"impertinent" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"impertinent" Macarca çeviri

EN impertinent
volume_up
{sıfat}

impertinent (ayrıca: brash, brassy, brazen, brazen-faced)
volume_up
pimasz {sıf.}
Ez átkozottul pimasz kérdés volt.
Pimasz, mihaszna, kontár népség.
I had meant this to be simple and candid, but I knew now it had an impertinent sound.
Egyszerűen, ártatlanul akartam kérdezni, de tudtam, hogy pimasz mellékzöngéje van.
impertinent (ayrıca: audacious, bold, cocksure, flagrant)
Now you shall talk, impertinent, half-formed, masterless upstart!
Te fogsz beszélni, te arcátlan, félkész, gazdátlan felkapaszkodott!
In the first place, if you would permit me to be slightly impertinent, it seems to me that the meetings were not particularly reassured after the conclusion of the October European Council meeting.
Először is, ha lehetek oly arcátlan, úgy tűnik számomra, hogy az októberi európai tanácsi ülést követő tárgyalások nem kifejezetten a megnyugtatás irányába hatottak.
impertinent (ayrıca: audacious, brash, brassy, brazen)
Or should I try minding my own business and not asking impertinent questions?
Vagy inkább próbáljak meg a magam dolgával törődni, és ne tegyek föl szemtelen kérdéseket?
If I say something to you that is probably outrageously impertinent, will you never speak to me again?
- Ha valamit mondanék magának, ami kihívóan szemtelen, örökre megharagudnék rám?
He was tall, dark, muscular, and had a gay and rather impertinent manner.
Magas volt barna hajú, izmos, jókedvű és szemtelen.

"impertinent" için eşanlamlılar (İngilizce):

impertinent
pertinent

Macarca' de "impertinent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBesides, he was impertinent enough to say that one good turn deserves another.
Egyébként pedig volt képe azt mondani, hogy jó tett helyébe jót várj.
EnglishYou handled it--if you won't think it impertinent of me to say so--very well indeed.
Nagyon ügyesen bánt vele, ha nem haragszik, hogy így fejezem ki magam.
EnglishAnother burst of laughter, even more impertinent than the first, was heard in the quiet field.
Ekkor újabb nevetés harsant, éles hangja belehasított a puszta mező csöndjébe.
EnglishI don't think, he said seriously, that I would ever regard anything you said as impertinent.
- Nem hinném - mondta -, hogy a maga szájából bármi, amit nekem mond, szemtelennek hangzanék.
EnglishShe said, Will you allow me to give you some advice, even though you may consider it impertinent?
Megengedné, hogy egy tanácsot adjak magának, akkor is, ha esetleg szemtelenségnek tartja?
EnglishHe turned away when I tried to catch his face with my impertinent hands.
Elfordult, mikor csintalanul el akartam kapni az arcát.
EnglishHe has a very satirical eye, and if I do not begin by being impertinent myself, I shall soon grow afraid of him.
Nagyon gúnyos a szeme, s ha nem támadok rá, még a végén félni kezdek tőle.
EnglishMrs Strange, may I be impertinent and give you some advice?
Bátorkodhatok egy tanácsot adni magának, Mrs. Strange?
EnglishUnder what authority do you make such an impertinent demand!
Kinek, minek a nevében osztogatnak ilyen parancsokat?
EnglishPoor Geppetto kept cutting it and cutting it, but the more he cut, the longer grew that impertinent nose.
De az orr nyomban tovább nőtt, mindig valamicskével nagyobbra, mint amekkorát Dzsepettó leszelt belőle.
EnglishI told him of all that had occurred to make my former interference in his affairs absurd and impertinent.
Elmondtam mindent, ami arra vallott, hogy korábbi beavatkozásom az ő ügyeibe tolakodó volt és indokolatlan.
EnglishI'm sure you couldn't be impertinent, M. Poirot.
EnglishYou didn't come here to be impertinent, I'm sure.
EnglishHold your impertinent tongue and listen to me.
EnglishTo do so would have been most impertinent.
EnglishAnd what an impertinent creature I was to bring, without anyone's permission, my children to see my friend who lay on the floor.
Ráadásul micsoda arcátlanság, hogy engedélyt nem kérve idehozom a gyermekeimet, hadd lássák a padlón heverő barátomat.
EnglishMelchett said, I'm afraid we're being rather impertinent and inquisitive, but it's important that we should get at all the facts.
Attól tartok, nagyon szemtelenek és tolakodóak vagyunk mondta Melchett , de fontos, hogy az összes tényeket ismerjük.
EnglishPlease forgive me if I've been impertinent.
EnglishI shall consider it impertinent.
Englishto be impertinent to sb