"flow" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"flow" Macarca çeviri

EN flow
volume_up
{isim}

flow (ayrıca: drift, flux, stream, flowing)
d) az áramlás irányát jelző egy vagy két nyíl;
d) az áramlás irányát jelző egy vagy két nyíl;
Ez nem a tech-áramlás problémája!
flow (ayrıca: cost, current, flood, high water)
volume_up
ár {isim}
Vajon úszik valaki az ár ellen?
The unchecked stream flows smoothly down its appointed channels into a calm well-being.
A gátolatlan ár simán lefolyik kijelölt csatornáin, egészen a nyugalmas jólétig.
You seem to hold my profession in contempt, yet you claim to be a student of cultural flows and ebbs.
- Úgy veszem észre, lenézi a hivatásomat, pedig állítólag a kulturális ár-apály jelenséget tanulmányozza.
flow (ayrıca: high water, tide, rise of the tide)
Question of spillage, area of ocean covered, tide flow, speed, area of our coastline likely to be affected.
Az olajömlés kérdése, a beborított vízfelület, a dagály nagysága, sebessége, a valószínűűleg érintett partszakaszunk hossza.
The edge of the lagoon became a streak of phosphorescence which advanced minutely, as the great wave of the tide flowed.
A lagúna szélén egy foszforeszkáló csík húzódott, amely a dagály emelkedésével lassan mozogva elindult a szárazföld felé.
flow (ayrıca: deluge, flush, flux, river)
He felt his sinews melt and flow away on the icy tide.
Az inak megolvadtak, tovasodorta őket a jeges áradat.
The dark tide flowed up to the walls from cliff to cliff.
A fekete áradat szikláról sziklára ömlött, egészen a falig.
This is self-evident given the ever-increasing migration flows to countries that, for the most part, are located on the southern periphery of the EU.
Ez magától értetődő, tekintve, hogy egyre nagyobb bevándorló áradat érkezik elsősorban az EU déli peremén elhelyezkedő tagállamokba.
flow (ayrıca: course, drift, flux, leak)
flow (ayrıca: stream)

Macarca' de "flow" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAre you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
És egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
EnglishIf they worship God in the waters which flow from his bounty, how is that evil?
Ha Istent a vízben tisztelik, amely Isten gazdagságából árad, mi abban a rossz?
EnglishReverses the text flow direction, and flips the text horizontally or vertically.
Megfordítja a szöveg irányát, és vízszintesen vagy függőlegesen tükrözi a szöveget.
EnglishIt could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
Így meg lehetne állapítani a megfelelő kereskedési forgalom fenntarthatóságát.
EnglishThe flow of ships around Sol is greater than that around any three colony stars.
A hajóforgalom a Nap körül nagyobb, mint a három betelepített rendszer bármelyikében.
EnglishFirst had come the flow of blood and the filthy fantasies the Devil sent with it.
Először a vérfolyás és a mocskos fantáziaképek, amik az Ördögtől jöttek vele együtt.
EnglishAnother problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Egy másik probléma, amelyről említést szeretnék tenni, az a pénzáramlás ellenőrzése.
EnglishSo those two are ideal and complementary areas from which flow is easy to go into.
Tehát ez a két állapot ideális, alternatív mezők, melyekből a flow könnyen elérhető.
EnglishBlood flow is slowly retarded; a week later the parts in question fall off.
A vérkeringés lassan elhal, és egy hét múlva a kérdéses részek maguktól leesnek."
EnglishIt was impossible to open the tank; it was impossible to stop the flow of water.
A tartályt nem lehetett kinyitni, a víz folyását nem lehetett elállítani.
EnglishThe flow must have been activated when I'd pressed the fake switch on the stairs.
A csöpögés akkor indulhatott el, amikor megnyomtam a hamis kapcsolót a lépcső tetején.
EnglishAdapts the text flow so that it match the contours of the selected drawing object.
Úgy alakítja a szövegfolyamot, hogy az igazodjon a kijelölt rajzobjektum körvonalaihoz.
EnglishEnergy appeared to flow back into whatever mysterious well he had tapped.
Az energia visszaáramlott abba a titokzatos forrásba, ahonnan Gordon előhívta.
EnglishWith the air flow moving toward her the odors, all of them, grew stronger.
A légmozgás feléje hajtotta az illatokat, így most jobban érezte mindegyiket.
EnglishMorgaine rose swiftly, the flow of her draperies around her, and raised her arms.
Morgaine gyorsan felállt, köntöse hullámozva fogta körül, és két karját az égre emelte.
EnglishShould gas flow once more, does this mean we go back to business as usual?
Azt jelenti-e, ha a gáz ismét folyni fog, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba?
EnglishThe money is continuing to flow nevertheless and in ever higher amounts.
Ennek ellenére folytatódik a pénz folyósítása, méghozzá egyre nagyobb összegekben.
EnglishSinuous bodies that moved with effortless ease, seeming to flow rather than step.
Könnyedén mozdultak, nem lépkedtek, siklottak inkább a hullámzó testek.
EnglishCan the designated money flow into the designated projects within the designated time?
Megfelelő időben eljut-e a megfelelő pénzmennyiség a megfelelő projektekhez?
EnglishThis, of course, had an impact on the trade flow of the product concerned.
Ez természetesen hatással volt az érintett termék kereskedelmi folyamatára.