"how fast" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"how fast" Macarca çeviri

"how fast" için örnek kullanımlar

Macarca de "how fast" için benzer çeviriler

how bağlaç
Hungarian
how? zamir
Hungarian
fast isim
Hungarian
fast sıfat
fast zarf
to fast fiil

Macarca' de "how fast" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSeven are now dead... and nobody knows how many more are dying... or how fast.
Heten már meghaltak... és senki nem tudja hányan fognak még... és milyen gyorsan.
EnglishHe could tell you how far ahead of him they were and how fast they were traveling.
Meg tudta mondani, milyen messzire járnak előtte, és mennyire gyorsan haladnak.
EnglishI do not underestimate how difficult the situation is and how fast it is moving.
Nem becsülöm alá a helyzet bonyolultságát és haladásának gyorsaságát.
EnglishIt makes me sound an old man, but I can't believe how fast she's growing up.
Úgy hangzik, mintha egy öregember mondaná, de el se hiszem, milyen gyorsan felnőtt lett.
EnglishHad Popov been driving, he'd soon establish how fast this damned truck could go.
Ha Popov vezetett volna, hamar végére jár, mi a végsebessége ennek a nyavalyás teherautónak.
EnglishIf I dive from five thousand feet instead of two thousand, I wonder how fast..
Kíváncsi vagyok, ha hatszáz méter helyett ezerötszázról kezdem, vajon akkor a sebesség...?
EnglishMy friend wanted to know how fast this alien scout vehicle of mine would be going.
A barátom megtudakolta, hogy az én földönkívüli felderítő járművem milyen sebességgel halad.
EnglishIt was amazing how fast the technique came back, he thought as he fed the chubby little boy.
Fantasztikus hogy milyen gyorsan felidéződik a rég elfelejtett technika, gondolta.
EnglishYou'll be amazed how fast you learn with RNA shots to help you along.
El fog képedni, hogy milyen gyorsan tanul majd az RNA injekciók segítségével.
EnglishHe was back there, and Darby wanted to know how fast he was coming.
Ott volt valahol mögötte, és Darby szerette volna tudni, milyen gyorsan halad.
EnglishBollinger knew how fast Wuhan-400 claims its victims, and he just panicked.
- Bollinger pontosan tudta, milyen gyorsan végez áldozatával a Wuhan-400, és pánikba esett.
EnglishSir, I hate to sound stupid, but how fast will she go on two shafts?
Nem szeretnék idiótának tűnni, de milyen gyorsan megy a hajó két tengelyen?
EnglishThis was going from bad to worse to horrible, and the scariest part was how fast it was happening.
A helyzet romlott, méghozzá rohamosan; éppen ez a gyorsaság volt a legijesztőbb.
EnglishSo we drill back in time to see how often that's happened, and exactly how fast that ice can melt.
Erre jó az „időfúrásˮ, megtudhatjuk, hogy milyen gyakran és gyorsan olvad ez a jég.
EnglishLife, Stormy says, is not about how fast you run or even with what degree of grace.
Stormy szerint az életben nem az a fontos, milyen gyorsan futsz, sőt az sem, hogy milyen kecsesen.
EnglishThat was the worst thing about it, how awful fast it was.
Újra elkapta Dereket és újra odacsapta, ha lehet, még keményebben, mint először.
EnglishTime ain't got nothing to do with how fast you can count.'
Az időnek az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen gyorsan tudsz számolni!
EnglishJudging by how fast he was moving, Brad figured he had to offload some freight in a hurry.
Mozgásának gyorsaságából Brad arra következtetett, hogy ugyancsak sürgős kirakodnivalója lehet.
EnglishKham knew how fast that made one aware of the realities of life.
És Kham tudta, az árnyvadászat milyen gyorsan megmutatja az embernek, milyen is a valós élet.
EnglishHow fast can he run while reading, and what happens when you try to take the book away from him?'
Na és milyen gyorsan olvas futás közben, s mi történik akkor, ha kiveszed a könyvet a kezéből?

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • how fast

Türkçe-Almanca sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.