"humanism" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"humanism" Macarca çeviri

HU
HU

EN humanism
volume_up
{isim}

1. Felsefe

humanism

"humanism" için eşanlamlılar (İngilizce):

humanism
human

Macarca' de "humanism" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI vote against this text, which is in breach of the principles of democracy and humanism.
Nem szavazom meg ezt a szöveget, amely sérti a demokrácia és a humanizmus elveit.
EnglishThe scholars of humanism sang songs of antiquity.
A humanizmus tudósai zsolozsmákat zengenek az antikvitásról.
EnglishThe same is true of humanism and enlightenment.
Ugyanez igaz a humanizmusra és a felvilágosodásra is.
EnglishThere is no single 'European cultural heritage', particularly as a reference for 'humanism, tolerance, democracy' and so on.
Nincs egységes "Európai kulturális örökség”, különösen a "humanizmus, tolerancia és demokrácia” stb. terén.
EnglishChristian de la Malène was a colleague and friend who will be remembered for his humanism and his political commitment.
Christian de la Malène kolléga és barát volt, kinek emberségére és politikai elkötelezettségére mindig emlékezni fogunk.
EnglishCombating discrimination is not a matter of right or left, it is a matter of humanism and of respect for fundamental rights.
A megkülönböztetés elleni küzdelem nem a jobboldal vagy baloldal kérdése, hanem a humanizmus és az alapvető jogok tiszteletben tartásának kérdése.
EnglishI had known the dazzling, clever humanism of the Renaissance, the dark recrudescence of asceticism in the Roman Coven and the bleak cynicism of the Romantic era.
Én ismertem a reneszánsz ragyogó, okos humanizmusát, az aszkézis sötét feltámadását a római bokorban, és a romantika sivár cinizmusát.
EnglishI like texts and I take words seriously, which is the essence of Europe - its humanism, taking texts seriously and taking language seriously.
Szeretem a szövegeket, és komolyan veszem a szavakat, pontosan ezek jelentik Európa lényegét: humanizmusa, valamint az, hogy komolyan veszi a szövegeket és a nyelvet.