"hovel" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"hovel" Macarca çeviri

EN hovel
volume_up
{isim}

hovel (ayrıca: hut, lodge, shack, shanty)
He looked as old as the stone of this hovel's walls, naked and grimy, his paper skin stretched to splitting point over bird's bones.
Így elhomályosította a levegőt, mely Teslát, és a kunyhó egyetlen lakóját elválasztotta egymástól.
They are but hovels compared with the caverns I have seen here: immeasurable halls, filled with an everlasting music of water that tinkles into pools, as fair as Kheled-zâram in the starlight.
Pedig csak kunyhó ehhez a barlanghoz képest: e mérhetetlen csarnokok, amelyeket betölt a tavakba csöpörgő víz örök muzsikája, szépek, mint Khaled-záram, a csillagfényben.
hovel (ayrıca: cavity, den, hangout, haunt)
volume_up
odú {isim}
hovel (ayrıca: complexion, face, setting, tint)
volume_up
szín {isim}
hovel (ayrıca: honky-tonk, joint, dive, jerry-shop)
volume_up
lebuj {isim}
hovel (ayrıca: hellhole, rookery)
Nyomortanya volt ez a lakás.
hovel
hovel (ayrıca: shed, lean-to)
hovel (ayrıca: shanty, shebang)
The ride apparently had a destination after all: this hovel.
A repülésnek mégis volt hát célpontja: épp az a kalyiba.
hovel (ayrıca: outbuilding, outhouse)
hovel
hovel
hovel
This hovel was my first office, Trent said, opening the door on the bottom floor to the suite of offices he'd used for ten terms.
Ez a patkányfészek volt az első irodám mondta Trent kinyitván az egyik földszinti ajtót, amely ahhoz az irodaegyütteshez vezetett, amelyiket tíz választási cikluson át használt.
hovel (ayrıca: tool-shed)
hovel (ayrıca: kennel, shanty, shed, shebang)
volume_up
viskó {isim}
This was no village; it was a place of hovels and shacks, of hopelessness.
Nem falu volt ez, csak egy rakás putri és viskó, amelyben a reménytelenség tanyázott.

"hovel" için eşanlamlılar (İngilizce):

hovel

Macarca' de "hovel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe saw the hut, that squalid, insipid hovel crouched there on the dead plain.
Megpillantotta a kunyhót, a lapos, nyomorúságos jurtát a halott síkság közepén.
EnglishHis father was a farm worker and they lived in a hovel just off the main road.
Kolhozparaszt volt Zajcev apja is, ott éltek az egyik út menti viskóban.
EnglishI felt something when I found you in that hovel in Hong Kong.
Megéreztem valamit, amikor először rád találtam abban a Hong Kong-i lyukban.
EnglishThe boy was standing on the porch of the hovel he called a house.
A fiú annak a viskónak a tornácán áll, amelyet azok háznak neveznek.
EnglishI looked at the little hovel, with its lights flickering in the dimness, and there I saw a woman standing.
A kalyibát néztem, a homályban villódzó fényeket, és megláttam egy asszonyt.
EnglishFrom the former Baron s manor to the lowliest hovel, it seemed to have been picked clean.
Az egykori gróf udvarházától az utolsó roggyant kulipintyóig tökéletesen üresnek tűnt az egész település.
EnglishShe was content in this hovel, as long as she was supplied.
Jól érezte magát ebben a kunyhóban, csak megkapja az adagját.
EnglishI don't know how Obler can live in this hovel,' Wargun said disdainfully, swaying in his saddle.
Nem tudom, hogyan képes Obler ebben a kalyibában élni jegyezte meg Wargun viszolyogva, és megborzongott a nyeregben ülve.
EnglishQuickening our steps, we arrived at the door of a hovel in a poorly lit alley, sinister and Semitic.
Megszaporáztuk lépteinket, meg sem álltunk egy bizonytalanul megvilágított, baljósán sémita sikátorbéli házikó ajtaja előtt.
EnglishHe saw inside the hovel - for there was no door - a pitcher, a bunch of onions, and a bed of dried leaves.
Minthogy a kunyhónak nem volt ajtaja, belsejében megpillantott egy korsót, egy marék hagymát és egy száraz levelekből vetett ágyat.
EnglishBe off to your ill-smelling hovel.
EnglishWith those, we can live like idle rich blades for five tendays, at least, Farl said, eyes shining in the dim light of their hovel hideaway.
- Ezekkel legalább ötször tíz napig gazdagokként lustálkodhatunk. - mondta Farl, szemei megcsillantak a rejtekükre beszűrődő halvány fényben.
EnglishCandy could see how hard it would be to exist in this tiny hovel, with the twilight throng moving up and down the street outside, all the hours that God sent.
Cuki megértette, milyen nehéz is lehet ebben a kis lyukban, ami előtt minden istenadta órában hömpölyög az alkonyat utcanépe.
EnglishAnd there was more urgent business: the fact that the hut was almost upon her, or her upon it, and her speed was still sufficient to demolish hovel and visitor on impact.
Akadt azonban nagyobb gondja is: a tény, hogy mindjárt beéri a kunyhót, és a sebessége még mindig elég hozzá, hogy romba döntse az építményt és lakóját egyaránt.