"to illustrate" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to illustrate" Macarca çeviri

EN to illustrate
volume_up
[illustrated|illustrated] {fiil}

to illustrate (ayrıca: to book, to depict, to describe, to engross)
to illustrate (ayrıca: to delineate, to depict, to plot, to portray)

Macarca' de "to illustrate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese examples clearly illustrate the targeted strategy adopted by the Council.
Ezek a példák jól illusztrálják a Tanács által elfogadott, célirányos stratégiát.
EnglishMr Cappato used a specific example to illustrate this point, and he is right to do so.
Cappato úr - nagyon helyesen - egy konkrét példával illusztrálta ezt a kérdést.
EnglishI will give you an example to illustrate and make things somewhat clearer.
Mondok egy példát, hogy illusztráljam a dolgokat, és kicsit egyértelműsítsem ezeket.
EnglishLet me illustrate this point by looking briefly at the content of the Charter.
Hadd vázoljam ezt a pontot, a Charta tartalmának rövid áttekintésével.
EnglishThese victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.
Ezen áldozatok mutatják meg nekünk természetesen, hogy milyen emberi tragédia a terrorizmus.
EnglishInnumerable examples are available to illustrate each mode of amalgamation.
Mindkettő szemléltetésére megszámlálhatatlan példa áll rendelkezésünkre.
EnglishThe drone tried to explain, using the holo-model of the Reality to illustrate.
A drón megpróbálta elmagyarázni, és a Valóság holomodelljét használta hozzá illusztrációként.
EnglishMadam President, I have a little story to tell to illustrate my point.
Elnök asszony, egy kis történettel szeretném illusztrálni a mondanivalómat.
EnglishI'll tell you one quick story to illustrate what that's been like for me.
Elmesélek egy rövid történetet, hogy átérezzék milyen is volt ez nekem.
EnglishWe illustrate AIMS' progress by coloring in the countries of Africa.
Ezen az ábrán színekkel jelöltük, amint az AIMS országról országra fejlődik.
EnglishAnd I want to illustrate that by telling a couple of stories about that transformation.
Ezt azzal szeretném illusztrálni, hogy elmesélek néhány történetet erről az átalakulásról.
EnglishI would like to illustrate this with one number, from what is a very complicated title.
Ezt egy igen bonyolult címből származó számmal szeretném illusztrálni.
EnglishI say that to illustrate how important thread and fabric are.
Ezzel kívánom illusztrálni, mennyire fontosak a szálak és a textiltermékek.
EnglishSuch things happened all the time in stories Dan Gregory was given to illustrate.
Állandóan megtörtént az ilyesmi azokban a történetekben, amelyeket Dan Gregorynak adtak, illusztrálásra.
EnglishI always illustrate my lecture with a lot of technical examples.
Az előadásaimat mindig egy csomó gyakorlati példával illusztrálom.
EnglishI never did get briefed on it. f I think the two incidents illustrate the problem we Soviets face.
Azt hiszem, ez a két incidens jól illusztrálja a problémát, amivel mi, szovjetek, szembenézünk.
EnglishAnd it would take a full university course to illustrate it.
A teljes bemutatásához egy egész egyetemi kurzusra lenne szükség.
EnglishLet me illustrate what I have in mind when I say 'comprehensive approach' with a couple of examples.
Hadd szemléltessem néhány példával, mire is gondolok, amikor "átfogó megközelítésről” beszélek.
EnglishMr President, I should like to illustrate this concern using three elements of the draft recommendation.
Elnök úr, ezt az aggodalmat az ajánlástervezetből vett három elemmel szeretném megvilágítani.
EnglishI would like to illustrate our political disagreement using some examples.
Néhány példával szeretném illusztrálni, hogy politikai szempontból milyen véleménykülönbségek vannak közöttünk.