"to have to" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to have to" Macarca çeviri

HU

EN to have to
volume_up
{fiil}

to have to (ayrıca: to need, to require)
volume_up
kell {fi.}
And they said you have to say bye to her, you have to do what you have to do.
És azt mondták el kell búcsúznom tőle, meg kell tennem, amit meg kell tennem.
We have to be very careful and we have to keep everything in perspective.
Igen óvatosnak kell lennünk és minden tényezőt figyelembe kell vennünk.
That is why we have to be creative; that is why we have to show solidarity.
Ezért kell kreatívnak lennünk; ezért kell szolidaritást mutatnunk.

Macarca de "to have to" için benzer çeviriler

to have fiil
to edat

Macarca' de "to have to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishI could have been, perhaps, but I work in this world where I trust my instincts.
Lehettem volna, talán, de én abban a világban élek, ahol a megérzéseimben bízok.
EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishHe left her a note which would have taken him at most three minutes to scribble.
Valami levélfélét firkált ugyan, de az legfeljebb három percet vehetett igénybe.
English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishMany Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
Sok képviselő felhozta a fedezeti alapok és az új pénzügyi szabályozás kérdését.
EnglishDoesn't know where he was or when and there's nobody who seems to have seen him.
Nem tudja, hogy merre volt, mikor, és úgy látszik, senki nincs, aki látta volna.
EnglishI have tried to teach Dhrun a sleight or two, but with only fair success.
Megpróbáltam Dhrunt is megtanítani egy-két fogásra, de igen csekély eredménnyel.
EnglishI have reason to believe that, without your efforts, it would not have happened.
Joggal gondolom, hogy az ön erőfeszítései nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
EnglishFor many years, we have been discussing financial support for these enterprises.
Évek óta beszélünk az ezeknek a vállalkozásoknak nyújtott pénzügyi támogatásról.
EnglishBut I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
Még jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
Tizenhét évvel a vérontás után még mindig holttestek százai várnak azonosításra.
EnglishThe majority of them are women, most of whom have had their hours and wages cut.
Ezek többsége nő, akik csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoznak.
EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Mi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
EnglishI do not have the impression that anything has improved at CEPOL in the meantime.
Nem az a benyomásom, hogy a CEPOL-nál időközben bármilyen javulás történt volna.
EnglishThey say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
Azt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
EnglishThe world will be as I would have it be; and we shall see what happens as I said.
A világ olyan lesz, amilyennek én akartam, és akkor majd meglátjuk, mi történik.
EnglishVorga must have been operating worse rackets than that to take this precaution.
A Vorga még egy ennél is sötétebb dolgot művelhetett, hogy ennyire vigyáznak rá.
EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.