EN imperceptible
volume_up
{sıfat}

imperceptible (ayrıca: faint)
The almost imperceptible sounds came from far in the back.
A barlang mélyéből jöttek az alig érzékelhető hangok.
imperceptible (ayrıca: undetectable, insensible)
With an almost imperceptible nod, he signaled for Goa, Dyyz, and Greedo to step forward.
Szinte észrevehetetlen biccentéssel jelezte Greedóéknak, hogy lépjenek előbbre.
imperceptible
As he waited he felt the all but imperceptible motion of the frame move up through the bones in his fingers into his wrists and arms, and thence across his shoulders to his spine.
Miközben várakozott, érezte, hogy a keret szinte érzékelhetetlen mozgása ujjpercein keresztül átárad a csuklójába, a karjába, majd a vállain át a gerincoszlopára.
imperceptible
imperceptible
The same acrid, almost imperceptible tang in the air.
Ugyanaz a fanyar, alig észlelhető csípős szag a levegőben.

"imperceptible" için eşanlamlılar (İngilizce):

imperceptible
perceptible
English

Macarca' de "imperceptible" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI looked at Poirot, full of my discovery, and he gave me an imperceptible nod.
Felfedezésemmel eltelve Poirot-ra néztem, aki erre alig észrevehetően bólintott.
EnglishKinson saw an imperceptible change in the features of the stranger before them.
Kinson szinte érzékelhetetlenül apró változást észlelt az előttük álló idegen arcán.
EnglishAsh's face was dark, and some imperceptible change had rendered it utterly cold.
A táltos arca sötét volt, és valami szemmel nem látható változás kioltott belőle minden melegséget.
EnglishThere was an almost imperceptible thud as the two craft connected.
Alig érzékelhet rázkódás jelezte, hogy a két rhajó összekapcsolódott.
EnglishHis eyes slid sideways, asking an imperceptible question of the inspector.
Úgy érti, az az ember, az a... a szörnyeteg... az a vérszomjas őrült engem követett, és csak az alkalmat várta?
EnglishThey drank, after touching the glasses very lightly, so lightly that the contact was almost imperceptible.
Ittak, nagyon-nagyon könnyedén összeérintették a poharukat, olyan könnyedén, hogy azt szinte észre se lehetett venni.
EnglishThe mandarins acknowledged each others presence with an imperceptible inclination of the head, sufficient for two scholars of Oxford.
A nagyok egy olyan kis főbiccentéssel vettek tudomást egymás jelenlétéről, amilyen éppen elegendő két oxfordi tudósnak.
EnglishTheir approach had been almost imperceptible, and their unexpected appearance from out of nowhere caused everyone atop the Outer Wall to gasp audibly.
A Külső Fal tetején állóknak elakadt a lélegzete, annyira észrevétlenül rajzolódott ki a had a semmiből.
EnglishBut inexorably, every thirty seconds, the minute hand of the electric clock above his bed jumped forward with an almost imperceptible click.
De az ágya felett a villanyóra percmutatója kérlelhetetlenül továbbugrott minden másodpercben egy csaknem hangtalan kattanással.
EnglishThe digital clock in the kitchen made a tiny, near imperceptible clicking sound as it rolled over to reveal that the time was five minutes after three a.m.
A konyhában alig hallható kattanással fordult el a szám a digitális órán, mutatva, hogy három óra múlt öt perccel.
EnglishThere was a long easy silence, broken by the distant hum of voices and the deep-toned music and somewhere down below a dull almost imperceptible throbbing.
Hosszan tartó, könnyű csend telepedett ránk, csak a távolból beszűrődő duruzsoló hangok törték meg, és a mély hangú zene és valahonnan lentről a tompa, alig hallható csobogás.