EN hard
volume_up
{isim}

1. argo

She condescended to talk to him in the intervals of hard labour.
A kényszermunka szüneteiben Mrs. Masterton még szóba is méltóztatott elegyedni vele.
A forebrain shampoo, or life at hard labor or as a laboratory animal on a blighted, hate-ridden little planet, with no hope of pardon or parole?
Agymosás, kényszermunka, vagy kísérleti nyúl-szerep egy rothadó, gyűlölködő bolygón, a kegyelem vagy szabadlábra helyezés legkisebb reménye nélkül?

Macarca' de "hard" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat hit me so hard, telling these people that had been through this experience.
Nem bírtam... Nagyon szíven ütött mindazok után, amin ezek az emberek átmentek.
EnglishIt isn't hard, it isn't demanding, for a nation-state to stand its military down.
Egy nemzetállam számára nem jelenthet gondot megálljt parancsolni a haderejének.
EnglishThe initial turns came hard, but soon the bolt allowed itself to be withdrawn.
Az elején egy kicsit erőlködnie kellett, de végül egész könnyen kijött a csavar.
EnglishI realized that I was turning her too violently: I was pressing her hand too hard.
Észbe kaptam, hogy túlságos szenvedéllyel forgatom, túlságosan szorítom a kezét.
EnglishHe meant to slap him hard with his open hand, but Wayne was very good at ducking.
Csattanós pofont akart adni neki, de Wayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét.
EnglishHe swallowed hard, then crunched around the front of the car into the wet weeds.
Richard nagyot nyelt, és tekintetét a megrongálódott kocsiról az árokra fordította.
EnglishHe gripped the arms of his seat, swallowing hard, turning to the woman beside him.
Chris megmarkolta az ülés karfáját, és a mellette helyet foglaló nőhöz fordult:
EnglishThe southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
A déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
EnglishThat got him laugh- ing so hard that he started coughing in the airliner-dry air.
Ez olyannyira megnevettette, hogy a repülőgép száraz levegője köhögésre ingerelte.
EnglishLife had been hard on this girl, Jacob, but she had enough courage for an army.
Nem volt könnyű élete, de annyi bátorság volt benne, mint egy hadseregnyi férfiban.
EnglishThere was just a trace of fear in the thief's hard stare, and then he was smiling.
A tolvaj szúrós nézésében árnyalatnyi félelem lappangott, aztán elmosolyodott.
EnglishThe tide was grumbling in hard now, and the beach was already a slice narrower.
A dagály hullámai hangosan dübörögtek, és a part máris keskenyebb lett egy csíkkal.
EnglishYou're gonna push hard for a big verdict, lots of punitives and stuff like that.
Maga jó zsíros ítéletekért fog kardoskodni, büntető kártérítésért vagy mi a fenéért!
EnglishHe has worked very hard on this report and I hope that he will get well soon.
Rengeteget dolgozott ezen a jelentésen, és remélem, hogy nemsokára jobban lesz.
EnglishAs to whatever she has said, well, it's a true saying, hard words break no bones.
És bármit mondott is, igaz a mondás, hogy a legkeményebb szó sem tör csontot.
EnglishFlat feet and a mole are too many faults for you to hand You're a hard woman.
- A lúdtalp és az anyajegy már túl sok neked a fogyatékosságokból, hogy elviseld?
EnglishThe hard part for him was thinking of them as something other than the enemy.
A legnehezebb az volt, hogy meg kellett tanulnia nem ellenségként gondolni rájuk.
English'As hard as you possibly can, when I wave from the top of the dune over there.
Amilyen ersen csak tudod, amikor majd jelt adok annak a dnének a tetejérl ott, ni!
EnglishIt looked as though Hercule Poirot would have to work hard to make his proper effect.
Nem tudom mással magyarázni a szerepét, mint hogy Entwhistle-nek elment az esze.
EnglishTheories are all very well, but we have to deal with a hard-headed British jury.
Az elméletek nagyon szépek, de nekünk egy keményfejű brit esküdtszékkel lesz dolgunk.