"heart" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"heart" Macarca çeviri

EN heart
volume_up
{isim}

heart (ayrıca: ticker)
volume_up
szív {isim}
A sister's heart is a diamond for purity, a deep sea of tenderness! he said to himself.
"A testvéri szív színtiszta gyémánt, gyöngédsége határtalan!" - mondta magában.
The heart gives a terrified leap to put it in layman's language.
A szív rémülten kalimpálni kezd... hogy laikus nyelven fogalmazzam meg.
That the Grail is an allegory of the Sacred Heart or that the Sacred Heart is an allegory of the Grail?''
Hogy a Grál a Szent Szív allegóriája vagy azt, hogy a Szent Szív a Grál allegóriája?
heart
volume_up
ér {isim} (kábelé)
Neked van szíved, és az igenis ér valamit.
The paper means nothing unless you say them in your heart.”
A papír nem ér semmit, ha szívből ki nem mondod.
The storm could abate in a matter of hours, leaving him defenseless in the very heart of the enemy camp.
A vihar néhány órán belül véget ér, és ő itt marad a tábor közepén, védtelenül.
Courage, and cleverness-but it is his heart I trust not and cannot read.
- Bátorság és okosság - de én a szívében nem bízom, és nem tudok benne olvasni.
Sometimes it takes heart to write about a thing, doesn't it?
Az íráshoz időnként nagy bátorság kell.
I need courage for that confession, and right now my heart's warm from being with you.
Bátorság kell ehhez a vallomáshoz, és ebben a pillanatban szívem átmelegedett attól, hogy veled lehet.
heart (ayrıca: core, kernel, pip, seed)
volume_up
mag {isim}
But Mary kept all these words, pondering them in her heart.
De volt mag, amely jó földbe hullott.
Whether that Sacred Core—that fatal root—was imbibed from heart or brain, I know not.
Azt nem tudom, hogy a szívben vagy az agyban hajtott-e végzetes gyökeret ez a Megszentelt Mag.
And thy own soul a sword shall pierce, that, out of many hearts thoughts may be revealed.
Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan.
heart
volume_up
kőr {isim} (kártya)
We had a thing where you shoot a circle around a heart.
Volt az a kör a szív körül, ahova lőnünk kellett.
Though red and black were distinct, he couldn't tell the difference between a heart and a diamond or a spade and a club.
Noha képes volt megkülönböztetni a vöröset és a feketét, nem tudta megmondani, melyik a kör vagy a káró, a pikk vagy a treff.
heart (ayrıca: inside)
heart (ayrıca: mood, state of mind)

Macarca' de "heart" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
EnglishThe old wound throbbed with pain and a great chill spread towards Frodo's heart.
A régi seb most fájdalmasan lüktetett, s halálos hideg kúszott Frodó szíve felé.
Englishshe gasped, turning quickly with her hand to a fluttering heart.
Jaj, te jó Isten! zihálta, és hirtelen mozdulattal gyorsan verő szívéhez kapott.
EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishThe old pain was back, twisting itself around his aching heart like a dirty rag.
Ha már visszatért a régi kín, és úgy csavargatja bensejét, akár a fölmosórongyot?
EnglishEven so, my heart hammered so loudly that I was sure the minister could hear it.
A szívem azonban így is olyan hangosan vert, hogy a lelkész bizonyára meghallotta.
EnglishMy heart speaks clearly at last: the fate of the Bearer is in my hands no longer.
A szívem végre világosan szól: a Gyűrűhordozó sorsa immár nincs az én kezemben.
EnglishIn the heart of the agonizing chaos Halaster vowed to return to the Nine Hells.
Az iszonyatos kínok közt Halaster megesküdött, hogy visszatér a Kilenc Pokolba.
EnglishMy uncle, Burt Baskin of Baskin-Robbins, dies at the age of 51 of a heart attack.
A nagybátyám, Burke Baskin a Baskin&Robinsból 51 évesen szívinfarktusban hal meg.
EnglishHer heart, which had been slowing down, broke into that nasty, scary sprint again.
A szíve újra kellemetlen loholásba kezdett, pedig már kezdett megint lassítani.
EnglishCynthia with the top button of her uniform undone so she could show me her heart.
Cynthia, aki kigombolta a ruhája legfelső gombját, hogy megmutassa nekem a szívét.
EnglishShe took the last few steps haltingly, her heart pounding, her throat constricted.
Egyik kezével megkapaszkodott az ágyrácsban, a másikat pedig Tina felé nyújtotta.
EnglishHe lay in bed looking at the ceiling, his throat dry and his heart beating fast.
Feküdt az ágyban, és nézte a mennyezetet; torka kiszáradt; és hevesen vert a szíve.
EnglishMarjorie was a first-class cook and the way to her heart lay through her cooking.
Marjorie elsőrangú szakácsnő volt, és szívéhez a főztjén keresztül vezetett az út.
EnglishHis heart jumped to his throat as one section of the brush moved ever so slightly.
Shea sietve körülnézett, pillantása megakadt tőlük balra egy nagy bokorcsoporton.
EnglishSo it is behaviour we have to change, and this is at the heart of this report.
Tehát nekünk a hozzáállást kell megváltoztatnunk, és ez adja a jelentés lényegét.
EnglishTherefore, the economy and jobs will be at the heart of the summit's discussions.
Ezért a gazdaság és a munkahelyek lesznek a találkozó megbeszéléseinek fő pontjai.
EnglishIn two seconds it was in his bloodstream, and the first seizure hit his heart.
Két másodperc múlva a véráramba került, és az első roham már el is érte a szívét.
EnglishI always got the impression the criminal classes were quite puritanical at heart.
Mindig az volt a benyomásom, hogy a bűnözők elég merev erkölcsi felfogást vallanak.
EnglishI think he'd have a heart attack if he saw how easy that was, the driver observed.
Azt hiszem, szívrohama volna, ha látná, mennyire könnyű volt jegyezte meg a sofőr.