"foreign language" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"foreign language" Macarca çeviri

EN foreign language
volume_up
{isim}

foreign language (ayrıca: lingo)
The composition and ways of learning foreign language will play a very important role.
Az idegen nyelv összetétele és tanulásának módszere szintén nagyon fontos szerephez jut.
It socialises the child, develops his or her mother tongue and accustoms him or her to the sounds of a foreign language.
Szocializálja a gyermeket, fejleszti anyanyelvtudásukat, és hozzászoktatja őket az idegen nyelv hangzásához.
The principle of mother tongue plus two and foreign language learning at an early age are the reference points of our multilingualism policy.
Az anyanyelv+2 elve, valamint az idegen nyelv korai életkorban való elsajátítása jelenti a többnyelvűségi politikánk vonatkozási pontjait.

Macarca de "foreign language" için benzer çeviriler

foreign sıfat
Hungarian
language isim
Hungarian

Macarca' de "foreign language" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA choir began singing, but the language was foreign, and he didn't understand.
Énekelni kezdett a kórus, de valami idegen nyelven, Chris nem értette a szöveget.
Englishsaid Dinah Lee, as one who repeats a phrase in a foreign language.
Jótékonysági bazár? mondta Dinah Lee, mintha egy ideken nyelven mondott szöveget ismételne.
EnglishSo it turns out that today, there are over 1.2 billion people learning a foreign language.
Kiderült, hogy napjainkban több mint 1.2 milliárd ember tanul valamilyen idegen nyelvet.
EnglishMoreover, over 60% of the citizens cannot use a foreign language in their work.
Mindemellett az állampolgárok több mint 60%-a nem képes idegen nyelvet használni a munkája során.
EnglishGerman is the first foreign language for most Luxembourgers and is used in the media.
Csaknem minden luxemburgi beszél németül, és a németet a helyi médiában is gyakran használják.
EnglishSusan was so startled to hear them speaking in a foreign language that she almost opened her eyes.
Susan megdöbbenten hallgatta az idegen nyelvet, és kis híján kinyitotta a szemét.
EnglishWhy do I want to spend my last days fighting a foreign language?
Miért akarok utolsó napjaimban egy idegen nyelvvel küszködni?
EnglishWhen I heard your name, I merely accessed the foreign-language bank.
Hallottam a nevét, és csatlakoztam a nyelvi adattárhoz.
EnglishHe is incapable of expressing his ideas in any foreign language.
Semmilyen idegen nyelven nem tudja kifejezni elképzeléseit.
EnglishShe managed to study English and learn that as a foreign language.
Angolul tanult, és megtanulta, mint idegennyelvet.
EnglishShe stared blankly at him, as though he had spoken in a foreign language of which she had no slightest knowledge.
Barbara olyan üres tekintettel nézett rá, mintha valami számára érthetetlen nyelven beszélne.
EnglishHe spoke rapidly half a dozen sentences in a foreign language.
Elhadart fél tucat mondatot valami idegen nyelven.
EnglishPeople really, really want to learn a foreign language.
Az emberek nagyon szeretnek idegen nyelveket tanulni.
EnglishHe spoke to himself in a very foreign language.
Magában beszélt egy fölöttébb idegen nyelven.
EnglishSpanish would constitute his third foreign language, but more, it would open up the whole Latin American Division to him.
A spanyol lesz a harmadik idegen nyelve, az a nyelv, amely megnyitja előtte az egész latin-amerikai osztályt.
EnglishAll this happens as a result of direct contacts, classes in a foreign language, and becoming acquainted with different cultures.
Mindez közvetlen kapcsolatok, idegen nyelven tartott órák, valamint a más kultúrák megismerése eredményeként történik.
EnglishNot so; they vanish into the night, but they speak a foreign language, a sibilant Shiite, Talmudic, Coptic, like a serpent of the desert.
Nem, eltűnnek az éjszakában, de idegen nyelven beszéltek, síitául, talmudiul, koptul, sivatagi kígyó módjára sziszegtek.
EnglishOne way to achieve this objective would be to learn as a second foreign language languages other than international languages.
E cél elérésének egyik módja az lenne, hogy második idegen nyelvként a nemzetközileg elterjedt nyelvektől eltérő nyelvet tanulnának az emberek.
English- Some foreign language.
EnglishIn a Slovak school in the Hungarian village, Slovak is taught as a foreign language for 3 hours a week and a priest says mass in Hungarian.
Egy magyar faluban található szlovák iskolában a szlovák nyelvet mint idegen nyelvet tanítják 3 órában egy héten, és a pap magyarul tartja a misét.