"grand piano" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"grand piano" Macarca çeviri

"grand piano" için örnek kullanımlar

Macarca de "grand piano" için benzer çeviriler

grand isim
grand sıfat
piano isim
Hungarian

Macarca' de "grand piano" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNow, of course it takes years to learn how to master a grand piano with a million keys.
Persze évekbe telik megtanulni mesterien játszani a több millió billentyűn.
EnglishThere were raised stages in several of the rooms; on one of them was a desolate grand piano.
Több helyiségben még mindig ott állt a színpad; az egyikben elegáns zongora trónolt.
EnglishHe ignored it, continuing to roll, springing to a crouch beside a grand piano.
Saul nem törődött vele, továbbgördült, majd egy nagyméretű zongora mellett guggolásba szökkent.
EnglishFor a moment her eyes went from him to the baby grand piano that stood in one window.
Aztán a zongorára pillantott, majd ismét a nagy detektívre, és Mrs.
EnglishHer hands passed lightly over the grand piano, over the gilded harp.
Keze könnyedén végigsuhant a hangversenyzongorán, az aranyozott hárfán.
EnglishSo you can think of the neocortex actually as a massive grand piano, a million-key grand piano.
Úgy is nézhetjük az új agykérget, mint egy versenyzongorát, egy több millió billentyűs zongorát.
EnglishOf the square grand piano with its keys like grinning teeth.
A hangversenyzongora elefántcsont billentyűkkel vigyorog.
EnglishThere was a concert grand piano, closed down.
Egy nagy koncertzongorára esett a pillantásom; le volt zárva.
EnglishAnd yes, the baby grand piano was still there.
EnglishAt the end of the little hallway, there appeared to be a parlor, and a baby grand piano of pale and lustrous wood standing against a bank of flowered drapes.
A kis előtérből mintha egy szalon nyílt volna, amelyben halványan fénylő pianínó állt a virágmintás függöny előtt.
EnglishIf she had died in childhood, she would have remembered life as the place you went, in case you wanted to see bugs eat a grand piano.
Ha meghal gyerekkorában, az élet az a hely lett volna az emlékezetében, ahol végignézheti az ember, hogyan falnak fel a bogarak egy hangversenyzongorát.
English*MacIntosh had teeth so big and white perfect, and he gave Ortiz such a good look, Ortiz was reminded of keys on a grand piano.
*Macintosh fogai olyan nagyok és porcelánfehérek voltak, és Ortiznak alkalma nyílt olyan jól megszemlélni őket, hogy önkéntelenül is egy hangversenyzongora billentyűi jutottak az eszébe.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • grand piano

Daha da fazla çeviri için bab.la Türkçe-İngilizce sözlüğüne bakın.