"headline" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"headline" Macarca çeviri

EN

headline {isim}

volume_up
headline
VICE PRESIDENT IMPLICATED IN SUICIDE, the four-column headline an- nounced.
harsogta a négyhasábos főcím.
That particular headline comes to me from a market research firm.
Ez a szokatlan főcím egy piackutató cégtől került hozzám.
Now, headline writers had a field day with our studies.
A főcím íróknak nagy napja volt, a tanulmányunkkal kapcsolatban.
headline
Only a noon or late sports edition would use a headline like that.
Csak egy déli vagy későbbi sportkiadásban lehetett ilyen címfej...
No source, no date, just four paragraphs under the ominous headline of CONFIDENTIAL MEMO.
Nem szerepelt rajta se forrás, se dátum, csak a baljós címfej: SZIGORÚAN BIZALMAS, és alatta négy rövid bekezdés.

"headline" için eşanlamlılar (İngilizce):

headline

Macarca' de "headline" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishClark pointed to the TV, turned it on, and found CNN Headline News, in English.
Clark odament a tévéhez, bekapcsolta, és megkereste a CNN Headline Newst.
EnglishEnergy efficiency is now an integral part of the headline target of the EU 2020 strategy.
Az energiahatékonyság az EU 2020 stratégia kiemelt célkitűzésének szerves része.
EnglishThis was a headline in a U.K. newspaper, The Guardian, not that long ago.
Lehetett olvasni egy angol újság főcímében, a The Guardian-ben, nem sokkal ezelőtt.
EnglishCheck this button to show only the most recent headline for each news site.
Jelölje be ezt az opciót, ha minden hírforrásból csak a legutóbbi hírt szeretné látni.
EnglishJack pulled a newspaper from one of the bundles and glanced down at the headline.
Jack kihúzott egy újságot az egyik csomagból, és a főcímre pillantott.
EnglishAnd look at that last headline -- young women earning more than young men.
Nézzék csak ezt az utolsó főcímet: a fiatal nők többet keresnek, mint a fiatal férfiak.
EnglishJack stared, fascinated, and then his eyes moved up to the headline.
Jack megbűvölten bámulta a képet, aztán feljebb emelte a tekintetét a főcímre.
EnglishTwo small black circles appeared in a headline which said MCKERNAN APPROVAL RATING SOARS.
S az újság főcímén McKERNAN NÉPSZERÛSÉGI MUTATÓJA ROHAMOSAN NÕ két fekete lyuk támadt.
EnglishSandy thought the young man could imagine a front-page headline with the words MYSTERY CAR in it.
Sandy szerint a fiatalember valahogy így képzelte a címlapot: A REJTÉLYES AUTÓ!
EnglishHe only read the headline: NOTORIOUS HOTEL SOLD FOLLOWING MURDER OF UNDERWORLD FIGURE.
Csak a főcímet olvasta el: AZ ALVILÁGI KIVÉGZÉS UTÁN ISMÉT GAZDÁT CSERÉLT A HÍRHEDT SZÁLLODA!
EnglishThe second biggest headline said: 'Red Cross Gives Whites Negro Blood!'
A második legvastagabb, szalagcím ezt harsogta: "A Vöröskereszt néger vért ad fehéreknek!"
EnglishHeadline: ''Composer of Questionable Talent ''Excoriates Audience For Enjoying His Music.
"Kétes tehetségű zeneszerző ledorongolja a zenéjét élvező közönséget.
EnglishThey came up with "Love-Crazed Immigrant Kills Senator's Daughter" splashed across the headline.
"Őrülten szerelmes bevándorló ölte meg a szenátor lányát", írták a szenzációs főcímbe.
EnglishThose who just want a quick headline, just want to get publicity, should vote now.
Akiknek gyorsan szeretnének a címoldalra kerülni, akiknek a hírverés a fontos, azok szavazzanak most.
EnglishHe read aloud the headline before him to the three other gentlemen in the room.
Hangosan olvasta fel az előtte heverő újság szalagcímét a szobában tartózkodó másik három úriembernek.
EnglishLadies and gentlemen, I think that this is headline news.
Hölgyeim és uraim, azt hiszem, az újságok ezt a hírt címoldalon fogják lehozni.
Englishthe headline screamed.
EGY FLORIDAI VÁROSKÁBAN ÉLETRE KELTEK A HOLTAK! - süvítette a szalagcím.
English(Laughter) And I asked them to write the headline for the story of Othello.
(Nevetés) Megkértem, írjanak egy szalagcímet az Othellónak.
EnglishA CNN crew picked it up, having been tipped off beforehand, and by noon that was their headline story.
A CNN-stáb, akiknek előre leadták a drótot, felvette, és délre ez volt a vezető hír.
EnglishIf he ran the news, the headline above the fold would read: SURPRISE!
Ha ő szerkesztené az újságokat, ez lenne a szalagcím: SZENZÁCIÓ!