"to fade" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to fade" Macarca çeviri

EN to fade
volume_up
[faded|faded] {fiil}

to fade (ayrıca: to grow dim, to trail off)
The memory, or the horror of it, will probably fade quickly.
A dolog emléke vagy iszonyata hamarosan elhalványul.
Perhaps when gods are no longer venerated, they fade, or dissipate.
Talán amikor már nem hódolnak egy istennek, az elhalványul és eltűnik.
The gash on her cheek would heal and fade but never vanish.
Az a seb ott Ywain arcán idővel begyógyul, a sebhely elhalványul, de el sosem tűnik.
to fade (ayrıca: to dim, to grow dim, to pale)
Now he was afraid that any movement he made would cause that memory to fade and leave him with only the sour smell of his night sweat.
Attól félt, ha megmozdul, ha akár csak megmoccan, az illatemlék megfakul, eltűnik, és ő egyedül marad saját verítékének csípős bűzével.
Szépséged elhervad, imádkozz így jobban szolgálhatod Istent.
I thought she might cry about Sarah's beauty, and how that beauty was sure to fade in just a few years, and on and on.
Azt hittem, menten elsírja magát Sarah szépségétől meg attól, hogy alig egypár év múlva hogy elhervad majd ez a szépség, és így tovább, és így tovább.
to fade (ayrıca: to sear, to wilt, to sere)
to fade (ayrıca: to darken, to grow dim)
to fade (ayrıca: to die away)
No sound other than the music, which was fading now to be replaced by characterless mortal chatter.
Semmi hang, csak a zene, és most már az is elhalkul, átveszi a helyét a zagyva halandó fecsegés.
I feel--very briefly, but it's quite real--as if he were standing beside me, touching me, and then it fades again.
Ilyenkor úgy érzem az érzés rövid, de nagyon valóságos , mintha mellettem állna, mintha megérintene... aztán újra elenyészik.

Macarca' de "to fade" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe pain made his vision of the onrushing dragon pulse and fade, pulse and fade.
A lüktető fájdalomtól a tomboló sárkány képe hol felerősödött, hol elhalványult.
EnglishAs you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.
Amint látják, minden kezd elsötétedni, és látható, hogy az emberek aludni térnek.
EnglishDid I sag or fade slightly as some mortals do, or did I merely look confused?
Elsápadtam vagy megroskadtam kissé, mint más halandók, vagy csak zavarba jöttem?
EnglishWithin two years after the 1996 elections the crypto-Communists began to fade.
Két évvel az 1996-os választások után a kriptokommunisták hanyatló ágba kerültek.
EnglishThe initial shock began to fade, and the simplicity ofTeddy's plan became clear.
Kezdeti riadalma enyhült, Teddy terve a maga egyszerűségében világossá vált.
EnglishHe smiled, and then, seeing her expression, let the grin slowly fade from his lips.
Elminster mosolygott, de látva a nő arckifejezését, mosolya gyorsan lehervadt.
EnglishGradually the mist began to fade, and the roof of the forest fell away below them.
A köd ritkulni kezdett, már felülről tekinthettek le az erdő mennyezetére.
EnglishI could not bear to see the smile fade even for a moment from his face.
Nem tudtam elviselni, hogy a mosoly eltűnjön az ajkáról akár egyetlen percre is.
EnglishAs she spoke the expanse of stars rapidly grew patchy and began to fade.
Míg beszélgettek, az égen megritkultak a csillagok, és lassan halványodni kezdtek.
EnglishThe suture marks will fade away completely in ten days or so, McGee assured her.
- A varrás helye tíz nap alatt teljesen eltűnik - nyugtatta meg McGee.
EnglishAt last the urgency of this thought began to fade and he realized he was going to sleep.
A gondolat kényszerítő ereje lassan fölengedett, és Paul rájött, hogy elálmosodott.
EnglishI slowly fade, and he takes from me even the last light, that of obscurity.
Kihunyok lassan, s ő megvonja tőlem az utolsó fényt: a sötétség fényét is.
EnglishHe looked at Elliott, and the young man's gaze caused the general's smile to fade a bit.
Elliottra nézett és a tábornok arcán ettől a nézéstől elhalványult a mosoly.
EnglishThe light seemed to fade from his eyes, and there was a deafening ringing in his ears.
A pandion szeme előtt a világ elsötétült, fülében furcsa, hangos csilingelést hallott.
EnglishBut after dinner and the opening of presents, the mood seemed to fade.
De a vacsora és az ajándékok kicsomagolása után úgy tűnt, jókedve halványodni kezd.
EnglishHe moved lazily in front of me and the tall one appeared to fade into the dark.
Lomhán elindult előttem, a magas pali pedig beleolvadt a sötétségbe.
EnglishI see the portal; it is still open, but already the golden rim is starting to fade!
Látom a kaput; még nyitva áll, bár az aranyfény már kezd halványulni.
EnglishHe'll be conscious for a few more hours, then he's just going to fade out.
Még néhány óráig magánál lesz, aztán kezdi majd elveszteni az öntudatát.
EnglishWe don't know how long it will take for the color to fade, but they're fine.
Nem tudjuk, mennyi idő alatt múlik el ez a szín, de jól érzik magukat.
EnglishThe Belindas lost their pinkness and began to fade, and Picasso was horrified.
A Belindák megfakultak és hervadoztak, Picasso pedig kétségbeesett.