"how badly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"how badly" Macarca çeviri

"how badly" için örnek kullanımlar

Macarca de "how badly" için benzer çeviriler

how bağlaç
Hungarian
how? zamir
Hungarian
badly zarf
Hungarian
bad sıfat

Macarca' de "how badly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHoskins gave the proper orders, wondering just how badly he might be endangering his people.
Hoskins kiadta a parancsot, bízva benne, hogy ép bőrrel fogják megúszni a sétát.
EnglishConsidering how stiff he was and how badly his legs ached, that was a fair question.
Tekintve, hogy elmerevedett, és mennyire fájt a lába, ez jogos kérdés.
EnglishAnd I kind of want to be around when he calls... you know, so I can hear how badly it went.
Ott szeretnék lenni, amikor felhív... és elmondja, milyen rosszul sikerült.
EnglishGurgeh wondered just how badly the drone felt about being imprisoned all day.
Gurgeh azon gondolkodott, tényleg milyen rosszul érezheti magát a drón, egész nap így bezárva.
EnglishBesides, he added grimly, I told you how badly they want my head.
Mellesleg tette hozzá komoran , mondtam már nektek, hogy vadásznak a fejemre.
EnglishCan't you see how badly you behaved towards him, by not being frank?
Nem látod be, milyen helytelen volt tőled, hogy nem voltál vele őszinte?
EnglishI can't tell you how badly we need someone with a little flair in the kitchen.
El sem tudom mondani, mennyire szükség lenne valakire a konyhában, aki egy kicsit is ért a főzéshez.
EnglishOh, how badly she had wanted these miracles to be evidence of another world beyond this one.
Pedig mennyire vágyott arra, hogy egy másik világ létezését igazoló bizonyítékok legyenek!
EnglishThe Letherü mages mostly, I think, given how badly burned he was.
De az égési sebek súlyossága miatt azt mondom, a lether mágusok tették.
English1 do hope, though, they don't suspect just how badly 1 want to see that glyph.
De azt remélem, nem sejtik, mennyire meg akarom találni...
EnglishIt cannot be emphasised often enough how badly organised civil society is in Russia.
Sokszor nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire rosszul szervezett Oroszországban a civil társadalom.
EnglishMaybe it was testing me to see how badly I needed money.
Talán azért csinálta, hogy próbára tegyen, hogy lássa, mennyire vagyok megszorulva.
EnglishWe have known for a long time what a bad condition Haiti is in, and how badly its structures function.
Régóta tudjuk már, milyen rossz helyzetben van Haiti, és milyen rosszul működnek struktúrái.
EnglishWe are well aware of how badly the Lisbon strategy turned out.
Mindnyájan tisztában vagyunk a lisszaboni stratégia kudarcával.
EnglishIt needs an effort to realize how badly the militias were armed at this time.
Kifejezett szellemi erőfeszítést igényel, hogy felfogjuk, milyen rosszul voltak felszerelve ekkoriban a milíciák.
EnglishI pity him, and I know how badly he wants to see the face of this dead child vampire whom he loved so much.
Sajnálom, és tudom, milyen borzasztóan szeretné látni a gyermekvámpírt, akit úgy szeretett.
EnglishLooking at that little circle of plastic, he thought, you'd have no idea how badly the damned thing hurts.
Ha ránézel erre a kis kerek műanyagdarabra, gondolta, el se hinnéd, mennyire fáj ez a nyavalyás seb.
EnglishShe hadn't realized just how badly she wanted that picture until Mr. Gaunt informed her that it was gone.
Nem tudta maga sem, hogy ennyire kívánja a képet, csak amióta Mr. Gaunt a szörnyű újságot közölte vele.
EnglishSometimes I forget how badly I need someone to do that, you see.
EnglishWe all know how badly those relations were damaged by eight years of George W.
Mindannyian tudjuk, hogy e kapcsolatoknak milyen károkat okozott George W. Bush Fehérházban eltöltött nyolc éve.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • how badly

bab.la daha fazla çeviri için Türkçe-Almanca sözlüğünü sağlamakta.