"inappropriate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"inappropriate" Macarca çeviri

EN inappropriate
volume_up
{sıfat}

inappropriate (ayrıca: bad, false, improper, incorrect)
It is therefore totally inappropriate to transfer such aviation losses to EU Member States.
Ezért teljesen helytelen a légi közlekedés veszteségeit átruházni a tagállamokra.
We must avoid inappropriate measures like this in future.
A jövőben el kell kerülnünk az ehhez hasonló, helytelen intézkedéseket.
In this context, it is wholly inappropriate to have different laws in this field.
Ebben az összefüggésben teljes mértékben helytelen különböző jogszabályok alkalmazása ezen a területen.
inappropriate (ayrıca: impertinent, inept, out of place, unbecoming)
Under these conditions, it is inappropriate to waive the Member's immunity.
E körülmények között nem helyénvaló a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése.
...which then turned into some inappropriate sexual attraction.
Aztán nem helyénvaló szexuális vonzódásba fordult.
A komolytalanság nem helyénvaló.
inappropriate (ayrıca: awkward, inadequate, inconvenient, inept)
(DE) Madam President, I realise this might be inappropriate of me, but I am afraid I have to raise a point of order.
(DE) Elnök asszony, tudom, hogy talán alkalmatlan, de attól tartok, mégis ügyrendi javaslatot kell tennem.
He there accomplished what Marco Maritimo later said should have been impossible for one man with such small and inappropriate tools.
És véghezvitte, amit Marco Maritimo későbbi megállapítása szerint egyetlen embernek egyszerűen lehetetlen volt ilyen kicsi és alkalmatlan szerszámokkal véghezvinnie.
I also welcome the somewhat belated recognition from the Council that Article 122 of the Treaty is completely inappropriate for supporting the bail-out mechanism.
Üdvözlöm továbbá annak kissé megkésett elismerését is a Tanács részéről, hogy a Szerződés 122. cikke teljes mértékben alkalmatlan a mentőmechanizmus támogatására.

"inappropriate" için eşanlamlılar (İngilizce):

inappropriate
appropriate

Macarca' de "inappropriate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHis title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
Címe valami olyasfajta felügyeleti szerepet takar, ami teljességgel célszerűtlen.
EnglishSparhawk recognized the passage she was quoting, and it seemed wildly inappropriate.
Sparhawk felismerte az idézetet, de a szavakat nagyon nem tartotta odaillőnek.
EnglishSuch equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.
Az ilyen azonosítások helytelenek, mivel az irányelvre megtévesztő fényt vetnek.
EnglishI didn't want to say anything, but Mark is the one who was acting inappropriate.
Nem akartam elmondani, de épp Mark volt az, aki helytelenül viselkedett.
EnglishI regard it as wholly inappropriate for Parliament to approve this agreement.
Teljes mértékben helytelennek tartom, hogy a Parlament jóváhagyja ezt a megállapodást.
EnglishHelen had already told him that his hatred of them was inappropriate to what they were.
Helen már a fejére olvasta, hogy gyűlölete messzi meghaladja a jelentőségüket.
EnglishCan it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Lehetséges, hogy az eddig használt kritériumok ennyire nem voltak megfelelőek?
EnglishWith all due respect, sir, what exactly about my methods do you find inappropriate?
A legnagyobb tiszelettel kérdezem, uram, melyik módszereimet találta elfogadhatatlannak?
EnglishA single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
Az egységes agrárpolitika a 27 tagállam esetében is ugyanolyan téves.
EnglishIn particular, their implementation by the Commission is deemed inappropriate.
Konkrétan nem megfelelőnek ítéli a Bizottság általi végrehajtásukat.
EnglishMr Batten, your comparison is entirely inappropriate, if I may add my own comment.
Tisztelt Batten úr! Az Ön hasonlata egyáltalán nem ideillő, ha megengedi, hogy hozzászóljak.
EnglishThe color of the car, so garishly inappropriate, lingered with her for a little while.
A kocsi színe, kirívó harsánysága, sokáig ott motoszkált a nő fejében.
EnglishIt was odd to hear these brutes called by such names; it seemed wholly inappropriate.
Furcsa volt hallani, hogy ezeket a fenevadakat ilyen névre keresztelték, nem illett hozzájuk.
EnglishFrustrating minutes later, he finally realized that many of his tricks were inappropriate.
Néhány dühítő perc után rá kellett döbbennie, hogy a trükkjeinek nagy része nem működött.
EnglishInstead, we are now seeing a continuation of such inappropriate behaviour.
Ma is ugyanennek az elítélhető magatartásnak lehetünk a szemtanúi.
EnglishThe word 'smart' could not be more misleading or more inappropriate.
Az "értelmes” szó más nem is lehetne félrevezetőbb vagy oda nem illőbb.
EnglishAll of this happened under the noses of the ECB, with interest rates that were totally inappropriate.
Mindez az EKB szeme láttára történt, teljességgel elfogadhatatlan kamatokkal.
EnglishGiving preferential treatment to some of the parties who are lodging appeals is inappropriate.
Nem helyén való preferenciális elbánásban részesíteni a kérelmeket benyújtók egy csoportját.
EnglishThis is entirely inappropriate from the point of view of the content of debates on urgent matters.
Ez a sürgős ügyekről szóló viták tartalmának szempontjából teljességgel megengedhetetlen.
EnglishMember States may take immediate action if their coverage level proves to be inappropriate.
Amennyiben a fedezeti szint nem bizonyul kielégítőnek, a tagállamok azonnali lépésre jogosultak.