"flexible" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"flexible" Macarca çeviri

EN

flexible {sıfat}

volume_up
flexible (ayrıca: adaptable, corky, elastic, limber)
You have also suggested a flexible solution for the minimum capital requirement.
Önök a minimális tőkekövetelmény esetében is rugalmas megoldást javasoltak.
This Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
Az Alap gyors, hatékony cselekvést tesz lehetővé rugalmas kereteken belül.
We should thank the European Investment Bank for its highly flexible approach.
Köszönettel tartozunk az Európai Beruházási Banknak rendkívül rugalmas hozzáállásáért.
flexible (ayrıca: elastic, limber, limp, lithe)
It was excreting diesel fuel through a flexible tube.
A tankhajó üzemanyagot ürített ki magából egy hajlékony tömlőn keresztül.
Moki looked at Haoke through the flexible bubble-dome of his sled.
Moki a bobja hajlékony buborékkupoláján át Haokére pillantott.
Olyanok, mint a hajlékony kő, ha el tudod képzelni.
flexible (ayrıca: elastic, pliable)
A china rabbit with flexible furry ears, dressed in Edwardian clothes, stood sentinel on her night-stand.
Egy kínai nyúl, hajlítható, szőrös füllel, Edward korabeli ruhában állt őrt az éjjeliszekrényen.
They created a ruler that bends, what we would call these days a tape measure -- a flexible rule, a rule that bends.
Létrehoztak egy hajlítható mércét, amit manapság mérőszalagnak neveznénk - egy rugalmas vonalzót, olyat, ami hajlik.

"flexible" için eşanlamlılar (İngilizce):

flexible

Macarca' de "flexible" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe reforms already carried out have made our economies more resilient and flexible.
A már végrehajtott reformok ellenállóbbá és rugalmasabbá tették gazdaságainkat.
EnglishLearning methods should be more flexible and accessible on a lifelong basis.
Rugalmasabb és egész életen át elérhető tanulásmódszertant kellene kialakítani.
EnglishThis will make the EU more flexible and quicker to respond, but this is not all.
Ezáltal az EU rugalmasabbá válik, és gyorsabban tud majd reagálni, ez azonban nem minden.
EnglishIt would have made for a more flexible waste policy which took account of circumstances.
Ez rugalmasabb, a körülményeket figyelembe vevő hulladékpolitikát szült volna.
EnglishThe creature tremendously slippery and crafty and flexible and invulnerable to the blows.
A kreatúra hihetetlenül síkos, ravasz, ruganyos: nem tesznek kárt benne az ütések.
EnglishWe were trying to make the thing so flexible that it had trouble doing anything.
A lézer várható teljesítménye elég jó hozzá, hogy gyorsabban válassza ki a gyújtási opciót.
EnglishNaturally, the procedures must be simplified, straightforward and flexible.
A folyamatokat természetesen egyszerűsíteni kell, legyenek egyértelműek és rugalmasak.
EnglishWe must take note: being flexible is not synonymous with doing nothing.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy a rugalmasság, az nem lehet egyenlő a semmittevéssel.
EnglishTHE COUPLING HEADS WILL THEREFORE BE AT THE EXTREMITY OF THOSE FLEXIBLE PIPES .
A kapcsolófejeket ezért a flexibilis vezetékek végén kell elhelyezni.
EnglishWe have worked hard and we have also shown ourselves to be flexible.
Keményen dolgoztunk, és ugyanakkor azt is megmutattuk, hogy rugalmasak vagyunk.
EnglishMore funding should be allocated to the ESF and it should become more flexible.
Több pénzeszközt kellene az ESZA rendelkezésére bocsátani, és rugalmasabbá kellene tenni azt.
EnglishRelaxation of travel requirements is a flexible and valuable tool for this.
Ennek hatékony és eredményes eszköze az utazási könnyítések megadása.
EnglishFor this, of course, the options on offer also need to be flexible.
A felkínált lehetőségeknek természetesen ugyancsak rugalmasnak kell lenniük.
EnglishIt is advisable, in fact, to create a more flexible rule than that suggested by the Commission.
Tanácsos volna egy, a Bizottság által javasoltnál rugalmasabb szabály felállítása.
EnglishIt is clear that we need changes in the regulations to provide more flexible tools.
Nyilvánvaló, hogy változtatnunk kell a szabályozáson, hogy rugalmasabb eszközöket biztosítsunk.
EnglishThere is a metal as strong as iron, but far lighter, more flexible, and less brittle.
Van egy fém, amely olyan erős, mint a vas, de sokkal könnyebb, jóval rugalmasabb, kevésbé merev.
EnglishHe embraced her and her body first stiffened, then went flexible.
Magához ölelte a nőt, mire annak teste először megfeszült, majd elernyedt.
EnglishIt does need to adopt a more flexible, lighter-touch approach.
Rugalmasabb, enyhébb szabályozáson alapuló megközelítést kellene alkalmaznia.
EnglishThe fourth issue is that of the deadline: of course we will be flexible in this regard.
Negyedik dolog a határidő: természetesen ebben rugalmasak leszünk.
English'You will find us highly flexible, so long as there is genuine good will among the active parties.
- Meg fogja lepni, mennyire rugalmasak tudunk lenni, ha jó szándékot látunk.