"foregone conclusion" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"foregone conclusion" Macarca çeviri

EN foregone conclusion
volume_up
{isim}

foregone conclusion
The fate of the Lisbon Treaty is not a foregone conclusion.
A Lisszaboni Szerződés végzete nem egy előre eldöntött ügy.
As we all know, that was not a foregone conclusion.
Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem előre eldöntött ügy volt.
Az ilyen politika nem előre eldöntött ügy.

"foregone conclusion" için eşanlamlılar (İngilizce):

foregone conclusion

Macarca de "foregone conclusion" için benzer çeviriler

to forego fiil
conclusion isim

Macarca' de "foregone conclusion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCitizens' rights are not a foregone conclusion - we have fought for them.
A polgári jogok nem eleve adott létezők: kivívásukért keményen küzdöttünk.
EnglishThe presidential elections of January are seen as a fore-gone conclusion.
A januári elnökválasz-tás végkimenetele már eldőltnek látszik.
EnglishAccession is one option, but it is not a foregone conclusion.
A csatlakozás az egyik, de nem előre elrendeltetett megoldást jelenti.
EnglishHow do you convince him to reveal what he doesn't want to when death is a foregone conclusion?
Mivel tudod rábeszélni, hogy árulja el, amit nem akar, ha egyszer ott áll a háta mögött a halál?
English'Yes,' she said absently, as if this was a foregone conclusion - and Paul supposed it was.
Igen felelte a nő szórakozottan, mintha ez a kérdés már rég eldőlt volna, és Paul ezt el is hitte neki.
EnglishIt seemed a foregone conclusion to Yuri that those young men-Marklin George and Tommy Monohan-were guilty.
Bár Yuri bizonyosra vette, hogy az a két fiatal - George Marklin és Tommy Monohan - bűnös.
EnglishYou'll also want the Gaia decision to be a foregone conclusion.
Az akarod, hogy a Gaia-terv legyen a folyamat végeredménye.
EnglishBit of a foregone conclusion, said Worthing.
- Talán kissé korai még ez a következtetés - mondta Worthing.
EnglishStanding side by side with those who are fighting for democracy and freedom should be a foregone conclusion for us in Europe.
Magától értetődőnek kellene lennie, hogy Európában kiállunk azok mellett, akik a demokráciáért és a szabadságért küzdenek.
EnglishThat is a bit rich when we know that the right or opportunity to attend school is not a foregone conclusion in many EU countries.
Ez egy kissé túlzott, ha tudjuk, hogy az iskolába járáshoz való jog vagy lehetőség számos EU-országban nem eldöntött kérdés.
EnglishThe conclusion was foregone.
EnglishIn the first hot rush of her triumph it had seemed a foregone conclusion to her that it must flee, but it had somehow stood its ground.
Iménti forró diadalmámorában magától értetődőnek vélte, hogy eliszkol, és mégis: valamilyen okból állta a sarat, és a szobában maradt.
EnglishThis test-its success an almost foregone conclusion, after seven previous successful launches-would ensure Taylor's third star and another promotion.
Ez a mostani kísérlet, amelynek sikere szinte biztosra vehető, meghozza Taylornak a harmadik csillagot és az újabb előléptetést.
EnglishIs the result of that a foregone conclusion, or will a 'no' vote there be just swept aside like the French and Dutch referendums?
Előre borítékolható a népszavazás eredménye, vagy a "nem” szavazatot egyszerűen csak félresöprik, mint a francia és a holland népszavazás eredményét?
EnglishIn our state of civilization it is a foregone conclusion that the person to whom the plate is offered will take the sandwich that is nearest to them.
Civilizált világunkban pedig magától értetődik, hogy az, akinek a tálat odakínálják, azt a szendvicset veszi ki, amelyik legközelebb van hozzá.
EnglishThere can be difficulties in any partnership, but, for the sake of the welfare of the children, we should not make problems a foregone conclusion right from the start.
Bármely kapcsolatban felmerülhetnek nehézségek, de a gyermekek jóléte érdekében nem vehetjük kezdettől fogva kőbe vésettnek, hogy ezek problematikusak.
EnglishWith a view to supporting our farmers, it was therefore a foregone conclusion for me to vote in favour of the proposed motion for a resolution and the measures it contains.
Számomra magától értetődő volt, hogy a gazdáink támogatása érdekében a javasolt állásfoglalási indítvány és az abban foglalt intézkedések mellett szavazzak.
EnglishMr Orbán, I belong to a young European generation that has perhaps taken freedom of the press for granted, but today I can see that it is not a foregone conclusion.
Orbán úr, ahhoz a fiatal európai generációhoz tartozom, amely talán természetesnek veszi a sajtószabadságot, de ma azt tapasztalom, hogy ez még nem egy lezárt kérdés.