"got to" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"got to" Macarca çeviri

EN

got to

volume_up
The question of our standards has got to be acknowledged and recognised.
El kell hogy ismerjék, és kell, hogy méltányolják az előírásainkat.
Át kell magamat alakítani, át kell orientálódnom, át kell szerveződnöm.
But one's got to make the effort, she said, sententiously, one's got to play the game.
De erőfeszítést kell tennünk, végig kell játszani a játszmát mondta szentenciózus bölcselkedéssel.
Besides, you cant just cut right off: you got to got Taper off?
Különben is, az ember nem hagyhat abba egyik pillanatról a másikra valamit: muszáj... muszáj...
Any time that guy starts anything, you got to start it first.
Valahányszor ez a hájtömeg hozzálát, muszáj megelőzni.
I've got to center my concentration - I've just got to.
Muszáj koncentrálnom, nincs más választás.

Macarca de "got to" için benzer çeviriler

got me? ünlem
got it? ünlem
to have got to fiil
Hungarian
to edat
to come to fiil
to turn to fiil
Hungarian
to run to fiil
to resort to fiil
Hungarian
to spring to fiil
Hungarian

Macarca' de "got to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo Carrie got up, went to her bed, and slid between the cool sheets.
De csend volt; Így hát felkelt, az ágyához lépett, és bebújt a hűvös paplan alá.
EnglishBanning's got the bacteria but he has to transport it from his lab to the water.
Banningnél van a baktérium,...de valahogy el kell juttatni a laborjából a vízbe.
EnglishIf anything does happen, we've got plenty of paid professionals to deal with it.
Ha történik valami, van éppen elég profi alkalmazottunk, hogy megbirkózzon vele.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishHe got his foot into it and worked his way around to the next face of the shaft.
Gondolkodás nélkül beledugta a lábát, és átoldalazott az akna szemközti falához.
EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishI've got a little money saved up -- enough to take care of you for a week or two.
Van egy kis félretett pénzem, arra elég, hogy egy-két hétig gondoskodj magadról.
EnglishHas he got any older brothers or sisters, any relatives who'd take care of him?
Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék?
EnglishAnd if they got the Rabbit out, it was proof positive that Haydock was straight.
Viszont ha sikerül kijuttatni a Nyulat, akkor tudni fogja, hogy Haydock jó fiú.
EnglishBut, Mom, Levanna said, she's got to learn how the world works sooner or later.
- De, mama - mondta Levanna sértődötten -, nem árt, ha megtudja, milyen a világ.
EnglishAs we got outside the Spaniards murmured that it was getting dangerously light.
Ahogy kiértünk, a spanyolok morogni kezdtek, hogy veszedelmesen világos van már.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishWhat we've got is a tape of Carl Webb admitting that he set my son up for murder.
Egy felvétel, amelyen Carl Webb bevallja, hogy gyilkosnak állította be a fiamat.
EnglishAnd then she got the part of Tennessee Williams's sister in The Glass Menagerie.
És akkor megkapta a nővér szerepét Tenessee Williams Üvegfigurák című darabjában.
EnglishI got a little confused there, Mr Campbell Bannerman, with the April Fool thing.
Kicsit összezavarodtam Campbell Bannerman úr, ezzel az áprilisi tréfa dologgal.
EnglishPresident, but we've got to check it out.
Kétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
EnglishThe fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
A keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishGeorge Stankowski had gotten the kids away from the smoke, at least, I got that.
Annyit legalább megtudtam, hogy George Stankowski elvitte a gyerekeket a füstből.