"imperialist" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"imperialist" Macarca çeviri

EN imperialist
volume_up
{isim}

imperialist
volume_up
imperialista {isim}
Once again, we have seen that imperialist peace is as bloody as imperialist war.
Ez is csak azt bizonyítja, hogy az imperialista béke ugyanolyan véres, mint az imperialista háború.
The road to the Copenhagen Summit is blocked by the escalation in imperialist infighting.
A koppenhágai csúcstalálkozóhoz vezető utat az imperialista belharc kiterjesztése torlaszolja el.
it puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
stratégiákat terjeszt elő az imperialista megszállásban való aktív részvételre.

"imperialist" için eşanlamlılar (İngilizce):

imperialist

Macarca' de "imperialist" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe people's answer can and must be to join in the anti-imperialist struggle.
A népek válasza az lehet, és az kell legyen, hogy csatlakoznak az antiimperialista küzdelemhez.
EnglishIt falls within the EU's overall imperialist strategy worldwide.
Jól illeszkedik az EU világszerte érvényesülő birodalomépítő stratégiájába.
EnglishIt turned out that they allowed an imperialist on the team, he replied with a raised eyebrow.
Kiderült, hogy egy imperialistát is bevettek a csapatba válaszolta felvont szemöldökkel.
EnglishThere is no common tax policy because of intra-imperialist conflicts.
Az intraimperialista konfliktusok miatt nincs közös adópolitika.
EnglishThe peoples cannot choose the 'better imperialist'.
Az emberek nem választhatják a "jobb imperialistákat”.
EnglishIf we do not succeed in that, Russia and its neo-imperialist policy may push the entire region to the brink of war.
Ha ez nem sikerül, Oroszország és neoimperialista politikája a teljes régiót háború szélére sodorhatja.
English(EL) Mr President, the two reports clearly present the escalation of the EU's aggressiveness and imperialist plans.
(EL) Elnök úr! A két jelentés egyértelműen az EU agresszivitásának és nagyhatalmi ambícióinak erősödését jelzi.
EnglishIf he intervenes, he is imperialist.
EnglishGeorgia has become the first target for attack in the course of contemporary Russia's pursuit of the imperialist tendencies that it inherited from the Soviet Union.
Grúzia lett a mai Oroszország Szovjetuniótól örökölt birodalmi törekvéseinek első célpontja.
EnglishThe real issues were the intensifying of intra-imperialist conflicts in the energy sector and the commercialisation of the environment.
A valódi téma az energiaszektorban az imperialisták közötti konfliktusok elmélyülése és a környezet áruba bocsátása volt.
EnglishThe Greek Communist Party supports the united, anti-imperialist fight of the peoples of the Balkans and opposition to the US/NATO/EU policy.
A Görög Kommunista Párt támogatja a Balkán népeinek egyesített, antiimperialista küzdelmét, és az USA/NATO/EU-politikával való szembehelyezkedést.
English(PL) Mr President, Commissioner, Mr Kouchner, Russia's actions amount to an attempt to revert to the imperialist policy of the former Soviet Union.
(PL) Elnök úr, biztos asszony, Kouchner úr! Oroszország akciói nem mások, mint a volt Szovjetunió birodalmi politikájához való visszatérésre tett kísérletek.
EnglishThat is why the anti-imperialist fight needs to be stepped up, the fight to get out of the European Union, the fight for people power and a people's economy, the fight for socialism.
Ezért kell erősítenünk az antiimperialista harcot, a harcot az Európai Unióból való kilépésért, a harcot a népuralomért és a népgazdaságért, a harcot a szocializmusért.
EnglishUnfortunately, Socialist Hungary also assumed a shameful role in the operation, together with the other Soviet satellite states, thus serving the raw, imperialist despotism of Moscow.
A műveletben sajnos a szocialista Magyarország is szégyenteljes szerepet vállalt, együtt a többi szovjet csatlósállammal. Így szolgálva Moszkva nyers birodalmi önkényét.
EnglishThe European Community's concerns about the crisis in the Caucasus, the imperialist aggression and menace of Russia, and the dangers facing Ukraine and Moldova are justified.
Jogosak az Európai Közösségnek a kaukázusi válsággal, az orosz birodalmi agresszióval és fenyegetéssel, illetve az Ukrajnát és Moldovát fenyegető veszélyekkel kapcsolatos aggodalmai.