"helplessly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"helplessly" Macarca çeviri

EN helplessly
volume_up
{zarf}

helplessly
The Borderman cried out helplessly, and everything disappeared in a huge rush of flame.
A határvidéki tehetetlenül feljajdult, aztán minden eltűnt a hatalmas lángfalban.
She looked helplessly at her husband, but he was noncommittal.
Tehetetlenül a férjére nézett, de Mitch semmitmondó pillantást vetett rá.
Donna leaned back in the seat, shaking helplessly all over, and cried silently.
Donna hátradőlt az ülésen, tehetetlenül remegett egész testében, és némán zokogott.
helplessly
He turned helplessly to Tessa, who watched him without pain or disappointment.
- Gyámoltalanul fordult Tessához, minden megbántottság nélkül nézte.
The three thieves stood confounded and undone, gaping helplessly at the skull.
A három tolvaj ott állt megzavarodva, és gyámoltalanul bámult a koponyára.
The man turned helplessly and drifted towards the boys.
Az ember gyámoltalanul megfordult és a fiúk felé cammogott.
helplessly
he cried, as Kim slid down and stood helplessly before him.
- kiáltotta, mialatt Kim lecsúszott a nyeregből és ügyefogyottan megállt mellette.
Instead of taking action to regulate the financial markets and capital transactions, we are to stand by helplessly as the current financial crisis spreads ever further.
Ahelyett, hogy intézkednénk a pénzpiacok és a tőkeátutalások szabályozása érdekében, ügyefogyottan várjuk, hogy a pénzügyi válság tovább terjedjen.
helplessly (ayrıca: unhelpfully)

"helplessly" için eşanlamlılar (İngilizce):

helplessly
helpless

Macarca' de "helplessly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishElephant gestured with both hands, looked confused, turned helplessly toward me.
Elefánt két kézzel gesztikulált, zavarodottnak tűnt, kétségbeesetten fordult felém.
EnglishShe yawned helplessly and added, I think I'm more than ready to sleep now, too.
- Menthetetlenül ásítania kellett és hozzátette - Azt hiszem eléggé álmos vagyok már.
EnglishIt refused to support his weight and he sagged helplessly to the floor.
- Tábornok - Anderson a vérző Elliotthoz kúszott -, ki kell kerülnünk innen!
EnglishNarnra swallowed helplessly, stared down at him, and struggled to reply.
Narnra nagy levegőt vett, a férfi szemébe nézett, és megpróbált válaszolni.
EnglishHelplessly, they watched the Warlock Lord turn back toward the Valeman.
Bénultan bámulta, ahogy a Boszorkánymester visszafordul a völgylakóhoz.
EnglishWe cannot keep waiting, watching helplessly as hunger kills more victims.
Nem várhatjuk tétlenül, hogy az éhség még több ember halálát okozza.
EnglishRowan hissed at her, her own hands rising helplessly in the air, ringers splayed.
Akaratlanul fölkapta a kezét, ujjai szétterpesztve feszültek.
EnglishThe orks gathered around, watching helplessly as the life bled out of their comrade.
Az orkok szótlanul állva figyelték, amint az élet vérvörös cseppekben lassan kifolyik a társukból.
EnglishI am not a creature of flesh and blood, Vittorio, Setheus answered helplessly.
Én nem vagyok hús-vér teremtés, Vittorio válaszolta Setheus.
EnglishWhen he was gone, William Matthews turned helplessly to Lawrence.
Mikor a követ eltávozott, Matthews kétségbeesetten fordult Lawrence-hoz.
EnglishCorellon praise you and damn you, Lady,' he said, in the breath before he started to laugh helplessly.
Az elfek egy részénél ez a fajta gondolkodás mára már egy kicsit megváltozott.
EnglishShe looked at her husband and then at Poirot, holding out her hand helplessly to the detective.
Lucia kétségbeesett pillantást vetett előbb a férjére, aztán Poirot-ra.
EnglishFresh blood flowed as his captive's new bulk was dashed helplessly against the barbs.
Friss vér serkent, amint El új teste nekifeszült a tüskéknek.
EnglishBevier looked at him helplessly, and then began to laugh.
Bevier egy másodpercig hitetlenkedve nézett rá, aztán kitört belőle a nevetés.
Englishhe asked meekly, looking helplessly at Avery.
Miről van szó? kérdezte Mitch alázatosan, és közben segélykérőén Averyre pillantott.
EnglishMystra, the Mage Royal whispered and looked at Laspeera again, almost helplessly this time.
- Mystra - helyesbített a királyi mágus, és ismét a másik nőre nézett, de ezúttal kétségbeesetten.
EnglishThen quite helplessly I begged: Bring Pandora back to me.
Aztán mégis kitört belőlem a tehetetlenségem: Hozd vissza nekem Pandorát!
EnglishHe stood helplessly over his stricken queen for a minute that seemed to last for an hour.
A lovag egy végtelen órának tűnő pillanatig habozva állt szenvedő királynője magatehetetlen teste felett.
EnglishAnd Jonesy, carried helplessly forward on whatever mission this thing had, took slender comfort from two things.
Annyi maradt belőle, hogy Jonesy vezethesse tovább a hójárót az országút felé.
EnglishAs a seaman he thought of the Freyas crew, locked far beneath the waves, waiting helplessly for rescue or death.
De mint tengerészt, nem bízták meg a tárgyalásokkal, ezt kivették a kezébőől.