"eye" için eşanlamlılar (İngilizce):

eye

Macarca' de "to eye" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishFrom among the dried flowers and the pine sprays a bright yellow eye looked out.
A szárított virágok meg a fenyőgallyak közül fényes sárga szempár kandikált ki.
EnglishHer mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
Képzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
EnglishBut he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
Ahogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
EnglishGlasgian also left the bulkhead door open, so that he could keep an eye on them.
Glasgian nyitva hagyta a pilótafülke ajtaját, hogy szemmel tudja tartani őket.
EnglishMy message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
Azt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
EnglishHe had not minded the little tape recorder going, with its tiny red eye blinking.
Nem bánta, hogy az apró magnetofonon villog a felvételt jelző pici piros lámpa.
EnglishYou or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
Önnek vagy a szolgálatainak figyelni kellene arra, hogy ki szeretne szót kérni.
EnglishThe eye and the half-mouth smiled through linen at me, and a voice came through:
A szeme és a félszáj rám mosolygott a pólyából és egy hangot lehetett hallani:
EnglishNo, Captain Rob's seven feet tall, wears an eye-patch, - got a hook for a hand.
Nem, Rob kapitány hét láb magas, és egy monoklit visel, egy kampót a keze helyén.
EnglishI captured it easily, held it up to my own right eye, which looked like this:
Könnyűszerrel elkaptam, odatartottam tulajdon jobb szemem elé, amely így festett:
EnglishThat was where he'd met Brian Hamilton, a Marine general supervising 'Eye' Corps.
Ott találkozott Brian Hamil-tonnal, aki a Nyomozó Csoportok felügyeletét látta el.
EnglishShed got awell, an eye for any nice-looking man whod pass the time of day with her.
Õ bizony kacérkodott minden jóképű fiúval, aki hajlandó volt őt szórakozni vinni.
EnglishOn the last occasion, indeed, every eye in the car seemed to be fixed upon him.
A harmadik próbálkozással valójában minden tekintetet sikerült magára vonnia.
EnglishFrank Pollard sat with them, in the chair, where Julie could keep an eye on him.
Frank Pollard ült a harmadik széken, közel Julie-hoz, hogy mindig szem előtt legyen.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishShe remained convinced for about three quick eye-blinks, and then began to doubt.
Úgy érezte, jól döntött, de három másodperccel később már kételkedni kezdett ebben.
EnglishBoy, this would have been useful in Eye-Corps back when I was a kid, John breathed.
- Öreg, ennek aztán hasznát vettük volna sráckoromban a felderítőknél - nyögte.
EnglishYou can enjoy such company here as well, said the Priestess, without batting an eye.
Ily társaságban itt is részed lehet felelte a papnő, akinek pillája sem rebbent.