"fraudulent" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"fraudulent" Macarca çeviri

"fraudulent" için örnek kullanımlar

Macarca' de "fraudulent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Ezután, mire felfedezik, hogy csalásról van szó, megkapják a fizetési felszólítást.
EnglishWould it be likely that he would be selling fraudulent insurance - something of the kind?
- Elképzelhető, hogy hamis biztosítási papírokkal házalt vagy valami efféle?
EnglishThis was disastrous over the issue of Greece's fraudulent statistics.
A Görögország meghamisított statisztikáival kapcsolatos helyzet katasztrofális volt.
EnglishThe question of the 'blacklist' of proven fraudulent actions needs to be considered.
A bizonyítottan csalásra irányuló tevékenységek "feketelistájának” kérdését át kell gondolni.
EnglishBut that old habit of authority is fraudulent and just a nuisance at best.
Utáltam ezeket a szájtátókat, mert úgy bámulták Lestatot, mint egy karneváli látványosságot.
EnglishIt is a soft agreement that rewards weak and fraudulent Member States with easy credit.
Ez egy "puha” megállapodás, amely könnyű hitellel jutalmazza a gyenge és csalárd tagállamokat.
EnglishBelt weighers must have no characteristics likely to facilitate their fraudulent use.
A szalagmérlegeknek nem lehetnek csalárd felhasználásukat valószínűleg megkönnyítő tulajdonságai.
EnglishThat Quentin has found a double for Meinheimer who'll give a fraudulent report tomorrow?
Hogy Quentin megtalálta a Doktor hasonmását, aki holnap egy meghamisított jelentést olvas fel?
EnglishIt is simply that citizens often find fraudulent ways of importing such goods.
Annyit jelent csak, hogy az állampolgárok gyakran találnak nem jogszerű utat az ilyen áruk behozatalára.
EnglishA fraudulent imitation, Watson, though I should hardly dare to hint as much to our specialist.
-Ügyesen megjátszották, kedves Watson, bár ezt nem szívesen árulnám el a híres szakorvosnak.
EnglishAbsence of characteristics likely to facilitate fraudulent use
A csalárd felhasználást valószínűleg megkönnyítő jellemzők hiánya
EnglishThis means that it mainly provides protection for private citizens against these fraudulent companies.
Ami annyit tesz, hogy az irányelv elsősorban a magánszemélyeket védi a csaló cégekkel szemben.
EnglishI had cashed almost $4 million in fraudulent checks in 26 foreign countries and all 50 states.
4 millió dollár értékben váltottam be hamis csekkeket, 26 különböző országban, és mind az 50 államban.
EnglishFraudulent irregularities within the EU emerge from the work, including an overview of OLAF.
A jelentésből kiemelkedik a csalárd szabálytalanságoknak az OLAF tevékenységére is kiterjedő áttekintése.
EnglishBanks have not picked up fraudulent cheque practices.
A bankok figyelmét a csekkekkel történő visszaélések is elkerülték.
EnglishIt is vital to close the legal loopholes that allow these fraudulent businesses to operate.
Rendkívül fontos lezárni azokat a jogi kiskapukat, amelyek lehetővé teszik e megtévesztő társaságok működését.
English...but filing a fraudulent police report is a crime.
...alaptalanul vádolni a rendőrséget még bűncselekmény is lehet.
EnglishConsumers must not be duped by fraudulent labelling.
Nem szabad a fogyasztókat megtévesztő címkézéssel félrevezetni.
EnglishIronically, these fraudulent companies quote EU law in order to intimidate their targets further.
Ironikus módon ezek a csalárd társaságok az uniós jogot idézik, hogy célpontjaikat még jobban megfélemlítsék.
EnglishThis has a fraudulent ring to it, and Bruiser likes it.
Ebben van egy kis csalás, és ez nagyon tetszik Bruisernek.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • fraudulent

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla kelime ara.