"head-on" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"head-on" Macarca çeviri

EN head-on
volume_up
{zarf}

"head-on" için eşanlamlılar (İngilizce):

head-on
English

Macarca' de "head-on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWhat could I do, I thought, to stop thinking of putting that pistol to my head?
Mit tehetnék, hogy ne kelljen állandóan a koponyámra célzó pisztolyra gondolnom?
EnglishYou know where it is, Rowan, he said in that fine subtle voice inside her head.
Tudod te, Rowan, hogy hol van, mondta a fejében azon a finom, titokzatos hangon.
EnglishDicky-Duck was sitting cross-legged on the floor, stroking Mister Dillon's head.
Dicky-Duck keresztbe vetett lábbal ült a padlón, Mister Dillon fejét simogatva.
EnglishYou hit it right on the head this morning when you said I've been a woman-hater.
Fején találtad a szöget ma délelőtt, amikor azt mondtad, hogy nőgyűlölő vagyok.
EnglishYou'll have to talk to Gillian about coming with us, Charlie, he shook his head.
Meg kell beszélnie Gilliannel, hogy velünk jöhessen, Charlie rázta meg a fejét.
EnglishIf Simon walks in the middle of us, said Ralph, then we could talk over his head.
Ha közrefogjuk Simont mondta Ralph Jacknek , akkor átbeszélhetünk a feje fölött.
EnglishLessing must be the head of the Secret Intelligence Service operation in Moscow.
Lessing nyilván az Intelligence Service moszkvai tevékenységének az irányítója.
EnglishI put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.
Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.
EnglishNow he could hear another wind — a high, roaring wind inside his own head.
Most egy másfajta szélzúgást is hallott - a fejében belül tomboló vad szélvihart.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishPresident Nixon was at the head of the huge oval table, and I was at the foot.
Nixon elnök ült az asztalfőn az irdatlan tojásdad asztalnál, én az asztal végén.
EnglishYarrod, bound to his post, threw back his head and screamed a harsh wild scream.
Az oszlophoz kötözött Yarrod hátravetette a fejét, és vad üvöltésben tört ki:
EnglishThen his arms moved and his head bobbed, and I realized he was pruning the roses.
Aztán a karja megmozdult, a feje hajlongott, és rájöttem, hogy rózsát metszett.
EnglishI sucked on a cold pipe and leaned my head on my hand, brooding at the telephone.
Szívtam egyet a hideg pipán, fejemet a kezemre hajtottam, töprengve a telefonnál.
EnglishCramming an old fishing hat on his head, he left the house accompanied by the dog.
A fejébe csapott egy régi horgászkalapot, s nyomában a kutyával kiment a házból.
EnglishMy head was numb, my body stiff and heavy, and there was a bad taste in my mouth.
A fejemben tompaságot éreztem, a számban rossz ízt, a testem merev volt és nehéz.
EnglishEric had rolled over and had one hand under his head, the other over his eyes.
Eric közben a másik oldalára fordult, egyik keze a feje alatt, a másik a szemén.
EnglishHead tilted upward, watching his assault on the Warlock Kings failing defences.
Fejét hátraszegte, úgy figyelte, hogyan rombolja le ereje a máguskirály védelmét.
EnglishMay I also clarify that the head of Europol is now a British man of great quality.
Szeretném egyértelművé tenni, hogy jelenleg egy kiváló brit az Europol vezetője.
EnglishHe pulled his head inside quickly and peered out through^his barely cracked door.
Gyorsan visszahúzódott, és az alig résnyire nyitva maradt ajtó mögül leselkedett.