishOr at least destroyed in a way that left his spell-book intact.
Vagy legalábbis úgy kell meghalnia, hogy varázskönyve egészben maradjon.