"to get down" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to get down" Macarca çeviri

EN to get down
volume_up
{fiil}

to get down (ayrıca: to book, to depict, to describe, to engross)
to get down (ayrıca: to bring down, to earth, to rifle, to shoot down)
to get down (ayrıca: to call in, to case, to draw in, to land)
to get down (ayrıca: to come off, to get off, to come down)
to get down (ayrıca: to dip, to dive, to land, to sink)
to get down (ayrıca: to descend, to go down, to sink)
to get down (ayrıca: to disassemble, to gather, to pick, to pick off)
to get down (ayrıca: to dissolve, to volatilize)
to get down (ayrıca: to unhook)
to get down (ayrıca: to get off)
to get down
lekászálódik a létráról
to get down (ayrıca: to gulp, to ingest, to pocket, to stomach)
to get down (ayrıca: to get sth down)
to get down (ayrıca: to oppress, to get sb down, to hump)
to get down

Macarca de "to get down" için benzer çeviriler

get isim
to get fiil
Hungarian
down isim
Hungarian
down sıfat
down zarf
to down fiil
down! ünlem
Hungarian

Macarca' de "to get down" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
English'When you get right down to it, we're just the mechanics of the legal system.
- Ha lecsupaszítod a dolgokat, akkor mi csak a törvénykezés technikusai vagyunk.
EnglishBut weve been able to get it down a bit nearer than that, explained the inspector.
Módunkban állt azonban ezt az időt egy kicsit leszűkíteni magyarázta a felügyelő.
EnglishThe suffering man spilled half of it, but he did manage to get the rest down.
A reszkető nyomorult a felét kilöttyintette, de a maradékot becsülettel legyűrte.
English'Do as you please in your madness, but let me first get down from this horse!
- Amilyen bolond vagy, csinálj, amit akarsz, de engem előbb tégy le a lóról!
EnglishOnce we have this information, we can, of course, get down to discussions.
Ha ez kiderülne, akkor természetesen ezeket a problémákat is megvitathatnánk.
EnglishElliot returned to her desk, and set her coffee down to get a good stretch.
Elliot visszatért az asztalához, és letette a kávét, hogy nyújtózzon egyet.
EnglishThis living here and looking after the old man would get most people down.
Ez az itteni élet meg az öregúr folytonos zsörtölődése mindenkit lehangolna.
EnglishSo I thought of Ruby and suggested to the manager that I should get her down.
Ezért jutott eszembe Ruby, és felajánlottam az igazgatónak, hogy lehívom.
EnglishHenry plopped down to get his breath before going on. to the next thing.
- Henry lezöttyent, hogy kilihegje magát, mielőtt hozzálát a következő feladathoz.
EnglishWe must get levels down to no higher than 350 ppm of carbon dioxide in the atmosphere.
El kell érnünk, hogy a légkör széndioxid-tartalma 350 milliomod rész alá csökkenjen.
EnglishHe was a sweetie, but sometimes he could get so down, just totally bummed out.
Roppant kedves embernek ismertem, de időnként szörnyen maga alatt volt.
EnglishWell, for starters, you can get your stubborn ass down here and give me a divorce.
Nos kezdetnek cipeld ide a segged, te csökönyös barom... és váljunk el.
EnglishThere is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.
Röviden összefoglalva tehát rengeteg a tennivaló és azt javaslom kezdjünk neki a munkának.
EnglishJohnny, forever cheerful and willing, did not let their dim chances get him down.
A folyton virgonc és lelkes Johnny nem hagyta, hogy a bizonytalan esélyek elkedvetlenítsék.
EnglishIf any of these little fuckers decide to freak out on the kids, I get to take them down.
Ha valamelyik kis rohadék úgy dönt, hogy rémisztgeti a kölyköket, ezzel lenyugtatom.
EnglishCan you imagine how bad it will be when we get it down to a decent depth?
El tudod képzelni, mi lesz, ha egyszer elér valami tisztességes mélységet?
EnglishLike this cute little blonde, that will get down and dirty with the guys.
Hanem mint ez a helyes kis szöszi, amelyik jön, és disznólkodik a fiúkkal.
EnglishOkay, well, then I need to get down there and look over the fa­cilities.
Nos, akkor szeretnék oda is ellátogatni, hogy megnézzem, mire számíthatunk.
EnglishI was pretty hungry, so I decided to go get some chow down at the diner.
De már korgott a gyomrom, úgyhogy mondom, lemegyek az ebédlőbe körülnézni.