EN fantastic
volume_up
{sıfat}

fantastic (ayrıca: awesome, screwy, steep, stupendous)
Fantasztikus... fantasztikus... elhinni is képtelen vagyok.
Another character called Jami has the ability to create fantastic inventions.
Egy másik szereplő, Jami pedig fantasztikus ötletek kiagyalására képes.
The chair would assume a fantastic variety of positions, and it gave indecently good massages.
A szék fantasztikus pózokat tudott felvenni, és szemérmetlenül jól masszírozta.
fantastic (ayrıca: comical, curious, eccentric, extraordinary)
volume_up
furcsa {sıf.}
Az igazság gyakran furcsa mondtam.
Túlságosan furcsa történet.
All those beads and draperies and all the stuff about voodoo, and all those fantastic reincarnations she was telling us about.
S bár ez a nő valóban ostoba, mégis az az érzésem, hogy... képes bizonyos dolgok elkövetésére furcsa eseményeket idézhet elő.
fantastic (ayrıca: absurd, camp, nonsensical, preposterous)
volume_up
abszurd {sıf.}
Fantastic and very absurd, said Mrs. Lorrimer still more coldly.
Meglepő és nagyon is abszurd mondta Mrs. Lorrimer, ha lehet, még az eddigieknél is fagyosabban.
Az egész ügy olyan abszurd, olyan fantasztikus!
Az talán túl abszurd lenne.
fantastic (ayrıca: camp, eccentric, funny, bizarre)
volume_up
bizarr {sıf.}
I think, Watson, he remarked at last, that of all our cases we have had none more fantastic than this.
Azt hiszem, Watson szólalt meg végül , hogy egyetlen esetünk sem volt még ilyen bizarr.
fantastic (ayrıca: extraordinary, fanciful, freaky, funny)
Micsoda fantasztikus, különös történet.
What a strange -- what a fantastic thing to happen to her, Elspeth McGillicuddy!
Milyen különös, milyen fantasztikus élményben volt része az imént!
Beside it lay a novel; on the cover, a woman in a fantastic costume rode the back of a flying dragon.
Mellette egy regény hevert; a borítóján különös öltözéket viselő nő ült egy repülő sárkány hátán.
fantastic (ayrıca: eccentric, fanciful, whimsical, wacky)
fantastic (ayrıca: camp, grotesque, bizarre, surreal)
fantastic (ayrıca: capricious, eccentric, erratic, fanciful)
fantastic (ayrıca: extraordinary, odd, outlandish, particular)
fantastic (ayrıca: eccentric, fanciful, wayward, crazed)
volume_up
bogaras {sıf.}
fantastic (ayrıca: eccentric, excessive, extravagant, extreme)
fantastic (ayrıca: especial, peculiar, proper, special)
fantastic (ayrıca: exaggerated, extreme, inordinate)
fantastic (ayrıca: exceptional, extra, extraordinary, extreme)
Have you not observed, Strock, said he, that there is a sort of fantastic resemblance between the general appearance of this boat and this automobile?
- Nem figyelte meg, Strock - mondta -, hogy milyen rendkívüli módon hasonlít egymáshoz a hajó és az automobil minden tulajdonsága?
fantastic (ayrıca: fanciful, unreal)
fantastic (ayrıca: fancy, ideal, imaginary, notional)
fantastic (ayrıca: fictional, fictitious, hypothetical, imaginary)
fantastic

"fantastic" için eşanlamlılar (İngilizce):

fantastic

Macarca' de "fantastic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn my own country the schools do fantastic work in the area of the green flag.
Hazámban az iskolák remek munkát végeznek a környezettudatosságra nevelés terén.
EnglishThat is the most fantastic tale I have ever heard, Panamon announced at last.
Ez a legfantasztikusabb történet, amit hallottam jelentette ki végül Panamon.
EnglishAssuredly the Great Eyrie now took on to my eyes an aspect absolutely fantastic.
A Nagy Sasfészek az én szememben most már végtelenül fantasztikusnak tűnt.
EnglishYes, it is true, they tabled a fantastic amendment and then eliminated the best part!
Igen, valóban kiváló módosítást terjesztettek elő, majd a legjobb részt kihagyták!
EnglishBut the story was no less fantastic when he and the sister were alone.
Ám a mesének azután sem lett több értelme, hogy négyszemközt maradt az apácával.
EnglishMy conversation with Mrs Dane Calthrop seemed fantastic in retrospect.
Visszapillantva szinte fantasztikusnak tűnt a beszélgetésem Mrs. Dane Calthroppal.
EnglishThe conversion ofthe Moulin Rouge into a theater will cost a fantastic sum of money.
A Moulin Rouge színházzá alakítása hihetetlen összegeket emészt fel.
EnglishBruce Trevor had been a marginal student but a fantastic basketball player.
Bruce Trevor gyengécske tanuló volt, de briliáns kosárlabda-játékos.
EnglishSpent a fortune on Windex, paper towels, Fantastic, and sweeper bags.
Egy vagyont költöttem Windexre, papírtörlőkre, Fantastikre és porzsákra.
EnglishThey were armoured, but their armour was more fantastic than any Sparhawk had ever seen.
Páncél volt rajtuk, de ilyen vérttel Sparhawk még sosem találkozott.
EnglishIt was so different, so fantastic to have enthusiastic construction workers for once....
Csodálatos érzés volt ilyen lelkes, megbízható munkásokkal dolgozni
EnglishA fantastic opportunity is now opening up with this new administration in the United States.
Most remek lehetőség nyílik meg előttünk az Egyesült Államok új kormányának köszönhetően.
EnglishThese mentalic powers we've seen demonstrated are fantastic!
Ezek a mentalikus erők, amelyekből ízelítőt kaptunk egyszerűen fantasztikusak!
EnglishWhen you mixed Cortland into it, the number be- came fantastic!
Amikor Cortland is belekeveredett, a szám egyenesen fantasztikusra nőtt!
EnglishThere, I met a fantastic ectoplasm; he asks for me now every time he materializes!
Összebarátkoztam egy isteni hektoplazmával, ahogy materializálódik, egyből énutánam szokott érdeklődni!
EnglishYou're so tired that you're imagining the most fantastic things...
Olyan fáradt vagy, hogy a legképtelenebb dolgok jutnak az eszedbe
EnglishWales is producing fantastic beef and must be able to label it as Welsh.
Wales kiváló marhahús állít elő és meg kell kapnia a lehetőséget, hogy azt walesiként jelölhesse meg.
EnglishThere are many viable businesses which, before the credit crisis, would be making fantastic profits.
Sok életképes vállalkozás a hitelválság előtt remek nyereségeket tudott volna realizálni.
EnglishEverything was there, actual shapes confounded with fantastic forms he had never seen before.
Minden pillanatot mind újabb és újabb felfedezések töltöttek be.
EnglishThe explanation is fantastic: the murder of Yuri Ivanenko by two amateur assassins in a street in Kiev.
A magyarázat mesébe illőő: két amatőőr meggyilkolta egy kijevi utcán Jurij Ivanyenkót.