"forefinger" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"forefinger" Macarca çeviri

EN forefinger
volume_up
{isim}

forefinger (ayrıca: index, index finger)
Up the crack between thumb and forefinger lies Oslo, its capital.
A hüvelyk- és mutatóujj közötti résben fekszik Oslo, a főőváros.
Right in the middle of the road the long forefinger lay, white in the dusk, its red nail darkening to black.
A hosszú mutatóujj ott feküdt az út közepén, fehéren a félhomályban, vörös körme feketét mutatott.

"forefinger" için eşanlamlılar (İngilizce):

forefinger

Macarca' de "forefinger" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe put one hand between his legs and took his penis between forefinger and thumb.
- Lábai közé tette egyik kezét, majd hüvelykje és mutatóujja közé vette péniszét.
EnglishJack was kneeling and drawing a circular pattern in the sand with his forefinger.
Jack a földön térdelt, és mutatóujjával egy kör alakú mintát rajzolt a homokba.
Englishforefinger I drew a pentacle in the ground, and covered it with the sorcery symbol.
Mutatóujjammal egy ötszöget rajzoltam a földre, majd közepébe írtam a varázsjelet.
EnglishThe tip of Brigid O'Shaughnessy's right forefinger traced a swift C in the air.
Brigid O'Shaughnessy jobb mutatóujjával egy nagy G betűt rajzolt hirtelen a levegőbe.
EnglishHe went around in front of Torn and raised a hand breast-high with leveled forefinger.
Megkerülte Tomot, mellmagasságban felemelte kezét, és előrenyújtotta mutatóujját.
EnglishHis forefinger stroked his upper lip and his voice was dangerously polite.
Mutatóujjával végigsimította felső ajkát, s veszedelmesen udvarias volt a hangja.
EnglishAgain the forefinger of the judge stroked his lip, this time appreciatively.
A bíró megint végighúzta mutatóujját az ajkán, ezúttal azonban jóváhagyólag.
EnglishHe tapped the side of his nose with a sausagelike forefinger and nodded solemnly.
Megérintette az orra cimpáját egyik virsliujjával, és komolyan bólintott.
EnglishShe tapped my cheek playfully with the tip of a forefinger as she passed me.
Incselkedően megveregette az arcom a mutatóujjával, amint elment mellettem.
EnglishHe rubbed it off with his forefinger, surprised at how easily it broke free.
Megdörgölte a mutatóujjával, és csodálkozva látta, milyen könnyen leválik.
EnglishShe had opened her hand again, and she now held the azka between her thumb and forefinger.
Polly nyitotta a markát, s az azkát hüvelykujja és mutatóujja közé csippentette.
EnglishWhen expressing an opinion he would rub his nose with the back of his left forefinger.
Ha véleményt mondott, bal mutatóujjának belső felével megdörgölte az orrát.
EnglishShepherd reached up and pinched a scrap of nothing between his thumb and forefinger.
Shepherd kinyújtotta a kezét, és megragadta a semmit a hüvelyk- és a mutatóujja között.
EnglishWinston took the opportunity to thrust a mighty forefinger into the mayor's chest.
Winston nem tudta kihagyni az alkalmat, hatalmas mutatóujját a polgármester mellébe döfte.
EnglishCaptain Thanos used one forefinger to indicate his own glass and those of his companions.
Thanosz kapitány a mutatóujjával jelezte, melyik pohár az övé és a társaié.
EnglishHer gloves were grayish and were worn through at the right forefinger.
Hát ha így van, Mr. Jones, az más mondta az ismeretlen némiképp megnyugodva.
EnglishStark was twirling his sunglasses between the thumb and forefinger of his left hand.
Komor bal keze mutató- és hüvelykujja között pörgette a napszemüvegét.
EnglishThe scientist pinched the bridge of his nose between thumb and forefinger.
- A tudós a hüvelykje és a mutatóujja közé csippentette az orrnyergét.
EnglishThe red-haired man grabbed Marius's wrist and licked the blood off his forefinger and thumb.
A vörös ember megragadta Marius csuklóját, és leszopta a mutató- meg a hüvelykujjat.
EnglishHe raised one hand, made a gun of his thumb and forefinger, and dropped his thumb three times.
Fölemelte egyik kezét, pisztolyt formált belőle, így jelezte mondanivalóját.