"incalculable" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"incalculable" Macarca çeviri

EN incalculable
volume_up
{sıfat}

incalculable (ayrıca: erratic, wacky)
The social and economic impact of alcohol abuse on Ireland as a whole is almost incalculable.
Az alkoholizmus Írországra gyakorolt társadalmi és gazdasági hatása majdnem kiszámíthatatlan.
If that island were to become the Jaff's playground, the damage would be incalculable.
Ha az a sziget a Jaff játszóterévé lesz, a károsodás kiszámíthatatlan.
At worst, we're confronting the unknown, something so far beyond our understanding that the danger is incalculable.
A legrosszabb esetben az ismeretlennel, a felfoghatatlannal, szóval a veszély kiszámíthatatlan.
incalculable
Deborah said to him... incalculable power, power to transmute...
...felmérhetetlen erő az átváltoztatásra... mondta Deborah.
It led to a lowering of the water table with incalculable consequences for agriculture.
A projekt miatt lesüllyedt a talajvíz szintje, ami felmérhetetlen következményekkel jár a mezőgazdaságra nézve.
Felmérhetetlen" gazdagságot akart.
incalculable (ayrıca: inestimable, invaluable)
What is there to say about the incalculable amounts spent on integration and which have achieved so little?
Mit is mondhatnánk az integrációra fordított felbecsülhetetlen összegekről, amelyek oly kevés eredményt hoztak?
'There are thirty-nine enormous beryls,' said he, 'and the price of the gold chasing is incalculable.
Harminckilenc hatalmas berill van benne, de csupán az aranyfoglalat értéke is felbecsülhetetlen.
The knock-on economic and human costs are incalculable; the ecological impact of the common fisheries policy is a disaster.
A továbbgyűrűző gazdasági és emberi hatások költsége felbecsülhetetlen; a közös halászati politika ökológiai hatása katasztrofális.

Macarca' de "incalculable" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere was also an incalculable amount going on, constantly, everywhere.
A modern rögzítőeszközök használata sem volt mindig lehetséges, számos okból.
EnglishWhat people will feel is always fairly incalculable because they will all feel differently.
Mindenki másképp érez, és nehéz kiszámítani az emberek érzelmi reakcióit.
EnglishAfter another sip or two of coffee he said, Women are incalculable.
Belekortyolt a kávéjába, és megjegyezte: A nők teljesen kiszámíthatatlanok.
EnglishAs for my identity I would be Marius de Romanus, a man of mystery and incalculable wealth.
Ami személyazonosságomat illeti, Marius de Romanus lennék, a titokzatos, dúsgazdag ember.
EnglishWhat incalculable advantages would it give to any nation, both on land and sea!
Könnyű elképzelni, milyen fölényt jelentene ez az ország számára mind szárazföldön, mind pedig tengeren!
EnglishThe loss was incalculable and it struck Gordon hard.
A súlyos veszteség váratlanul ért mindenkit, s mélyen megrendítette Gordont is.
EnglishTo tackle the financial crisis, they have mobilised incalculable resources and political will.
A pénzügyi válság megoldása érdekében mérhetetlen erőforrást és politikai akaratot mobilizáltak.
EnglishHasn't she sanctified the family's incalculable power?
A szentélybe érkező zarándokok vérét issza a következő ezer éven keresztül.
EnglishShe'd won that feeling out of him, earned it in some incalculable way.
Õ ébresztette fel benne ezt az érzelmet, ő hozta ki belőle.
EnglishIts outcome will be of quite incalculable importance to the Soviet Union and the victory of the Revolution.
A kimenetele fölbecsülhetetlenül fontos a Szovjetuniónak és a forradalom győzelmének.
EnglishYou're the only person I have always found quite incalculable.
Te vagy az egyetlen, akit soha nem tudtam eléggé kiszámítani.
EnglishThe cloud whirled down; far up and away he was snatched, flung head over heels into incalculable distance.
A felhő felragadta; magasba emelte, elhurcolta, és nyaktörő sebességgel meghatározhatatlan messzeségbe repítette.
EnglishBeyond the figures, the benefit in terms of pain and of personal and family tragedies avoided is incalculable.
A számokon túl a fájdalom, illetve a személyes és családi tragédiák elkerülésében mért előnyök felbecsülhetetlenek.
EnglishWith incalculable power she rose from the depths of the house, sending its walls, its ceilings, and its surrounding ice down upon me.
Beláthatatlan hatalmával Akasa felszállt a mélységből, és a fejemre döntötte a házat és annak jégburkolatát.
EnglishIt should be noted that those who have been made redundant and their families experience incalculable moral and material damage.
Nem szabad elfelejteni, hogy az elbocsátott dolgozók és családjuk hatalmas erkölcsi és anyagi károkat szenvednek.
EnglishBut quite suddenly I felt his gentle loving hands caressing my shoulders and with his incalculable strength, he forced me backwards.
Akkor váratlanul, szerető gyöngédséggel megcirógatta a vállamat, és ellenállhatatlan erővel lefejtett magáról.
EnglishThe damage to the physical and mental health of women who are victims is incalculable, but society also bears high costs.
Az áldozattá vált nők fizikai és mentális sérülései kiszámíthatatlanok, de a jelenség ugyanakkor a társadalomra is súlyos terheket ró.
EnglishShe was 'in on the ground floor' of several chemicals and inventions which made her incalculable amounts of money.
Kezdettől benne volt különböző vegyszerek előállításában és mindenféle találmányokban, amelyeken szavakkal kifejezhetetlen vagyonokat keresett.
EnglishThis would constitute unforgivable irresponsibility, the consequences of which are incalculable and do not only affect the United States.
Ez megbocsáthatatlan felelőtlenség, amelynek következményei kiszámíthatatlanok és ezek nemcsak az Egyesült Államokat érintik.
EnglishBy 1928 they had made near incalculable amounts of money on behalf of Stella, whose affairs of course were completely entangled with their own.
1928-ra számokban szinte kifejezhetetlen vagyont halmoztak fel Stellának, akinek érdekei persze elválaszthatatlanul összefonódtak az övékével.