"friendly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"friendly" Macarca çeviri

EN friendly
volume_up
{sıfat}

friendly (ayrıca: affable, amiable, amicable, cordial)
Lamurk's voice remained friendly, but his eyes took on a veiled character.
- Lamurk hangja barátságos maradt, de tekintete megkeményedett.
This is the difference between a friendly and a hostile polygraph test.
Ez a különbség a barátságos és az ellenséges poligráfteszt között.
When I came up here to do research for that screenplay, he was friendly.
- Amikor itt jártam adatgyűjtésen a készülő forgatókönyvemhez, nagyon barátságos volt.
friendly (ayrıca: amicable)
volume_up
baráti {sıf.}
There are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.
Ezért tehát a Brazíliával való baráti viszonyunk nem kérdőjeleződött meg.
Dodger arrived and there were friendly greetings all around.
Aztán megérkezett Svindler, és baráti üdvözlések következtek.
He spent much of his time in friendly disputation with the professors at the university.
Sok időt töltött a helybeli egyetem tanáraival baráti beszélgetésben.
friendly (ayrıca: amiable, comely, dear, good)
volume_up
kedves {sıf.}
My father had settled down quite a bit, and was suddenly real friendly with the cops.
Apám egészen lenyugodott és váratlanul nagyon kedves lett a rendőrökkel.
She stopped abruptly with an apologetic and friendly smile.
Hirtelen abbahagyta, mentegetőző és kedves mosollyal.
6a DEAD MAJ^f'S FOLLY Not as her isn't always very nice spoken a^ friendly.
Nem mintha nem lenne kedves és barátságos az emberhez.
friendly (ayrıca: auspicious, clement, congenial, fair)
The increased number of friendly solutions and settlement of cases is both positive and praiseworthy.
A békés megoldással vagy megegyezés útján rendezett ügyek nagyobb száma egyaránt kedvező és elismerésre méltó eredmény.
That does not fit in with a package that is arguing for sustainable transport over forms that are not friendly to the environment.
Ez nem illik bele abba a csomagba, amely a fenntartható közlekedésért érvel a környezetnek nem kedvező közlekedési formákkal szemben.
One of the core European support strategies must be to maintain this supportive structure and develop it in a woman-friendly way.
Egy ilyen támogató struktúra fenntartásának és nők számára kedvező kialakításának az európai uniós támogatási stratégia központi elemét kell képeznie.
friendly (ayrıca: affable, bland, comely, complacent)
volume_up
nyájas {sıf.}
Father Goriot gave him a little friendly nod and a good- natured smile.
Goriot apó nyájas, barátságos fejbiccentéssel köszönt vissza.
Besides, your friendly old caretaker there is an incompetent idiot.
Különben is, nyájas öreg gondnokod tehetetlen idióta.
She said it quite naturally, in an almost friendly tone.
Egészen természetes, szinte nyájas hangon beszélt.
friendly (ayrıca: amicable, benevolent, benign, good-natured)
His speeches, his writings, his books are not exactly friendly.
Ez kissé erős vágott jóindulatú mosollyal a szavába Ryan.

"friendly" için eşanlamlılar (İngilizce):

friendly

Macarca' de "friendly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEarthlings went on being friendly, when they should have been thinking instead.
A Föld-lakók egyre csak barátkoztak egymással ahelyett, hogy gondolkodtak volna.
EnglishIt is important to find more environmentally friendly alternatives to using cars.
Fontos több környezetbarát alternatívát találni a gépjárművek használata helyett.
Englishhe said in an almost friendly tone.
Ez bizony nem sikerült valami jól, igaz, Dorga? kérdezte tőle szinte barátságosan.
EnglishWhen a friendly solution is not possible I close the case with a critical remark.
Amikor nincs lehetőség békés megoldásra, kritikai megjegyzéssel zárom le az esetet.
EnglishYou can expect a pair of Harriers to form up with our Hornets, real friendly, like.''
Számíthatunk rá, hogy egypár Harrier barátságosan csatlakozik a korvettjeinkhez.
EnglishEddie Mars and his wife didn't live together, but they were friendly, Eddie says.
Eddie Mars nem élt együtt a feleségével, de mint Eddie mondja, jóban voltak.
EnglishPresident, I have met the martians and am pleased to report they are friendly.
Elnök úr, találkoztam a marslakókkal, és örömmel jelentem, hogy barátságosak.
EnglishAnd Murray walked off without even a friendly inquiry about Cathy and the kids.
Murray továbbment, és még csak nem is érdeklődött Cathy és a gyerekek felől.
EnglishHe isn't saying friendly stuff, but we are laying it on them pretty hard, y'know?
Nem nevezném jóindulatúnak a nyilatkozatát, de nagyon keményen bánunk velük.
EnglishThe important consideration is to extract them in an environmentally friendly way.
Feltétlenül mérlegelnünk kell, hogyan lehet ezeket környezetbarát módon kitermelni.
EnglishThis regulation also establishes 'user-friendly' access to an area of family law.
Ez a rendelet "felhasználóbarát” hozzáférést biztosít a családjog terén is.
EnglishCertainly, one can agree that industrial agriculture is not environmentally friendly.
Abban természetesen egyetértek, hogy az ipari mezőgazdaság nem környezetbarát.
EnglishDuring this last month I got very friendly with the child who's been killed.
Az utolsó hónap során nagyon összebarátkoztam evvel a gyerekkel, akit meggyilkoltak.
EnglishThe messages went through Moscow, which was still friendly with China then.
Az üzenet Moszkván keresztül ment, mert Moszkva akkor még barátságban volt Kínával.
EnglishWe've found half a dozen or so, the ones who were most friendly with Pamela Reeves.
Összeszedtünk vagy féltucatnyit, azokat, akikkel Pamela Reeves leginkább barátkozott.
EnglishOur letters grew more and more friendly, and she finally invited me to call on her.
A leveleink egyre bensőségesebbel lettek, és végül megkért, hogy látogassak el hozzá.
EnglishSafe to say, then, that the environment of your home was smoker friendly?
Elmondhatjuk tehát, hogy a családi otthon környezete kedvezett a dohányzásnak?
EnglishThe European Union has to use more environmentally-friendly means of transport.
Az Európai Uniónak környezetbarátabb szállítóeszközöket kell használnia.
EnglishEvidently, the Sharps ate there often, the staff was so friendly to them.
Sharpék gyakori vendégek lehettek, mert a személyzet ismerősként kezelte őket.
EnglishThey wore heavy felt coats, muddy boots, and fur hats, and they didn't look friendly.
Ezek súlyos nemezbekecset, sáros bakancsot, kucsmát viseltek, és vészjósló ábrázatot.