"insurmountable" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"insurmountable" Macarca çeviri

EN

insurmountable {sıfat}

volume_up
insurmountable (ayrıca: insuperable, invincible)
This is not insurmountable if we are not deeply and directly involved.
Ez nem leküzdhetetlen, ha nem vagyunk mélyen és közvetlenül érintettek.
Has any of you ever encountered an insurmountable obstacle?
Találkozott bárki is maguk közül leküzdhetetlen akadállyal?
For Sorak, it poses problems that may well be insurmountable.
Soraknak talán leküzdhetetlen problémákat okoz.

"insurmountable" için eşanlamlılar (İngilizce):

insurmountable
surmountable
English

Macarca' de "insurmountable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFirstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Először is azt, hogy a versenyt abszolút és áthidalhatatlan dogmaként állítsuk be.
EnglishThe actions of the Tir elves continue to be a problem, but not an insurmountable one.
A tiri tündék akciói továbbra is problémát jelentenek, jóllehet nem megoldhatatlant.
EnglishThese were therefore difficulties insurmountable, and such as I knew not what to do in.
Ezek tehát legyőzhetetlen nehézségek voltak, és én nem tudtam, mihez kezdjek velük.
EnglishTo be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
Őszintén szólva, néhány héttel ezelőtt a dokumentáció még technikailag megoldhatatlannak tűnt.
EnglishFor a man who'd carefiflly lived a double life, the money would not be insurmountable.
Régóta kettős életet élt, a pénz nem jelentett számára komoly gondot.
EnglishWe cannot simply observe how lines considered insurmountable after World War II are crossed.
Egyszerűen nem nézhetjük tétlenül, hogy a II. világháború után áthághatatlannak vélt határokat átlépik.
EnglishIn my opinion, however, they are not insurmountable.
Ezek azonban, véleményem szerint, nem áthidalhatatlanok.
EnglishAll they really have is a raging fanaticism, and they'll attack in the face of insurmountable odds.
Viszont ott van a tomboló fanatizmusuk, amellyel gondolkodás nélkül vetik bele magukat a legreménytelenebb küzdelembe is.
EnglishFor most Letherü, that is insurmountable.
A legtöbb lether számára ez elképesztően magas összeg.
EnglishOthers said: 'there are participative and organisational issues which will be difficult, if not insurmountable'.
Mások azt mondták: "vannak olyan részvételi és szervezeti kérdések, amelyek bonyolultak lesznek, ha nem leküzdhetetlenek”.
EnglishAt the end of the process, we hope we will arrive at some solutions to the problem before it becomes truly insurmountable.
A folyamat végén reméljük, hogy még azelőtt megtaláljuk a probléma valamiféle megoldását, mielőtt az valóban leküzdhetetlenné válna.
EnglishAs stated in the report, such systems are a complex matter, but difficulties associated with them are not insurmountable.
Amint azt a jelentés is kifejtette, az ilyen rendszerek összetett kérdést jelentenek, de a kapcsolódó nehézségek nem leküzdhetetlenek.
EnglishAt the beginning the problems seemed insurmountable, particularly for an MEP from one of the newest Member States.
Kezdetben a problémák leküzdhetetlennek tűntek, különösen egy olyan európai parlamenti képviselő számára, aki a legújabb tagállamok egyikéből jön.
EnglishThe greater contribution made by women to the labour market would quickly cover the costs of the reform, which many claim are insurmountable.
A nők nagyobb munkaerő-piaci részvétele gyorsan fedezné a reform költségeit, amelyet egyesek túlzottan magasnak tartanak.
EnglishOn that day in Brussels the political will of the different Heads of State or Government swept away all of the obstacles that had up to then seemed insurmountable.
Azon a napon Brüsszelben az állam- és kormányfők politikai akarata minden addig megoldhatatlannak tűnő akadályt félresöpört.
EnglishFor several minutes, as the few lights of Sidewinder dwindled away and disappeared in the rearview, the urge to turn around and go back was almost insurmountable.
Percekig, amíg Sidewinder fényei megcsappantak, majd eltűntek a visszapillantó tükörben, alig bírta legyőzni magában a vágyat, hogy visszaforduljon.
EnglishAll of these facts suggest that the new criterion of permanently sustainable inflation will not be an insurmountable problem for Slovakia in the future either.
Mindezen tények azt jelzik, hogy a folyamatosan fenntartható infláció új kritériuma sem fog megoldhatatlan problémát jelenteni Szlovákia számára a jövőben.
EnglishThese municipalities, numbering 39 in total, are on the periphery, and the River Danube still represents for them an insurmountable barrier rather than an opportunity.
Ezek a települések - számuk összesen 39 - a periférián találhatók, és a Duna csak áthidalhatatlan akadályt, nem pedig lehetőséget jelent a számukra.
EnglishEven supposing that employers had understood the economic advantages of correct payment and their legal obligations, difficulties are insurmountable.
A nehézségek még akkor is leküzdhetetlenek, ha feltételezzük, hogy a munkáltatók megértették a tisztességes bérek gazdasági előnyeit és a rájuk háruló jogi kötelezettségeket.
EnglishI stood frozen, hearing the sound grow smaller and smaller; and then I turned,, the fear in me unraveling, growing huge and insurmountable, and I ran after her.
Megkövülten álltam, figyeltem, ahogy a hang egyre gyengébb lesz, s ekkor megfordultam, a félelem gyökeret vert, óriásira nőtt, leküzdhetetlenné vált bennem, és utánaszaladtam.