"to frighten" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to frighten" Macarca çeviri

EN to frighten
volume_up
[frightened|frightened] {fiil}

to frighten (ayrıca: to alarm, to appal, to bewilder, to dismay)
...frightened of the light I was directing on all our kind.
...akiket megrémít a nyilvánosság, mely általam fajtánkat körülveszi.
But he frightens me even more than the Red Bull, because he has a kind heart.
De ő még jobban megrémít, mint a Vörös Bika, mert a szíve jó.
- Megrémít - mondta Morgaine.
to frighten (ayrıca: to alarm, to daunt, to dread, to scare)
Marple kisasszony mondta Sir Henry , ön megijeszt engem.
Severity only frightened me, he would say, and made me more sickly than I need be.
A szigorúság csak megijeszt szokta volt mondani és még betegesebbé tesz, mint amilyen vagyok.

Macarca' de "to frighten" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut more likely it's a carving or a sculpture... to frighten the superstitious.
De ennél is hihetőbb ez a faragvány vagy vésés... elrémisztendő a babonásokat.
EnglishIf the sun should get behind him, he would frighten the insects with his own shadow.
Ha ugyanis a nap hátulról süti, az előrevetülő árnyék elriasztja a zsákmányt.
EnglishWe want answers from the porter, and we might not get them if you frighten him.
Válaszokra van szükségünk a hordártól, de nem kapjuk meg, ha ráijesztesz.
EnglishThere is no doubt this measure was taken to humiliate her and to frighten her.
Nem kétséges, hogy ezt az intézkedést azért hozták, hogy megalázzák és megfélemlítsék.
EnglishYou mean to frighten me, Mr. Darcy, by coming in all this state to hear me?
- Ön talán rám akar ijeszteni, Mr. Darcy, azért állt ide ilyen ünnepélyesen?
EnglishThey frighten me, and I do hope I shan't have to be the one who's murdered.
Általában félni szoktam, és remélem, nem én, leszek az, akit meggyilkolnak.
EnglishI see spirits, but I haven't come to burden you with this or frighten you.
Látok szellemeket, de nem azért jöttem, hogy ezzel terheljelek, vagy ijesztgesselek.
EnglishSparhawk,' a small, familiar voice said in his ear, 'don't let them frighten you.
Sparhawk szólalt meg egy vékony, ismerős hang a fülében , ne hagyd, hogy megfélemlítsenek.
EnglishHe could not draw them forth or call them to him, frighten them out of hiding.
Képtelen volt elvonszolni, vagy magához hívni őket, csak kiugratta őket a rejtekhelyükről.
English`Oh, but that reminds me, I'll tell you, he did the strangest thing to frighten me once!
Erről jut eszembe, egyszer borzasztóan megijedtem tőle, olyan különös dolgot csinált.
EnglishIt is frightening your theologians to death, but they are the ones who frighten me.
A maguk teológusait halálra rémiszti, engem viszont ők rémítenek meg.
EnglishI promise not to say anything about this, except this is to frighten you.
Megígérem, hogy nem mondok róla semmit, mivel csak azért van itt, hogy megijessze Önöket.
EnglishAnd now you have to come out here and frighten my kid sister into a fit.
Most meg ide kellett jönnie, halálra rémíteni a kishúgomat, hogy rohamot kapjon szegény.
EnglishWhy not hang him in an orchard, like a wooden Priapus, to frighten the birds?
Miért nem akasztanak fel egy gyümölcsösben, mint egy fából faragott Priapust, madárijesztőnek?
EnglishDo you think a sunbeam glancing off a tiny sword can frighten me?
- Azt hiszed, egy parányi kardról visszatükröződő napsugárral sikerül megijesztened?
EnglishEven a handful of old items about mysterious deaths did not impress her or frighten her.
Õ ugyan nem ijedt meg egy köteg ócska papírtól, amelyek rejtélyes elhalálozásokról szóltak.
EnglishIt's not very nice to frighten other immortals like that, I said.
Nem valami kedves dolog így rémítgetni egy másik halhatatlant! pirongattam.
EnglishYou're afraid I'll frighten her, aren't you? he asked, teasingly, affectionately.
- Fél, hogy megrémítem a hölgyet, ugye? - ugratta szelíden.
EnglishDuring these difficult times in particular, we must not frighten women away from the labour market.
Különösen e nehéz időkben nem szabad elriasztanunk a nőket a munkaerőpiactól.
EnglishBut it was doubtful Id be able to do anything more than frighten them.
De aligha értem volna el többet, mint hogy alaposan rájuk ijesztek.