"generic" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"generic" Macarca çeviri

EN generic
volume_up
{sıfat}

generic (ayrıca: common, current, general, gross)
Ilyen eszköz esetén válassza az LX200-es (általános) típust.
Az általános "integráció” nem elég.
There is still time before the adoption of the generic laws.
Van még idő az általános jogszabályok elfogadása előtt.
generic
Lastly, ACTA must not compromise access to generic medicines.
Végül, az ACTA nem veszélyeztetheti a generikus gyógyszerekhez való hozzáférést.
With regard to generic medicines, as I see it, they are not out of the danger zone.
A generikus gyógyszerekkel kapcsolatban azt látom, hogy a kérdés nem került még ki a veszélyzónából.
Similarly, we will make sure that ACTA does not hamper access to generic medicines.
Hasonlóképpen biztosítani akarjuk, hogy az ACTA ne akadályozza a generikus gyógyszerekhez való hozzáférést.
generic
volume_up
nem- {sıf.}
Lastly, ACTA must not compromise access to generic medicines.
Végül, az ACTA nem veszélyeztetheti a generikus gyógyszerekhez való hozzáférést.
With regard to generic medicines, as I see it, they are not out of the danger zone.
A generikus gyógyszerekkel kapcsolatban azt látom, hogy a kérdés nem került még ki a veszélyzónából.
We would reaffirm that these objectives are not necessarily achieved through generic harmonisation.
Megerősítjük, hogy ezek a célkitűzések nem okvetlenül érhetők el átfogó harmonizáció révén.
generic (ayrıca: carnal, sexual, venereal, copulatory)
volume_up
nemi {sıf.}
generic
volume_up
genus- {sıf.}

"generic" için eşanlamlılar (İngilizce):

generic

Macarca' de "generic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishListen to this: Despite its generic title, Honey and the Beaze should generate solid buzz.
Ezt hallgassátok: Az átlagos cím ellenére, Bibe és Dongó kellemes bizsergést kelt.
EnglishAnd is that a consequence of being dead, or a more generic self-admission?
Ennek ahhoz van köze, hogy halott vagy, vagy egy általánosabb beismerés?
EnglishIt seemed to be, she thought with a cold blink of humor, a generic term for good cunt.
Ez volt, gondolta Chris fanyar humorral, a gyűjtőneve a jó numeráknak.
EnglishThe fibers will be tested to find generic and subgeneric classes...
A szálakat megvizsgálják majd, típusra vagy altípusra jellemző egyedi jeleket keresnek.
EnglishThey would stop most of the inbound vampires, the generic term for cruise missiles.
Ezek megállítják a legtöbb közeledő vámpírt ahogy a haditengerészetnél a cirkálórakétákat nevezik.
EnglishThe keys on the other ring were unmarked and fairly generic.
A másik karikán jelöletlen és meglehetősen hétköznapinak tűnő kulcsokat talált.
EnglishIn France, ski instructor is part of the more generic profession of 'sport teacher'.
Franciaországban a síoktatói szakma egy általánosabb szakma (a „sportoktatói szakma”) részét képezi.
EnglishThe smaller boys were known now by the generic title of littluns.
A kisebb fiúkat most már általában az apróság gyűjtőnéven emlegették.
EnglishDot pours a generic diet cola over ice and leans with her back to the counter.
Dot cukormentes kólát önt a pohárba, aminek az alján jég van, aztán a hátával nekitámaszkodik a konyhai pultnak.
EnglishThey spoke English, his third language, and he repeated every word in his best generic American tongue.
Khamel harmadik nyelvén, és ő minden szót a lehető legjobb amerikai kiejtésével ismételt el.
EnglishLike if I say, "Think about a church steeple" most people get this sort of generalized generic one.
Pl. ha azt mondom "Gondolj egy templomtoronyra!" a legtöbben egyfajta áltlagos toronyra gondolnak.
EnglishThe cart between them was filled with Ajax, Comet, and twenty bottles of generic hospital supplies.
- A kettejük között álló kiskocsi tisztítószerekkel és különféle kórházi felszerelésekkel volt tele.
EnglishThe music stopped, and a minister of some generic faith appeared in the small pulpit behind the urn.
A zene elhallgatott, megjelent egy lelkész, majd elfoglalta a helyét az urna mögötti kis pulpituson.
EnglishIt was now a generic smudged no-color-call it Dirt Road Gray.
Azóta egyen-seszürkére, dűlőúti porosra változott a kocsi.
EnglishThe first was a series of generic ads similar to the doomsday ads Teddy had put together.
Ezek közül az első egy hasonló, félelmeket tápláló reklámsorozat beindítása volt, amilyet Teddy is készíttetett.
EnglishGeneric name, chemical name according to IUPAC nomenclature, other generic names and abbreviations.
Szokásos elnevezés, az IUPAC nevezéktan szerinti kémiai elnevezés, egyéb szokásos elnevezések és rövidítések.
EnglishGeneric name, chemical name according to IUPAC nomenclature, other generic names and abbreviations.
Szokásos elnevezés, az IUPAC nómenklatúra szerinti kémiai elnevezés, egyéb szokásos elnevezések és rövidítések.
EnglishThe casebooks were for con law and civil procedure, and so dull and generic no one would want them.
A tankönyvek témája alkotmányjog és perrendtartás volt unalmas és érdektelen dolgok, kinek lehetne szüksége rájuk.
EnglishAt last he produced a bottle of generic aspirin.
Utoljára kezébe akadt az üveg márka nélküli aszpirin.
EnglishAnd these drugs are going generic.
Ezeket a gyógyszereket egyre inkább általánosítják.