"fucking" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"fucking" Macarca çeviri

EN fucking
volume_up
{zarf}

1. kaba

fucking
volume_up
kurvára {zarf} [kaba]
He just flipped it over and -fucking snapped it with his foot.
Egyszerűen megfordította és -lábbal kurvára kettétörte.
You know Jake, you... you really fucking disappoint me, Jake.
Tudod Jake, te... kurvára idegesítesz, Jake.
They're always assholes and shit but besides that they're still fucking there to take care of you.
Mind seggfejek meg faszok de mindamellett kurvára ott vannak és gondoskodnak rólad.
fucking
volume_up
kibaszottul {zarf} [kaba]
. . cause you're in a life and death struggle as of right fucking now.
...mert kibaszottul élet és halál között táncoltok basszátok meg!
Fucking strange, the sky-watcher said, as the last of the motion in the trees died away.
- Kibaszottul furcsa - morogta az eget figyelő férfi, amint a faágak utolsó mozgása is elhalt.
There's no getting around it, it fucking hurts like hell.
Ez tényleg nem lehet máshogy mondani, kibaszottul fáj!!!
fucking
fucking
volume_up
cseszettül {zarf} [kaba]
I tell you to do things, then you fucking do them exactly like I tell you.
Én mondom meg mi legyen, és maga cseszettül úgy fog tenni ahogy mondom.
fucking

"fucking" için eşanlamlılar (İngilizce):

fucking

Macarca' de "fucking" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe bartender's looking at him thinking What the fucking hell's going on here??.
A kocsmáros bámul rá és arra gondol, hogy "Mi az ördögöt fog ez itt csinálni??".
EnglishI love fucking Americans, Goto said coarsely after the door slid shut behind her.
Szeretek amerikaiakkal dugni mondta Goto, miután az ajtó becsukódott a lány után.
EnglishOne day... someone like me... is gonna kill you... and your whole fucking race.
Egy nap... egy hozzám hasonló... meg fog ölni az egész rohadt fajtáddal együtt.
EnglishYou had those fucking guns 'cuz you wanted to win their hearts and minds, right?
- Mindössze a szívüket akartátok elnyerni azokkal a kibaszott puskákkal, ugye?
EnglishJack, this is totally fucking crazy, the Director of Central Intelligence blurted.
Jack, ez egy kibaszott baromság! bukott ki a Központi Hírszerzés igazgatójából.
EnglishThen the fucking State comes along, they send some bitch undercover, and I'm fucked.
Aztán jön az a szemét állam, küldenek egy beépített kurvát, és kicsesznek velem.
EnglishI'll drop a tactical nuke on it if that's what you want, you fucking beldame!
Egy taktikai atombombát is rádobok, ha ez a szíved vágya, te rohadt boszorkány!
English- Everywhere, and in our four- year plan- - Not that fucking four- year plan again.
- Mindenhol, és a négyéves tervünk- - Hagyja már azt a kibaszott négyéves tervet.
EnglishExcept for the part about fucking, Frank said, I didn't understand a thing you said.
Az utolsó mondat kivételével - felelte Frank - egy szót sem értettem az egészből.
EnglishWhen a fucking nuclear bomb goes off, gentlemen, it's not just a little tiff.
Viszont ha egy rohadt atombomba felrobban, uraim, az nem egy kisebb erőpróba.
EnglishBut we're here chained to a fucking radiator because the OC has gone insane!
Mi meg itt vagyunk egy kurva radiátorhoz láncolva, mert a kapitány meghülyült!
English'Oh, let the fucking emissary move to Aquime,' he said in an exasperated voice.
Nem bánom, költözzön a rohadék Aquime-be, ha annyira akar legyintett elkeseredetten.
EnglishCharlie had claymores strung up in the trees, blew a whole fucking platoon to pieces.
A viet-kong aknára csalta az előőrsöt, aprólékot csináltak az egész szakaszból.
EnglishNow if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time.
Na, ha valamelyik szarházinak van valami mondanivalója, akkor most mondja el.
EnglishHe was fifty-one fucking years old, and fifty-one was too old for dreams of the future.
Az ötvenegyediket gázolja, és ötvenegy éves korában már ne ábrándozzon az ember.
EnglishUm, 13 men down, 11 of them were critical injuries-- Stop your fucking whining.
Um, 13 ember halt meg, 11 kritikus sérülésben-- Hagyd abba ezt a kibaszott nyavajgást!
EnglishIt would break my heart, but if he steps out of line, shoot him in the fucking head.
A szívem szakadna meg, de ha átlépi a vonalat,...lődd szét a kibaszott fejét!
EnglishBesides, I'm not Mel Gibson and you're too fucking white to be Danny Glover.
Mellesleg én nem Mel Gibson vagyok, és te is túl fehér vagy Danny Glovernek.
EnglishI was authorized to make that fucking little airpatch out there look like Entebbe.
Felhatalmazásom volt, hogy abból a nyomoronc kis reptérből igazi csatateret csináljak.
EnglishI swear, this kid couldn't tie his own fucking shoe if you didn't show him.
Esküszöm, a kölyök még a rohadt cipőjét se tudta bekötni, ha nem mutattad meg neki.