EN fire
volume_up
{isim}

fire (ayrıca: firing, light, pep, stake)
volume_up
tűz {isim}
The fire we reported at the old fire hall... - is still burning out of control.
A régi városcsarnokban keletkezett tűz... - még mindig korlátlanul terjed tovább.
We have declared an emergency for a double engine fire and fire in the crew compartment.
Vészhelyzetben, két motorunk kigyulladt és tűz van a legénységi kabinban.
The fire that blazed in the grate danced, mirrored, in the brass spittoons.
A tűz a rostélyon táncolt, és visszatükröződött a sárgaréz köpőcsészéken.
I allowed no fire to kindle in me, and consequently there was never a blaze.
Nem tűrtem, hogy a szikra lángot gyújtson bennem, ezért nem is kerekedett tűzvész.
Decades have passed since the fire, but they still threaten from their hiding places.
Évtizedek teltek el a tűzvész óta, de továbbra is fenyegetést jelentenek.
The Terrible Fire destroyed it, and nothing more could be done.
Elpusztította a szörnyű tűzvész, és ez ellen semmit sem tehetünk.
fire (ayrıca: firing, shooting)
The firing died away and with surprising suddenness the streets filled with people.
A tüzelés elhalt, és az utcák egyszeriben benépesültek.
There was a lull in the firing, and Kham could hear a car approaching.
A tüzelés abbamaradt, és Kham hallotta, hogy egy kocsi közelít.
There was a sound of firing in the distance and the streets were completely empty of people.
Tüzelés hallatszott a távolból, és az utca teljesen kiürült.
fire
What's so special about a fire that we had to run off like this?''
Miért kellett egy egyszerű tüzeset miatt elmenekülni?
fire (ayrıca: passion, rage, fervor, mania)
Ywain was all brilliance and fire and passion, a rose with blood-red petals.
Ywain csupa villódzás volt, tűz és szenvedély, vérvörös szirmú rózsa.
What passion there is, in love and hate, in pain and pleasure, has no fire beneath it.
Ami szenvedély ott él, szerelem, gyűlölet, fájdalom és gyönyör, nem fűti semmi tűz.
Also I have a hunch that when you see Mona again, some of this fire will burn itself out.
Továbbá van egy olyan sejtelmem, hogy mire viszontlátod Monát, ez a szenvedély valamivel kevésbé tüzes hévvel lobog.
fire
There was fire insurance, but Dianne didn't know the extent of the coverage.
Volt ugyan tűzkár elleni, érvényes biztosításuk, de Dianne nem tudta, pontosan mekkora részét fedezi a kárnak.
tűzkár ellen biztosít
fire (ayrıca: ardor, emotion, fever, heat)
volume_up
hév {isim}
A fiatalokat fűti a hév.

Macarca' de "fire" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLife became a race with the fire and the boys scattered through the upper forest.
Az élet most már csak versenyfutás volt a tűzzel, a fiúk ellepték a felső erdőt.
EnglishThe word became my mantra as the night's chill made me huddle closer to the fire.
Ez lett imádságom, mialatt az éjszaka hidege miatt közelebb kuporodtam a tűzhöz.
EnglishTatzel, leaning on the table with chin on her two fists, scowled into the fire.
Tatzel ráhasalt az asztalra, öklére támasztotta az állát, és ismét a tüzet nézte.
EnglishHe recalled what Rudin had told him by the fire out at Usovo a fortnight earlier.
Felidézte, mit mondott neki Rugyin két héttel ezelőőtt Uszovóban, a tűűz mellett.
EnglishA beeping tone in his headset told him that the first missile was ready to fire.
Jackson fejhallgatójában egy csipogás jelezte, hogy az első rakéta kilövésre kész.
EnglishMiss Marple was sitting in a big chair by the fire busily engaged in crocheting.
Miss Marple egy nagy karosszékben ült a kandalló mellett, és szorgalmasan horgolt.
EnglishThe CO looked at his own fire-control director and the four red solution lights.
A parancsnok a tűzvezérlési tisztre és a négy vörös készenléti lámpára nézett.
EnglishUrprox would have to bring in fuel to fire the furnace and metals to mix the alloy.
Urprox vállalta, hogy beszerzi a fűtőanyagot és az ötvözethez szükséges fémeket.
EnglishSomeone said at MacAran's elbow, How can the woods catch fire after all this rain?
Hogy foghatnak tüzet a fák ennyi eső után? szólalt meg valaki MacAran könyökénél.
EnglishWe have been told that the fire service and the police are responsible for them.
Azt mondták nekünk, hogy a tűzoltóság és a rendőrség viseli ezekért a felelősséget.
EnglishWe had just lit the fire and had some breakfast when Treebeard appeared again.
Épp tüzet gyújtottunk és nekiláttunk a reggelinknek, mikor megjelent Szilszakáll.
EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Ha nem megyünk át ezen a vizsgán, akkor Nápoly lángjai egész Európát felgyújtják.
EnglishEvery town that has a volunteer fire department understands this way of thinking.
Minden olyan város, ahol van önkéntes tűzoltóság, megérti ezt a gondolkodást.
EnglishOn Carlin Street, an electrical fire, caused by downed power lines, had begun.
A Carlin Streeten a megereszkedett vezetékek okoztak elektromos eredetű tüzet.
EnglishMajor Zaitzev, Oleg Ivanovich, he and his family died in a hotel fire in Budapest.
Oleg Ivanovics Zajcev elvtárs és a családja meghalt egy szállodatűzben Budapesten.
EnglishAnd do you think I could bear to do it against your will, subject you to the fire?
Gondolod, hogy meg tudnám tenni akaratod ellenére, tűzhalálra tudnálak ítélni?
EnglishWhy didn't you take this white fire from the moon and go where you wanted with it?
Miért nem fogta ezt a holdbéli fehér tüzet, és ment el vele, ahová kedve tartotta?
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
Az én hazámban általában azt mondjuk, hogy ostobaság a tüzet kiengedni a kéményen.
EnglishEven as the cards were falling, the fire screen was pitched off the stone hearth.
A kártyák még le sem estek mind a földre, amikor a tűzfogó eldőlt a kandalló előtt.
EnglishStreaks of blue fire cut through them, and the howls turned to shrieks of pain.
Kék villámok hasítottak a fenevadakba, az üvöltés fájdalmas szűköléssé vékonyodott.